Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Akcijsko istraživanje

povezanost navika učenja i uspjeha učenika
by

Mirna Saban

on 8 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Akcijsko istraživanje

SADRŽAJ
Zakljucak
navike ucenja
Akcijsko istraživanje
Rezultati
KAMPANJSKO
UCENJE
Zdravstveno uciliste, Mirna Saban, prof.
Uvod u
temu
(cc) photo by jimmyharris on Flickr
Uvod
Metodologija
Cilj i zadaci
Metode i postupci
Zakljucak
Mjere poboljsanja
ANALIZA STANJA
pad uspjeha u 1. razredu
srednje skole
Cilj:
ispitati povezanost
pozitivnih navika ucenja i uspjeha
lakse gradivo
u osnovnoj
skoli
potrebno svakodnevno
ucenje gradiva u s.s.
adolescencija
i slika o sebi
Uzorak i instrumenti
Rezultat i
interpretacija
Povezanost navika ucenja i uspjeha ucenika
Zdravstveno uciliste, Medvedgradska 55
Mirna Saban,
prof. pedagogije i sociologije
nesigurnost, prilagodba, predzanje
Ucenici upisani u 1. razred
skolske godine 2011./2012.
pokazuju znacajan pad uspjeha
na I. polugodistu u odnosu na
postignut uspjeh u osnovnoj
skoli
Znanje je sistem ili logicki pregled cinjenica i


generalizacija o objektivnoj stvarnosti koje je covjek usvojio i trajno zadrzao u svojoj svijesti.

Vladimir Poljak
"Metodik rada školskog pedagoga"
Vladimir Juric
Metodologija
zadaci istrazivanja:
1. odabir uzorka istrazivanja
2. utvrditi postignuti uspjeh u zavrsnom
razredu osnovne skole
3. utvrditi postignuti uspjeh ucenika na
prvom polugodista u srednjoj skoli
4. ispitati pozitivne navike ucenja
5. obrada podatak
6. povezati pozitivne navike ucenja i
postignuti uspjeh
6. analiza rezultata
7. zakljucak i prijednog poboljsanja
Nacin provodenja ispitivanja:
anketiranje putem upitnika
Nacin obrade podataka:
kvalitativni
kvanitativni (postoci, frekvencije
i hi-kvadrat za korelaciju)
Nacin prikaza podataka:
tabelarno
graficki
Instrument istrazivanja:
68 pitanja ili tvrdnji od toga -

39 T/N tvrdnji i
29 Da/Ne pitanja
1 pitanje otvorenog tipa
upitnik, dr.Ana Ivanek(2003.)
Uzorak
ispitanika:
Broj ispitanika koji jesu i koji nisu zadrzali uspjeh prelaskom iz osnovne u srednju skolu
Komparacija navika ucenja i uspjeha
Povezanost pozitivnih navika ucenja i ocjene
Zadrzali uspjeh prelaskom u sr.sk.
Nisu zadrzali uspjeh prelaskom u sr.sk.
x²=65.09 df=3 p=0 C=0,55

Postoji statisticki znacajna razlika uspjeha ucenika s vise pozitivnih navika ucenja i uspjeha ucenika s manje pozivnih navika ucenja

Pokazuje visoku korelaciju, odnosno visoku povezanost izmedu navika ucenja i uspjeha ucenika
citav uzorak
Kompetencija ucenja izvrsnih ucenika osnovne skole
Poznavanje odgovarajucih tehnika i strategija ucenja
Razvijanje pozitivnih navika ucenja
Ucenik je aktivan sudionik nastavnog procesa
Nastava usmjerena na ucenika
Nastavnik - mentor, suradnik i organizator
Full transcript