Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jauns ievads krieviski

xxx
by

Ziedonis Liepins

on 15 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jauns ievads krieviski

Закон об охране труда, принят 20.06.2001.
Закон о труде, принят 20.06.2001.
Закон о пожарной безопасности и пожаротушении, принят 24.10.2002.
Порядок обучения вопросам охраны труда. Правила КМ № 749, приняты 01.08.2010.
Требования к охране труда на рабочих местах. Правила КМ № 359, приняты 28.04.2009.
Порядок проведения обязательной проверки состояния здоровья. Правила КМ № 219, приняты 10.03.2009.
Требования охраны труда при применении знаков безопасности. Правила КМ № 400, приняты 03.09.2002.
Порядок обучения оказанию первой помощи и минимум медицинских материалов, необходимых для оказания первой помощи. Правила КМ № 713, приняты 03.08.2010.
Правила пожарной безопасности. Правила КМ № 82, приняты 17.02.2004.
Другие нормативные акты.
Ja ir sasitumi:
sniedzot pirmo palīdzību sasitumu gadījumos, cietusī ķermeņa daļa jānovieto augstāk un uz sasistās vietas jāuzliek ledus pūslis,
ja sasista galva, krūšu kurvis vai vēders cietušajam jānodrošina pilnīgs miers un nekavējoties jāizsauc ārsts.
Ja ir izmežģījumi vai lūzumi:
pie izmežģījumiem nekādā ziņā nedrīkst izdarīt ievilkšanu, cietušai ekstremitātei jāuzliek šina un cietušais jānogādā medicīnas iestādē,
ja ir aizdomas par lūzumu, attiecīgā vieta jāpadara nekustīga, jāfiksē ne mazāk kā 2 tuvākās locītavas un kaula izciļņi jāaizsargā ar mīkstas vates kārtu,
ja ir gūžas locītavas vai pleca lūzums, jāfiksē visas 3 locītavas un cietušais jānogādā tuvākajā medicīnas punktā.
Ja ir elektrotrauma:

izglābšana no elektriskās strāvas iedarbības ir atkarīga no tā, cik ātri viņš tiek atbrīvots no strāvas iedarbības un cik ātri un pareizi viņam tiek sniegta pirmā palīdzība, vilcināšanās šādā gadījumā var beigties ar nāvi,
atbrīvojot cietušo no elektriskās strāvas iedarbības, jāuzmanās, lai glābējs pats nenokļūtu elektriskās strāvas iedarbībā,

lai sniegtu tālāku palīdzību, cietušais jānogulda uz muguras uz cietas virsmas, ja nepieciešams, jāizdara cietušā mākslīgā elpināšana un sirds masāža līdz laikam, kamēr ierodas ārsts.

Ja iestājusies bezsamaņa:

