Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KURWA

No description
by

Katarzyna Paczynska

on 16 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KURWA

FINANSOWANIE PARTII POLITYCZNYCH W Polsce obowiązują trzy główne możliwości finansowania partii politycznych: 1. Dochody uzyskiwane przez partie z wykorzystaniem własnego majątku

2. Dochody od osób fizycznych w postaci składek członkowskich, darowizn, spadków oraz zapisów

3. Finansowanie z budżetu państwa
Ustawa z dnia 27 VI 1997r o partiach politycznych reguluje zagadnienia związane z finansami i finansowaniem partii politycznych. Najważniejsze założenia:

•Źródła finansowania partii politycznych są jawne
•Majątek partii politycznej może być przeznaczony tylko na cele statutowe lub charytatywne
•Partia polityczna nie może prowadzić działalności gospodarczej
•Partia polityczna może gromadzić środki finansowe jedynie na rachunkach bankowych
•Prowadzenie przez partię polityczną działalności własnej polegającej na sprzedaży tekstu statutu lub programu partii, a także przedmiotów symbolizujących partię i wydawnictw popularyzujących cele i działalność partii politycznej oraz na wykonywaniu odpłatnie drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów
•Partie zobowiązane są do składania informacji i sprawozdań finansowych
•Jeśli partia przyjmie korzyści majątkowe z naruszeniem zakazów, podlegają one przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa
•Środki na pokrycie kosztów związanych z zarządzonymi wyborami pochodzą z ich własnych źródeł
•W myśl ordynacji partii politycznej, której komitet wyborczy uczestniczył w wyborach, partii wchodzącej w skład koalicji wyborczej, a także komitetowi wyborczemu wyborców przysługuje prawo do dotacji z budżetu państwa. Jest to tzw. dotacja podmiotowa, za każdy uzyskany mandat posła lub senatora
Partie polityczne mogą tworzyć 2 rodzaje funduszy: 1.Fundusz Ekspercki – środki mogą pochodzić jedynie z wpłat własnych partii politycznych.

