Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Interwencje walutowe

Finanse międzynarodowe
by

Małgorzata Malec

on 25 March 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Interwencje walutowe

Co to takiego jest? Wnioski Interwencje walutowe Japonia Polska Szwajcaria Definicja interwencji walutowych
Interwencje walutowe to sprzedaż lub kupno na rynku walutowym aktywów zagranicznych za krajowe, a także wszelkie działania banku centralnego o charakterze rynkowym, których celem jest wpływ na poziom kursu walutowego.
Motywy podjęcia interwencji walutowych przez bank centralny:
tłumienie rozmiarów i czasu trwania nadmiernych wahań kursu w krótkim i średnim okresie związanych z:
- zachowaniami inwestorów spekulacyjnych
- oddziaływanie dużych, pojedynczych transakcji walutowych
- sezonowością
zapewnienie zgodności poziomu kursu z czynnikami fundamentalnymi w długi okresie
zyskanie czasu niezbędnego na podjęcie innych, skuteczniejszych posunięć z dziedziny polityki gospodarczej (zmiana stóp procentowych, zmiana podaży pieniądza)
ograniczanie wahań kursu jako wywiązywanie się z wcześniej zawartych zobowiązań międzynarodowych odnośnie polityki kursowej ( np. uczestnictwo w systemie ERM II)
wysyłanie sygnałów odnośnie pożądanego przez bank centralny poziomu kursu walutowego
utworzenie popytu lub zaoferowanie podaży jeżeli rynek wykazuje tendencje do jednostronnych transakcji
Rodzaje interwencji walutowych
sterylizowane / niesterylizowane
niejawne / zapowiadane
jednostronne / koordynowane
przeciwstawiające się trendowi / wzmacniające trend
Źródło: http://www.papayamaya.pl/japonia/zwiedzanie/japonia-jp01.html Wykres tygodniowy kursu USD/JPY Źródło: http://biznes.onet.pl/czy-interwencje-na-rynku-jena-okaza-sie-skuteczne,18892,4214909,1,komentarze-detal 11 marca 2011 roku
Paradoks: do 17 marca 2011 r. jen umocnił się względem dolara o ok. 9 % z poziomu 83,3 do 76,3 jena
Próg opłacalności eksportu to dolar po ok. 92,9 jena.
Zaangażowanie liderów państw G7 w przeprowadzenie skoordynowanych interwencji walutowych.
Interwencja japońskiego banku centralnego interwencją skazaną na sukces… z założenia.
Kurs jena wrócił do poziomu sprzed marcowej interwencji banku centralnego. Spodziewana masowa sprzedaż zagranicznych aktywów przez japońskie firmy ubezpieczeniowe, globalne korporacje i gospodarstwa domowe w celu pokrycia strat wywołanych przez kataklizm.
Odnotowany powrót kapitału z zagranicy w marcowym bilansie płatniczym Japonii jednak skala nadwyżki wcale nie wyjątkowa.
Rok 2011: nadwyżka 655 mld jenów
Rok 2010: nadwyżka 760 mld jenów
TEPCO sprzedaż zagranicznych aktywów za ponad 500 mld jenów. Źródło: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/327119,Radioaktywna-chmura-z-Japonii-zbliza-sie-do-rosyjskiej-Kamczatki Złe strony silnego jena przewyższają korzyści.