bezsamaņa iestājas stipru sāpju rezultātā, no garīga satricinājuma, uztraucoties, uzturoties smacīgās telpās (cietušais kļūst bāls un krīt),
cietušais jānogulda tā, lai galva būtu zemāk par kājām, jāatpogā apkaklīte, jāattaisa vaļā josta un jānodrošina svaiga gaisa pieplūšana, jāapslaka seja ar aukstu ūdeni un jādod ožamais spirts; ja ir dziļš bezsamaņas stāvoklis, jāizdara mākslīgā elpināšana.
Riga, 2015
ВВОДНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА (при поступлении на работу)
Основные нормативные акты в области
охраны труда
Общие принципы охраны труда
Вводное обучение обеспечивается всем работающим независимо от их образования и стажа работы в соответствующей профессии или должности – незамедлительно после приема на работу, начала производственной или учебной практики.
Мероприятия по охране труда работодатель осуществляет согласно следующим общим принципам охраны труда:
на предприятии создается согласованная и всеобъемлющая система мероприятий по охране труда,
проводится инструктаж и обучение работников по вопросам охраны труда,
опасные факторы труда заменяются безопасными или менее опасными,
преимущественно применяются коллективные меры охраны труда,
рабочая среда создается таким образом, чтобы избежать риска рабочей среды или уменьшить влияние неизбежного риска рабочей среды,
устраняются причины риска рабочей среды,
в случае необходимости рабочее место приспосабливается в соответствии с нуждами конкретного работника,
учитываются научные и технические достижения, новейшие тенденции в области гигиены и медицины.
Твои обязанности
по соблюдению требований ОХРАНЫ ТРУДА:
заботиться о собственной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье других лиц,
при применении рабочего оснащения, опасных веществ, транспортных и других производственных средств соблюдать требования документации, установленной нормативными актами,
использовать коллективные средства защиты, а также предоставленные в твое распоряжение индивидуальные средства защиты,
соблюдать установленные знаки безопасности, а также использовать предохранительные устройства, которыми оснащены рабочие инструменты и рабочее место,
незамедлительно уведомлять работодателя, непосредственного руководителя и специалиста по охране труда о произошедшем на рабочем месте несчастном случае, а также о любых факторах рабочей среды, создающих риск или способных подвергнуть риску безопасность и здоровье других лиц, а также о любых недостатках системы охраны труда, действующей на предприятии,
участвовать в проводимых работодателем инструктажах и занятиях, посвященных вопросам охраны труда,
сотрудничать с работодателем и специалистом по вопросам качества и охраны труда,
по указанию работодателя посещать обязательные проверки состояния здоровья.
Ты имеешь право
отказаться выполнять работу, если:
выполнение соответствующей работы подвергает или может подвергнуть риску твою безопасность и здоровье или безопасность и здоровье других лиц, и устранить такой риск нет возможности,
используемые рабочие инструменты или рабочее место не оснащены предохранительными устройствами, или если в твое распоряжение не представлены необходимые индивидуальные средства защиты,
выполнение соответствующей работы связано с применением такого оборудования, которое не соответствует твоим профессиональным навыкам либо инструктажу, проведенному работодателем в области охраны труда,
не соблюдаются предупреждения, распоряжения или постановления, изданные Государственной трудовой инспекцией в отношении обеспечения требований охраны труда на соответствующем рабочем месте.
Знаки безопасности и их применение
Знаки безопасности подлежат применению в случаях, когда требуется:
привлечь внимание работающих, предупреждая их о наличии определенных факторов риска, запретах или обязанностях,
предупредить работающих о создавшейся опасной ситуации, на которую необходимо реагировать немедленно, используя индивидуальные средства защиты, и при которой необходимо эвакуироваться,
оказать помощь работникам в поисках места нахождения и идентификации определенных защитных средств и устройств, эвакуационных путей или пунктов оказания первой помощи,
ориентировать работников и руководить их действиями при выполнении работ, опасных с точки зрения безопасности труда.
Рабочее место
До начала работ необходимо проверить, не присутствуют ли на рабочем месте предметы, оборудование или инструменты, которые могут помешать выполнению непосредственных трудовых обязанностей.

Рабочее место должно быть безопасным и соответствовать требованиям охраны труда.

Рабочее место должно быть хорошо освещено.

До начала работ работник должен проверить исправность и безопасность рабочего оснащения.

Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке.

После окончания работы рабочее место необходимо привести в порядок, производственные отходы должны быть убраны в предназначенное для них место.

До начала работ работник должен ознакомиться с порядком уборки мусора на стройплощадке и строго его соблюдать.

В зимний период работник обязан следить за тем, чтобы рабочее место и подступы к нему (подъезды, дорожки) были очищены от снега и льда.
Спецодежда и индивидуальные
средства защиты

Спецодежда должна быть чистой и исправной. Спецодежда должна быть застегнута на все пуговицы и плотно прилегать к телу. В зависимости от вида выполняемой работы необходимо пользоваться защитными очками, рабочими рукавицами и другими средствами индивидуальной защиты.При выполнении работ на высоте в местах, где нет возможности установить ограждение и возможно падение, необходимо пользоваться поясами безопасности, которые крепятся к прочным и устойчивым конструкциям.


Спецодежду необходимо содержать в полном порядке. Защитные очки, респираторы и другие индивидуальные средства защиты после окончания работы необходимо поместить в шкаф или сдать на склад.

Наиболее существенные факторы риска рабочей среды при работе в офисе
Возможные факторы риска рабочей среды при работе с компьютером и копировальным аппаратом в офисе:
психоэмоциональные риски – темп работы, ответственность, психологический климат в коллективе,
физические перегрузки (работа, связанная с продолжительным нахождением тела в принужденном положении, при длительном напряжении отдельных групп мышц),
усиленное напряжение зрения, недостаточная освещенность рабочего места, обстановка рабочего помещения,
опасность, связанная с электричеством (чайник, тостер, микроволновая печь и т.п.), яркий свет копировального аппарата, повышенные концентрации озона, окиси азота, пыли,
острые края бумаги – риск порезов,
травматические факторы – опасность споткнуться и т.п.
Наиболее существенные факторы риска рабочей среды
при работе на строительных объектах
Возможные факторы риска рабочей среды при выполнении строительных работ, земляных работ, при перемещении тяжестей:
психоэмоциональные факторы – большая нагрузка, стремительный темп работы, продолжительность рабочего времени, отношения с коллегами и руководством, бытовые проблемы (дом, семья ...),
травматические факторы риска (вручную выполняемые земляные работы – травмы рук и ног; скользкие, мокрые или неровные поверхности – опасность поскользнуться, споткнуться и упасть – различные травмы рук, ног и тела, зацепившись за стройматериалы, агрегаты и т. п.; открытые колодцы, траншеи, ямы ...),
физические перегрузки,
химические факторы (выделение газов в выемках; дымовые газы, сажа и пыль, воздействующие на органы дыхания; различные обрезки и отходы),
микроклимат – работа под открытым небом (организм подвергается перепадам температур, воздействию метеорологических условий, перепадам влажности окружающей среды, УФ излучению).
Значение обязательных проверок состояния здоровья и порядок их проведения
Регулярно и качественно выполненная проверка состояния здоровья позволяет своевременно определить влияния вредных факторов на здоровье работников и разработать мероприятия по устранению вредных факторов, предотвращая заболевания работников:

работодатель обеспечивает обязательную проверку состояния здоровья тех работников, профессия (должность) и рабочее место которых соответствует тем, что внесены в утвержденный КМ список профессий (должностей) и рабочих мест, подверженных особому риску,

работодатель обеспечивает обязательную проверку состояния здоровья тех работников, работа которых связана с риском причинить вред здоровью других людей,

расходы, связанные с очередной обязательной проверкой состояния здоровья, покрывает работодатель. Если обязательная проверка здоровья выполняется до заключения трудового договора, то по взаимному соглашению ее оплачивает либо сам претендент на должность, либо работодатель.
Хозяйственное содержание опасных веществ и строительных отходов
Работы с применением опасных веществ должны производиться в строгом соответствии с указаниями, приведенными в листах данных безопасности опасных веществ относительно применения, хранения и действий в случае розлива соответствующего вещества.

До начала работ с опасными веществами требуйте у ответственного руководителя работ или у мастера представить вам всю доступную информацию о данном веществе и его характеристиках.

Отходы, образовавшиеся в ходе строительства, размещайте в предназначенных для них местах или складывайте в мусорные контейнеры, предварительно их рассортировав. Запрещается смешивать лесоматериалы, металл, строительный мусор с бытовыми отходами.Требуйте у ответственного руководителя работ или у мастера полной информации о порядке содержания отходов на объекте и строго соблюдайте их указания.
В случае пожара
Незамедлительно оповестите о пожаре Государственную пожарно-спасательную службу, позвонив по телефону 01 или 112 и сообщив:
адрес объекта,
конкретное место на объекте, где возник пожар,
свое имя и фамилию,
номер телефона – свой или предприятия,
оставайтесь на связи до тех пор, пока не ответите на все вопросы, заданные оператором пожарно-спасательной службы.
Не ищи место возгорания – а спасайся!
Держись ближе к полу, при необходимости – ползи!
Двигайся в сторону выхода!
Не открывай дверь, если дверная ручка раскалилась!
Прикрой нос и рот!
Закупорь щели в дверях!
Ползи в сторону окна!
Не задерживайся в коридорах, на лестничных площадках здания!
Не пользуйся лифтом!
Выбравшись в безопасное место, звони в Государственную пожарно-спасательную службу!
Основные правила, которые следует
соблюдать в случае пожара
Оказание первой помощи
Оказание первой помощи является долгом каждого. Каждый работник должен понимать важность мер первой помощи и уметь ее оказывать без промедления на месте происшествия. Первая помощь требуется именно в первые критические для жизни минуты. При отсутствии дыхания и сердцебиения опасности подвергается головной мозг, так как если в мозг в течение пяти минут не поступает кислород, наступают необратимые повреждения.

При вызове неотложной медицинской помощи, подготовьте ответы на следующие вопросы:
ГДЕ ПРОИЗОШЕЛ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
– назвать точное место происшествия,
ЧТО ПРОИЗОШЛО
– назвать возможные причины травмы или описать характер травмы,
СКОЛЬКО ПОСТРАДАВШИХ
,
и другие т.п. вопросы.
Далее будет проведен инструктаж по охране труда на конкретном рабочем месте. Во время такого инструктажа будут рассмотрены все конкретные меры безопасности труда на твоем рабочем месте.

Помни, что ты должен будешь расписаться в журнале, подтверждая, что прослушал оба инструктажа и своей подписью удостоверяешь, что ты понял всю представленную тебе информацию и обязуешься выполнять указанные требования.

В случае неясностей – спрашивай, а не молчи!
Спасибо за внимание, уделенное презентации!

Теперь ты освоил курс вводного обучения вопросам охраны труда!

Берегите себя, своих товарищей по работе и близких!
Full transcript