2. Fundusz Wyborczy – tworzony w celu finansowania udziału partii w wyborach do Sejmu, Senatu, wyborach prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego, wyborach organów samorządu terytorialnego oraz kampanii referendalnych.
Łączna suma wpłat osoby fizycznej na Fundusz Wyborczy danej partii politycznej w jednym roku nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Finansowanie kampanii wyborczych 1)Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne i zasadniczo sprowadza się do finansowania działalności komitetów wyborczych, za którą odpowiada pełnomocnik finansowy.
2)W przypadku komitetów wyborczych partii politycznych, ich jedynym źródłem finansowania działalności jest Fundusz Wyborczy
3)Dla koalicyjnych komitetów wyborczych, źródłem finansowania mogą być podobnie, jak w przypadku odrębnych partii politycznych, specjalnie powołane fundusze wyborcze działające na tych samych zasadach.
4)Dodatkowo w wypadku komitetów wyborczych wyborców istnieje możliwość zaciągania zobowiązań kredytowych z przeznaczeniem na cele działalności wyborczej.
5)Jeżeli chodzi o samą działalność kampanijną, to komitety wyborcze mogą przeznaczać na jej cele jedynie ograniczone ilości środków finansowych
6)Dodatkowym ograniczeniem dla działalności komitetów jest kwota, jaką mogą one przeznaczyć na kampanię prowadzoną w formie reklamy, która to opiewa na 80 % całości limitu wyborczego
7)Zarówno partie polityczne, które mają swoje komitety biorące udział w wyborach, jak również partie wchodzące w koalicje wyborcze oraz komitety wyborcze wyborców mają możliwość uzyskania specjalnych dotacji budżetowych, zwanych dotacjami podmiotowymi.
8)Wszystko odbywa się oczywiście pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej, która bazuje na sprawozdaniach wyborczych, jakie przedstawiają jej poszczególne komitety wyborcze.
Wady i zalety finansowania partii politycznych: - w oczach partii - zdaniem Polaków Wady i zalety finansowania z 1% podatku -Subwencje dla partii politycznych w Polsce
-Jawność finansowania
-Formy kontroli Subwencja (łac. subventio - zapomoga) - nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo podmiotom (np. jednostkom samorządu terytorialnego, prywatnym przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym) dla poparcia ich działalności. Subwencja różni się od dotacji tym, że ma charakter roszczenia prawnego.
Zestawienie szacunkowych subwencji rocznych największych partii (w mln. złotych) obliczanych po wyborach:
Przelicznik głosów na złotówki: Sprawozdania Dla uzyskania subwencji partie mają obowiązek składać:
- sprawozdania wyborcze (z finansowania wyborów)
- sprawozdania finansowe (coroczne finansowanie działalności).
Odrzucenie sprawozdania następuje w przypadku:
1. Prowadzenia przez partię polityczną działalności gospodarczej
2. Pozyskiwania środków finansowych ze zbiórek publicznych
3. Gromadzenia środków finansowych poza rachunkiem bankowym.
4. Przyjmowania środków finansowych ze źródeł niedozwolonych (w tym od cudzoziemców lub osób prawnych).
5.Finansowania kampanii wyborczej z pominięciem Funduszu Wyborczego oraz gromadzenie środków Funduszu poza specjalnie do tego przeznaczonym rachunkiem bankowym.
Zagorzałą dyskusję wokół subwencji wywołał projekt nowelizacji ustawy o partiach politycznych, który został złożony 10. 02. 2009 r. przez klub Platformy Obywatelskiej marszałkowi Sejmu. Projekt ten przewiduje zawieszenie na okres prawie dwóch lat, bo od kwietnia 2009 do końca 2010 roku przekazywania subwencji partiom z budżetu państwa. 20 stycznia 2010 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący ograniczenia wysokości subwencji przysługującej partiom politycznym z budżetu państwa. Korupcja polityczna jest to nadużycie powierzonej władzy przez przywódców politycznych dla uzyskania prywatnej korzyści, celem zwiększenia swej władzy lub bogactwa; nie musi dotyczyć przekazywania pieniędzy, może przyjąć formę "handlu wpływami" lub obdarzania specjalną przychylnością, co zatruwa politykę i zagraża demokracji. Choć w definicji mówi się o przywódcach politycznych, korupcja polityczna tyczy się także urzędników państwowych, którzy w ramach swoich kompetencji reprezentują wyższe organy władzy, w tym także przywódców politycznych. Formy korupcji politycznej :
1.Łapówkarstwo
2.Prezenty i datki,
3.Nepotyzm i kumoterstwo
4.Nadużywanie budżetu
5.Wsparcie kampanii wyborczej
Nielegalne finansowanie kampanii Palikota 2005 rok
•50 osób,
•kwoty od 10 tys. do 20 tys. zł,
•w sumie 856 tys. zł na fundusz wyborczy PO ze wskazaniem na Palikota,
Palikot:
„Nigdy nie uczestniczyłem w żadnym przekazywaniu pieniędzy.Jednak nawet gdybym to robił, to nie groziłyby mi żadne konsekwencje prawne. Problem mogłyby mieć tylko te osoby, które przyjęły pieniądze, nie odprowadziły od tego podatku i rzekomo wpłaciły je na konto kampanii - mówi. I dodaje: - Wiele razy słyszałem jednak, że politycy dawali członkom swoich rodzin pieniądze na wpłaty. Ja tego nigdy nie robiłem. Ale podobno to dość powszechna praktyka. Gdyby więc śledztwo było miarodajne, to objęłoby polityków wszystkich opcji, a nie tylko mnie.”

W urzędzie miasta zatrudnino na stanowiska kierownicze osoby, które cztery lata temu – jako studenci – wpłacali nawet po kilkanaście tysięcy złotych na kampanię Palikota.
Afera telegrafu -W 1990 roku powstaje spółka Telegraf.
-W radzie nadzorczej tej spółki zasiadają Jarosław i Lech Kaczyńscy, Maciej Zalewski, Andrzej Urbański, Krzysztof Czabański.
-W ciągu dziesięciu miesięcy działalności "Telegrafu", kapitał założycielski wzrósł 150 razy na początku było 250 mln, ale w ciągu roku... pozbierano 50 mld zł.
-Ambitne cele:
lotniska,
telewizje,
stacje benzynowe,
wydawnictwa.

