Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Sistemang Pang-Ekonomiya

No description
by

Jennifer Jumaquio

on 25 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Sistemang Pang-Ekonomiya

Mga Sistemang Pang-Ekonomiya
design by Dóri Sirály for Prezi
Ang makroekonomiks o makroekonomiya (Ingles: macroeconomics, Kastila: macroeconomía; mula sa unlaping "macr(o)-" na may kahulugang "malaki" + "ekonomiya") ay isang sangay ng ekonomiyang humaharap sa galaw o pagsasakatuparan, kayarian o istruktura, at asal o ugali ng isang pambansa o rehiyonal na ekonomiya o kabuhayan bilang isang kabuuan, Kasama ng mikroekonomiya o mikroekonomiks, isa rin ang makroekonomiya sa dalawang pinaka panglahatang mga larangan sa ekonomiya. Ito ang pag-aaral ng gawi o asal at pagpapasya ng kabuoan ng mga ekonomiya.
Ang Makroekonomiks at Maykroekonomiks
Ang sistemang pang-ekonomiya ay isang pamamaraan na kinakasangkutan ng produksiyon, pamamahagi, at paggamit ng mga produkto o serbisyo sa pagitan ng mga entidad sa loob ng isang partikular na lipunan. Ito ang kaparaanan na ginagamit ng lipunan upang gumawa at mamahagi ng mga produkto at serbisyo.
Mga Uri ng Sistemang Pang-Ekonomiya.
Ito ang namayaning kaisipan pang-ekonomiya na gumagabay sa mga patakaran ng maraming bansa sa daigdig noong unang panahon. Isinusulong nito ang kaisipan na ang kapangyarihan ng isang bansa ay nakasalalay sa dami ng ginto at pilak dahil sa panahong iyon, nakasalalay ang pamumuno at pagkakaroon ng kapangyarihan ng isang pinuno sa dami ng ginto at pilak.
Merkantilismo
Mga Bansang Gumagamit/Gumamit ng Sistemang Pang-Ekonomiyang ito:
-Espanya
-Portugal
Pasismo
Isang tradisyunal o makalumang pamamaraan ng pamumuno na pinamumunuan ng isang diktador, na may absolutong kapangyarihan. Ang kanyang pamumuno sa kanyang nasasakupan ay may disiplina, sa madaling salita istrikto ang kanyang pamumuno, tulad ni Adolf Hitler.
Sa 1939-1945 sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig kumalat sa buong kalahati ng Europa. Sa 1933 ~ 1945 Hitler ng Alemanya, sa 1922 at 1943 sa ilalim ng mga tuntunin ng Mussolini ng Italya, atbp, na mga pasista diktadura.
Mga Bansang Gumagamit/Gumamit ng Sistemang Pang-Ekonomiyang ito:
Sosyalismo
Sa sistemang sosyalismo, ang mga pangunahing gawain o industriya at ang gamit sa produksiyon ay pag-aari ng pamahalaan. Pinahihintulutan din naman ng sistemang ito ang pribadong sektor na mag-ari ng negosyo at magkaroon ng pag-aaring pribado.
Mga Bansang Gumagamit/Gumamit ng Sistemang Pang-Ekonomiyang ito:
-Tsina
-Hilagang Korea
-Vietnam
Kapitalismo
Isang ekonomikong sistema batay sa isang libreng merkado, bukas na kumpetisyon, motibo ng kita at pribadong pagmamay-ari ng paraan ng produksyon. Ang Kapitalismo ay naghihikayat ng pribadong pamumuhunan at negosyo, kumpara sa ekonomiyang gobyerno ang nagpapatakbo. Ang Mamumuhunan sa mga pribadong kompanya (i.e shareholders) ang mga may-ari ng kumpanya at kilala bilang capitalists.
Mga Bansang Gumsgsmit/Gumamit ng Sistemang Pang-Ekonomiyang ito:
-Estados Unidos
-Hapon
-Pilipinas
-Alemanya
-Canada
-France
-Singapore
-Italy
-Greece
Komunismo
KOLONYALISMO
Ang Komunismo ay isang ideolohiya na umaayon sa pagtatag ng organisasyon pangsosyal na walang estado at kantas-antas batay sa pantay na kaarian sa gamit ng produksyon. Maaring isa itong sanga ng kilos sosyalista. Ang Komunismo ay isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang eatado ang nagmamayari at kumokontrol sa yaman ng bansa at produksiyon. Ang komunista ay tumubo sa maraming uri na nangaling sa ba't ibang tao at kultura. Mga halimbawa ay ang Maoism, Trotskyism, at Luxemburgism.
Mga Bansang Gumagamit/Gumamit ng Sistemang Pang-Ekonomiyang ito:

-Unyong Sobyet
-Tsina
-Hilagang Korea
-Romania
-Vietnam
-Cuba
Ang kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bayan sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mangongolonya. Ang kolonyalismo ay madalas na naihahalintulad sa Imperyalismo ngunit ang dalawa ay mayroong pagkakaiba."Maaaring magsilbing baseng pangkalakal o pangmilitar ang kolonya". Mayroon din itong gamit sa paglalakbay ng mga tao sa ating bayan.
Mga Bansang Gumagamit/Gumamit ng Sistemang Pang-Ekonoiyang ito:
-PORTUGESE
-ENGLISH
-ESPANYOL
-FRENCH
-DUTCH
Ang mikroekonomiks o mikroekonomiya ay isang sangay ng ekonomiyang nagsasagawa ng pag-aaral kung paano nagpapasya ang mga tahanan at mga kompanya upang magamit at itatalaga ang limitado o kakaunting mga kagamitan o yaman,[1] sa paraang tipikal at karaniwan sa loob ng mga merkado o pamilihan kung saan mabibili at maipagbibili ang mabubuting mga dala-dalahin o mga serbisyo. Sinusuri ng mikroekonomiya ang kung paano naaapektuhan ng ganitong mga desisyon at asal, ugali, o gawi, ang pampuno at pangangailangan (supply and demand sa Ingles) para sa mga mabubuting dala-dalahin at mga serbisyo, na nagiging batayan ng mga presyo o halaga; at kung paanong ang presyo naman ay nagiging batayan ng pampuno at pangangailangan ng mabubuting mga dala-dalahin at mga serbisyo
Ang presentasyong ito ay inihanda ng IKALIMANG GRUPO sa Araling Panlipunan IV, IV-Einstein
Ipinasa kay: Mr. Jason Villanueva
Full transcript