Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Valoda un identitāte

No description
by

Madara Vīlistere

on 28 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Valoda un identitāte

Valoda un identitāte
Fiziskā identitāte
Ģeogrāfiskā identitāte
Fiziskais tips
Vecums
* Pašsaprotami, ka bērnu runasspējas attīstās līdz ar prāta un runas aparāta attīstību laika gaitā, tāpēc ir iespējams izteikt skaidrus pieņēmumus.
* Daudz mazāk ir zināms par runas pārmaiņām veciem cilvēkiem, tomēr var teikt, ka balss kvalitāte, vārdu krājums un stils novecojas.
*Runas orgāni ar laiku novecojas - krūšu muskuļi pavājinās, samazinās ribu un plaušu elastība, kas ietekmē runas skaļumu un ritmu.
* Vīriešiem izteiktāk notiek balsenes nolietošanās, balss kļūst rupjāka, trīsoša. Ar vecumu runa kļūst lēnāka, lēnāk plūstoša, tomēr vārdu krājums var turpināt augt, arī gramatiskā pareizība mainās minimāli.
Dzimums
Valoda un dialekts
*Valoda un dialekts.
Ir ļoti grūti novilkt
skaidru līniju starp
šiem jēdzieniem.
*Ja divi cilvēki viens otru nesaprot, viņi var runāt dažādās valodās, bet ir iespējams, ka dialektisko atšķirību dēļ notiek nesaprašanās vienas valodas robežās.
Dialektoloģija
*Dialektoloģija ir mācība par reģionālajiem dialektiem, saukta arī par dialektisko ģeogrāfiju.
*Mūsdienās šajā zinātnē tiek ievēroti dažādi līdzāspastāvoši faktori – vecums, dzimums, sociālais līmenis, etniskā grupa.
*Daudzās valstīs ir dialektiskie radio, folkloras kopas, speciālās vārdnīcas un valodas lietošanas pamācības.
*Vislielākais konflikts rodas skolās, kad bērniem ir grūti saskatīt robežu starp “pareizo” rakstu valodu un “nepareizo”.

*Ja tradicionālā dialektoloģija nodarbojas ar vecu, maz ceļojušu lauku iedzīvotāju valodas izpēti, tad modernā dialektoloģija ievēro sociālos apstākļus.
*Dialektu izzināšana mūsdienās ir pārgājusi no laukiem uz pilsētām, to sauc par urbāno dialektoloģiju.
*Ja agrāk tika pētīti tikai atsevišķi cilvēki, tagad tiek izvēlēts lielāks cilvēku skaits, izmantojot elektronisko reģistru.
*Jāņem vērā, ka mūsdienās cilvēki apzināti cenšas nerunāt savā dabiskajā dialektā, lai integrētos.
Lingvistiskās zonas
*Ģeogrāfiskā identitāte nereti var būt izveidota plašākā kontekstā.
*Dažas runas pazīmes var liecināt par pasaules daļu, kurā cilvēks dzīvo, bet šī zona var iekļaut vairākas valstis un valodu saimes.
*Tāpat arī gramatiskās pazīmes un atsevišķu burtu izruna var šķērsot valstu robežas.

Etniskā un nacionālā identitāte
*Valoda ir etnosa svarīgākā pazīme. un piederība kādai etniskai grupai noteikti ietver sevī arī savas nacionālās valodas identitāti.
*Sašķeltos etnosos nereti lingvistiskie konflikti ir ilgstoši un vardarbīgi.
*To izraisa kādas valodas lietojuma samazināšanās, kas arī rada šo reakciju – vēlmi saglabāt savu valodu, vairot runājošo skaitu un konkurēt ar pamatvalodu
*Daudzas imigrantu valodas raksturo ne tikai viņu dzimtās valodas zināšanas, bet arī akcents.

Sociālā identitāte.
*Sociālo valodas identitāti veido sabiedrības noslāņošanās un savas vietas apziņa sociālajā hierarhijā.
*Arī zemāko slāņu valodā ir ierakstīts īpašs kods, kas ietver viņu sāpes, dzīves grūtības un daļu no identitātes.
*Arī sociālais statuss uzliek zināmus pienākumus valodas lietotājiem.
*Cilvēku savstarpējās attiecībās arī ir sava valodas distance.