-Kasę "Telegrafu", zasilało :
-Państwowy Bank Przemysłowo - Handlowy - 11 miliardów starych złotych,
-państwowy Budimex wykupił udziały za 9 miliardów złotych.
-15 miliardów kredytu wziął “Telegraf” z państwowego Kredyt Banku
-z Banku Rozwoju Energetyki 18 miliardów złotych,
-Baksik i Gąsiorowski twierdzą, że Art-B, przekazała spółce 57 miliardów złotych. (starych),

Co się stało ze spółką "Telegraf"? Spółka padła w niejasnych okolicznościach. Co jest najbardziej ciekawe w całej sprawie?
Z wyjątkiem skompromitowanego Zalewskiego, który siedział, wszyscy ludzie z Telegrafu, są dziś tuzami w biznesie i mediach.Braciom Kaczyńskim niczego nie zarzucono, a oni sami oskarżają swoich przeciwników o mitologizację nieistniejącej afery.
Tytuły szlacheckie za pieniądze Wlk. Brytania -afera związana ze skarbnikiem Partii Pracy lordem Michaelem Levym,
-tytuły szlacheckie w zamian za finansowanie kampanii,
-Dotacje nazywano pożyczkami, bo w przeciwieństwie do darowizn nie musiano ich wykazywać w sprawozdaniach finansowych,
-Skandal zatuszowano: prokurator generalny Peter Goldsmith wstrzymał nawet emisję programu BBC na ten temat,
-Sprawa wyszła na jaw, kiedy nie dotrzymano obietnic i jeden z donatorów poskarżył się, że wycofano jego nominację do tytułu lordowskiego, chociaż przekazał partii 1,5 mln funtów.

Afera Rywina i SLD -2002rok - trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Wprowadzono przepis zabraniający jednoczesnego posiadania gazety ogólnopolskiej (dziennika) oraz stacji telewizyjnej. Przepis taki stanowił dla spółki Agora – właściciela "Gazety Wyborczej" – istotną przeszkodę, gdyż jej zarząd nosił się z zamiarem kupna stacji telewizyjnej Polsat lub drugiego programu TVP (w razie jego prywatyzacji).
-Lew Rywin spotykał się z prezes Agory Wandą Rapaczyńską. Powołując się na rozmowę z Leszkiem Millerem, deklaruje, że ustawa medialna wejdzie w życie w kształcie proponowanym przez Agorę jeśli:
1.Agora przekaże 17,5 miliona dolarów (przy ówczesnym kursie dolara chodziło o 60 milionów złotych) na konto Heritage Films. Pieniądze te miały trafić do SLD.
2.Gazeta Wyborcza przestanie krytykować premiera i SLD.
3.Po przejęciu przez Agorę Polsatu, Lew Rywin zostanie zatrudniony w tej stacji. Jak ustaliła komisja śledcza, między innymi w celu pilnowania interesów SLD.
-22 lipca – Lew Rywin spotykał się z redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej – Adamem Michnikiem. Fragment tej rozmowy, nagrany na dyktafonie przez Michnika w jego gabinecie, stał się bezpośrednią przyczyną wybuchu Afery Rywina.

-23 lipca – Na posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjmuje korzystną z punktu widzenia interesów Agory poprawkę do ustawy medialnej.


-W nocy z 23 na 24 lipca, na zakrapianym alkoholem spotkaniu, Adam Michnik opowiada Jerzemu Urbanowi o korupcyjnej propozycji jaką złożył mu Lew Rywin. Ten spotyka się z Lwem Rywinem, który prosi o radę, co ma dalej robić. Rywin stara się również przekonać Urbana, aby ten został mediatorem pomiędzy nim a Michnikiem. Rywin deklaruje, że może nawet "paść na kolana" przed redaktorem naczelnym "Gazety Wyborczej", byleby tylko ten ostatni nie ujawniał publicznie całej afery.

-10 stycznia 2003 – Sejm na wniosek PiS powołuje komisję śledczą do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji.


-26 kwietnia 2004 roku Lew Rywin został nieprawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na dwa i pół roku więzienia oraz 100 tysięcy złotych grzywny. Sąd zmienił kwalifikację czynu z płatnej protekcji na oszustwo.

10 grudnia 2004 warszawski Sąd Apelacyjny, po rozpatrzeniu odwołania od wyroku Sądu Okręgowego, ponownie zmienił kwalifikację prawną czynu uznając, że Lew Rywin był pośrednikiem osób, które chciały złożyć Agorze korupcyjną propozycję; sąd obniżył przy tym wyrok i skazał Lwa Rywina na dwa lata więzienia i 100 tys. zł grzywny. Wyrok jest prawomocny.


