Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ

No description
by

Gülizar Ünsal

on 21 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ

ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ
ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİNİN TARİHÇESİ
ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİNİN TARİHÇESİ
ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİNİN TARİHÇESİ
1970’lerin ilk yarısında sağlık giderlerinde görülen hızlı artış, 1977 yılında Sağlık Sigortası Maliyet Kontrolü Yasası’nın çıkarılmasına neden olmuştur. Bu yasa ile bir danışma kurulu olan sağlık hizmetlerinde Planlanmış Eylemler kuruluşu oluşturuldu.

ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ
Almanya’da sağlık güvencesi ‘sağlık (hastalık)’, ’uzun süreli bakım’ ve ‘özel’ sigortaları kapsar. Hizmet talebinde büyük oranda, işçi ve işverenin ödediği primlere dayanan zorunlu sağlık (ve sosyal) sigortası uygulanır.
Almanya’daki sigorta sisteminde, sigorta kapsamına giren kişiler, gelirleri ile orantılı olarak sağlık sigortası primi öderler, işveren de çalışanlar adına sigorta primi öder.
Bunların yanı sıra, hazineden ayrılan az miktardaki pay, halkın ödediği dolaylı bazı vergiler ve doğrudan ödemeler de sistemin finansal kaynaklarını oluşturur.
Ayakta tedavi hizmetlerinin hemen tamamı, sıkı bir kontrol mekanizmasına tabi olan kâr amaçlı özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından sunulurken, hastane hizmetleri karma bir yapıdaki özel ve kamu sektörü sunucuları tarafından sunulmaktadır.

1883 yılında Sağlık Sigortası Kanunu’nun kabul edilmesinden bu yana, Zorunlu Sağlık Sigortası kamuya sağlık hizmetlerinin sunulması için gerekli örgütsel yapıyı tanımakta ve bu yapı içinde yer alan ödeme taraflarının, hekimlerin ve hastanelerin rollerini şekillendirmektedir.
1883 yılında Sağlık Sigortası Yasası hastalık fonları ile doktorlar arasındaki ilişkileri düzenlemiyordu. Hangi doktorun sigorta ile çalışabileceği, şartların ve kuralların ne olacağı konusunda; bu amaçla kurulmuş olan çok sayıdaki fonlar tam yetki sahibiydi.

1900 yılında Tıp Birliği kuruldu ve birkaç kere greve gidildi. 1913 yılında doktorlarla hastalık fonları arasında kurallar belirlendi. O yıldan beri birçok defa yeni düzenlemeler ve uyarlamalar geçirmiş olmasına rağmen, günümüzde hâlâ bu sistem kullanılmaktadır.

Almanya eyaletlerinin 1940’lı yılların ikinci yarısında ikiye ayrılmasıyla, iki farklı sağlık sistemi oluştu. Doğu Almanya’da merkezi olarak yönetilen bir sistem kuruldu ve doktorlar devlet görevlileri oldular. Doğu ve Batı Almanya olarak Batı Almanya’da savaş öncesi sistem yeniden kuruldu. Sistem merkezi yönetim tarafından denetlenmekte, ancak yönetilmemekteydi.

1982 yılında, hastalık fonları üyelerinden tedaviler, diş tedavileri, hastane hizmetleri ve diğer hizmetler için ek ödeme alınmaya başlanmıştır.

1989 yılında Sağlık Reformu Yasası ve 1993 yılında Sağlık Hizmetlerinde Yapısal Reformlar Yasası ile artırılmıştır.
ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİNİN TARİHÇESİ
1990’ların ortalarında sigorta kapsamında faydalanılan sağlık hizmetleri ambülatör hizmetler (hekimlerin muayenehanelerin dışında sundukları), hekim seçme hakkı, hastane hizmetleri, anneler için ücretsiz sağlık hizmetleri (doğumdan altı hafta öncesi ve doğumdan sekiz hafta sonrasına kadar), evde bakım hizmetleri, sağlık taramaları, hasta yakınları için refakatçi izinleri, rehabilitasyon ve fiziksel terapi, protezler, ilaçlar ve birkaç yılda bir kaplıcalarda 1 aya kadar kalabilme gibi hizmetler dahil olacak şekilde genişletilmiştir
.

Bismarck Modeli ve Özellikleri
İşçi sınıfına sosyal güvence sağlayarak ekonomik büyümeyi teşvik etmek de Bismarck’ın modelinin başta gelen amaçlarından biridir.

Bismarck, böylesi bir devlet katkısı olmaksızın, bütün yükün işverenlere yıkılması durumunda Alman sanayisinin ayakta kalamayacağı görüşündedir.
Bismarck modeli ilk oluşumunda sigorta sadece nitelikli erkek sanayi işçileri için geçerliydi. Yoksulluk yardımları ise çalışmayan anneleri ve çocukları kapsamaktaydı. 1880 dönemi olarak, hastalık ve yoksulluk sorunların önlenmesi ile başlayan adımlar 1880 sorasında yasalaşarak hastalık sigortası, kaza sigortası ve yaşlılık, malullük sigortası olarak modelin temelini oluşturmaktadır.

Bismarck Modeli ve Özellikleri
Bismarck Modeli ve Özellikleri
Bismarck Modeli ve Özellikleri
Bismarck Modeli Ve Özellikleri
Sistemin özü, çalışma esasına dayalı sosyal sigorta mekanizmasına dayanıyor olmasıdır.
Bireyler, bir işi yapmaları halinde sosyal hukuk bakımından güvence kapsamına alınmaktadır.
Sistemin finansmanı, yararlananların ödedikleri sigorta primleriyle karşılanmaktadır. Bu duruma, yani yalnızca prim ödeyenin ivaza hak kazandığı duruma “karşılıklılık ilkesi “ ismi verilmektedir.
Bismarck Modelinin temel özelliği, yapılan katkılar ile sağlanan sosyal karşılıkların ücretle orantılı olmasıdır.

Bu modelde, işçilerin ağır çalışma koşulları dikkate alınmış, mevcut çok sayıdaki farklı sigorta sandıkları ve bunlar için ödenen primler ve sunulan edimler standartlaştırılarak, çalışanların zorunlu olarak sigortalı olmaları sağlanmıştır.

Modelin ilk halinde sadece ücretleri belirli bir düzeyin altında olan sanayi işçileri korunurken, daha sonra geri kalan ücretli çalışanlar da korunmaya başlanmış, bu yolla sosyal güvenlik kapsamındaki kişi sayısı arttırılmıştır.
İşçiler ücret gelirlerinin belirli bir yüzdesini prim olarak ödemektedir. İşçi sigortaya, işvereni ile eşit miktarda katkıda bulunmaktadır.
Sistemin finansmanı önceleri yalnızca işçi katkısına dayanırken, sonraları işçi-işveren primleri ve en nihayetinde devlet katkısıyla gerçekleştirilmiştir.
Almanya’da uygulanan modelin ilk halinde yalnızca hastalık, iş kazası, sakatlık ve yaşlılık sigortaları kapsanmıştır.
Bismarck modelinde 3 gelişim aşaması vardır:

1. 15 Haziran 1883 tarihli “Hastalık Sigortası Yasası

2. 1884 tarihli “İş Kazaları Yasası”
3. 1889 tarihli “Yaşlılık – Malullük Sigortası Yasası

ALMANYA SAĞLIK YAPISI
TEŞEKKÜRLER
MEHMET ALİ SARUHAN
Full transcript