*Kontekstuālā identitāte ir saistīta ar 3 pamatfaktoriem:
apstākļiem
(laiks un vieta, kur notiek saziņa),
dalībniekiem
(cilvēki un viņu savstarpējās attiecības) un
darbību
(kāda veida saruna notiek).
*Slēptā un šifru valoda. Ir trīs iemesli, kāpēc tāda ir ieviesta – lai apzīmētu cilvēka dalību kādā konkrētā grupā, lai pakavētu laiku, spēlējoties ar šifriem un lai nodrošinātu slepenību, informācijas nenoplūšanu.
Verbālā cīkstēšanās un lamāšanās. Arī šī ir neatņemama valodas daļa, kas ir izplatīta visur un visos sociālajos slāņos.
* Ir arī vārdu spēles, humors, aizliegtās
valodas utt.

Madara Vīlistere, Audiologopēdija, 162. grupa
* Eksistē nerakstīti pieņēmumi par cilvēku ķermeņa uzbūves un balss likumsakarībām, tomēr nav zinātniska veida, kā no cilvēka ārējā izskata paredzēt viņa balss augstumu.
* Eksistē fiziskas atšķirības cilvēka balss aparāta uzvūvē, piemēram, aukslēju lielums, mēles garums un lokanība, piemēram, āfrikāņiem ir salīdzinoši par 2,5 cm garākas mēles kā nekā aziātiem.
* Nav arī zinātniska pamatojuma, ka fiziskās atšķirības ietekmētu cilvēku spēju mācīties un izmantot valodu.


Vai pastāv likumsakarības starp valodu un indivīda vai rases ārējām īpatnībām? Vai valodu atšķirības var būt tieši skaidrojamas ar cilvēku ķermeņa uzbūvi?
*Ir valodas, kurās ir atšķirīga vārdu izruna atkarībā no tā, kāds ir runātāja dzimums, piepēram, japāņu, taizemiešu, karību un čukču.
*Sievietēm Japānā ir dota brīva izvēle, kādu stilu runā ievērot, ignorējot sociālo stāvokli, vīrišķīgos vārdus, bet sievietes izmanto pieklājības formas biežāk.
*Japānā vīrišķīgās vārdu formas ir daudz īpatnējākas, tāpēc nereti vīrieši izmanto sievišķīgās fomas, lai parādītu cieņu.
*Arī angļu valodā ir nelielas dzimumatšķirības runasveidā.
Ģeogrāfiskā identitāte ir visatpazīstamākā no visām valodas identitātēm.Tomēr, lai gan pastāv likumsakarības starp ģeogrāfisko izvietojumumu un valodu, arī tas nav viennozīmīgi.
Savstarpējā saprašanās.
*Ja rakstu valoda vienas valodas robežās ir nemainīga, tad tā ir viena valoda.
*Vēl cilvēki var nesaprasties, ja ir radusies valodas dialektiskā ķēde - jo tālāk iet ķēde, jo grūtāk ir vienam otru saprast.
*Ķēžu robežas nosaka politiski un vēsturiski apstākļi.
Modernā dialektoloģija
Seksisms
Kontekstuālā identitāte
Psiholoģiskā identitāte
*Bieži sastopama pieredze ir personu vai cilvēku grupu vērtēšana pēc dažādām pazīmēm: intelekta, koncentrācijas spējām, atmiņas un rakstura.
*Tieši šo īpašību novērtēšanu nereti izdara pēc cilvēka runas, kas arī veido cilvēka psiholoģisko valodas identitāti.
* Nereti, balstoties uz stereotipiem, cilvēks tiek vērtēts pēc balss.
Stilistiskā identitāte
un literatūra.
*Runa katram cilvēkam ir individuāla, katrs izdara savu izvēli par to, ko un kā viņš vēlas izpaust. To visu var saukt par runas stilu.
*Valodas stilu var iedalīt divās grupās – vērtējošais un aprakstošais stils.
*Visizteiktāk stilistiskās atšķirības ir vērojamas daiļliteratūrā.
Izmantotā literatūra:
David Crystal The Cambridge Encyclopedia of Language

Attēli no interneta resursiem.
Full transcript