Na ostatnim posiedzeniu komisji uchwalono, bez merytorycznej dyskusji i wbrew woli jej przewodniczącego Tomasza Nałęcza raport przygotowany przez Anitę Błochowiak, stwierdzający, że żadnej "grupy trzymającej władzę" nie było, zaś Lew Rywin działał sam. Od raportu tego odcięła się grupa posłów, członków komisji – w tym także jej przewodniczący – która przygotowała mniejszościowe wersje raportu, stwierdzające, że jednak taka grupa istniała i przedstawiająca swój własny scenariusz wydarzeń i domniemany skład tej grupy. Przyjęto raport Zbigniewa Ziobry, który postulował w nim postawienie przed Trybunałem Stanu m.in. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i premiera Leszka Millera.

Jednak po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość i objęcie stanowiska ministra sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę żaden z tych wniosków nie został zgłoszony
Dziękujemy za wysłuchanie prezentacji : ) Wniosek o zbadanie zgodności:

1) art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i art. 11 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim z naruszeniem zasad bezpieczeństwa prawnego i pewności prawa, ochrony praw słusznie nabytych oraz ochrony interesów w toku, w okresie roku budżetowego, w czasie trwania kadencji Sejmu, ogranicza wysokość subwencji przysługującej partiom politycznym z budżetu państwa;

2) art. 10 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP, w zakresie przyzwoitej legislacji (naruszenie zasady odpowiedniej vacatio legis); Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że finansowanie partii politycznych z budżetu państwa nie wynika z norm konstytucyjnych, lecz ustawowych. Konstytucja nie rozstrzyga bowiem o sposobach finansowania partii politycznych, przewidując jedynie zasadę jawności finansowania tych organizacji.
Zmiany polegające na obniżeniu wysokości kwot subwencji przysługujących partiom politycznym na działalność statutową, przewidziane w zaskarżonej ustawie, nie naruszają zasady pluralizmu politycznego. Nie ograniczają one bowiem przewidzianej w konstytucji wolności tworzenia i działania partii politycznych. Wnioskodawca nie wykazał również, aby przewidziane w zaskarżonej ustawie ograniczenie wysokości subwencji miało uniemożliwić lub nadmiernie utrudnić funkcjonowanie partii politycznych.
Trybunał Konstytucyjny orzekł natomiast o zakresowej niezgodności z konstytucją normy wyprowadzonej łącznie z art. 8 ust. 3 w związku z art. 10 zaskarżonej ustawy. W ocenie Trybunału, konstytucyjna zasada zachowania równowagi budżetowej państwa nie uzasadniała bowiem zmniejszania kwot subwencji dla partii politycznych za kwartały zakończone lub rozpoczęte przed wejściem w życie zaskarżonej ustawy. Działania ustawodawcze nie powinny prowadzić do obniżania wysokości subwencji przysługujących partiom politycznym za okresy, w czasie trwania których koszty związane z działalnością partii politycznych, dostosowane do dotychczasowej wysokości subwencji, zostały już poniesione. Takie działanie ustawodawcy jest niezgodnie z zasadą prawidłowej legislacji wynikającą z art. 2 konstytucji. Art. 23a ustawy „źródła finansowania partii politycznych są jawne”
- jawność finansowania
- jawność majątku partii
- określenie reguł dofinansowania partii z budżetu państwa w akcie normatywnym powszechnie obowiązującym
- szczegółowość sprawozdań finansowych składanych przez partii właściwym organom
- nadzór nad finansami państwa ze strony organów państwa
JAWNOŚĆ KONTROLA 1. Partia polityczna składa Państwowej Komisji Wyborczej, nie później niż do 31 marca każdego roku, sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym.
2. Do sprawozdania załącza się opinię i raport biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej.
3. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza sprawozdanie wraz z opinią i raportem, o których mowa w ust. 3, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
4. Państwowa Komisja Wyborcza w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia sprawozdania:
1) przyjmuje sprawozdanie bez zastrzeżeń,
2) przyjmuje sprawozdanie ze wskazaniem uchybień,
3) odrzuca sprawozdanie.

-Korzyści majątkowe przekazane partii politycznej lub Funduszowi Wyborczemu z naruszeniem przepisów podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.
- W przypadku odmowy dobrowolnego wydania korzyści majątkowej na rzecz Skarbu Państwa, w terminie określonym w ust. 4, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, występuje do Sądu Okręgowego w Warszawie o orzeczenie przepadku korzyści majątkowej.
- Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, zasady prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną, a w szczególności dokumentowania i ewidencji przychodów, wydatków, rozrachunków i składników majątkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych - w tym ewidencji i rozliczania otrzymanych środków publicznych.
Full transcript