Pod względem wzrostu wartości jen zajmuje drugie miejsce wśród 10 najważniejszych walut.
Przyczyny aprecjacji jena. Bank centralny na posterunku Japonia przygotowuje się do interwencji walutowych zwiększenie funduszu przeznaczonego na interwencje walutowe o 30 bilionów jenów (385 mld USD).
Japonia zajmuje drugie miejsce pod względem zgromadzonych rezerw walutowych (1,07 biliona dolarów).
Aktualny kurs USD/JPY to 82,33 jenów za dolara. INTERWENCJE WALUTOWE W POLSCE
LATA 90.
- częste interwencje NBP na rynku walutowym
- kurs fixingowy
- ostatnia interwencja NBP – 1998r.
- wprowadzenie kursu płynnego – kwiecień 2000r.
9 KWIETNIA 2010r.
W wyniku interwencji 9 kwietnia przy kursie EUR/PLN około 3,84 nastpiło nieoczekiwane osłabienie złotego w stosunku do walut zagranicznych - kurs EUR/PLN 3,88. NBP zakupił wówczas 9 mln Euro. 23 WRZESNIA 2011
Narodowy Bank Polski przeprowadził interwencję walutową, sprzedając waluty obce za złote, co przyczyniło się do znaczącego wzrostu kursu złotego.
Złoty stracił około 0,5 proc. w stosunku do europejskiej waluty. Kurs wobec franka szwajcarskiego i dolara obniżył się po 0,8 proc.
KOLEJNE INTERWENCJE NBP – JESIEŃ 2011 - 30.09.2011 - po godzinie 10 złoty umocnił się wobec euro o ponad 3 grosze, z 4,44 zł do poniżej 4,41 zł. Po godzinie 14 nastąpiło kolejne umocnienie złotego do kursu poniżej 4,40 zł za euro. Około godziny 16 rynek wyceniał euro na ponad 4,42 zł.
- 03.10.2011 – interwencja NBP nastąpiła około godziny 14, złoty umocnił się wobec euro z 4,42 do 4,48.
- 23.11.2011 - Narodowy Bank Polski potwierdził, że sprzedał pewną ilość walut obcych na złote, złoty z poziomu 4,47 zł za euro umocnił się do 4,44 za euro. Po dwóch godzinach interwencja została już jednak przez rynek zneutralizowana.
29 GRUDNIA 2011
Około godziny 16:00 Narodowy Banki Polski sprzedawał obce waluty na rynku, by wzmocnić kurs złotego. W efekcie złoty podrożał do głównych walut o około 3 gr. Ok. 18.00 za euro trzeba było zapłacić 4,41 zł, za dolara 3,40 zł, a za szwajcarskiego franka 3,61 zł. NBP interweniował ponieważ poziom długu publicznego Polski za 2011 r. obliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia 30.12.2011. Dług Polski nie może przekroczyć 55 proc. do PKB.
LESZEK BALCEROWICZ:
„Interwencje NBP to jest taka <<chwilówka>>, na ogół interwencje mniejszych krajów nie dają trwałych efektów. (…) Najlepszą interwencją dewizową są reformy gospodarki, finansów publicznych, które dają podstawy do sądu, że są prorozwojowe.”
Dlaczego Frank jest taki drogi? Inwestorzy masowo przenoszą swoje inwestycje do Szwajcarii, kupujc tym samym franka szwajcarskiego. Taki stan rzeczy sprawia, że narodowa waluta Szwajcarii umacnia się wobec innych walut. Frank szwajcarski uważany jest za stabilną walutę. W obliczu załamania się finansów publicznych w Europie bijący rekordy kurs franka szwajcarskiego w Polsce potwierdza tylko tą regułę. „Uciekanie” do franka szwajcarskiego potęguje także zła sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych i zawirowania wokół kwestii limitu zadłużenia tego kraju. Od października 2008 do końca  2009 r. frank umocnił się wobec euro o około 5 proc. W 2010 r. pojawiły się obawy o kryzys zadłużenia Grecji i ryzyka „zarażenia” innych krajów, frank umocnił się o dalsze 6–7 proc. wobec euro przy wzmożonych zakupach walut za franki przez SNB. W czerwcu 2010 r. szwajcarski bank centralny zrezygnował z interwencji, gdyż presja na umocnienie franka okazała się zbyt duża w obliczu zawirowań wokół greckiego długu. Istotnym argumentem, był fakt, że wielkość rezerw walutowych banku wzrosła od końca 2008 r. ... ( zagadka: ile razy?) do około 200 mld USD. W rezultacie od czasu zaniechania interwencji w połowie 2010 r. frank szwajcarski umocnił się wobec euro o ponad 20 proc., a od szczytu w połowie 2007 r. o około 35 proc. Początkowo aktywność SNB ograniczyła się do interwencji werbalnych, potem do wzrostu podaży franka i w końcu interwencji walutowych oraz ustalenia minimalnego akceptowalnego przez SNB kursu EUR/CHF na poziomie 1,20. Bank uzasadnił decyzję ryzykiem wystąpienia deflacji oraz znaczącym pogorszeniem perspektyw szwajcarskiej gospodarki – wzrost kursu i osłabienie popytu zagranicznego. 6 września 2011 r. - bank centralny Szwajcarii wprowadził sztywny parytet CHF do EUR.

Zmiania dotychczasowego parytetu euro do franka do poziomu 1,20. Gdzie silnego franka nienawidzą bardziej niż w Polsce? Źródła:
forsal.pl,
www.parkiet.com.pl
www.bankier.pl
www.forbes.pl
pokonac-rynek.pl
http://serwis-inwestora.pl/print/gielda/pierwsza-interwencja-walutowa-japonii-od-6-lat2

http://biznes.onet.pl/czy-interwencje-na-rynku-jena-okaza-sie-
skuteczne,18892,4214909,1,komentarze-detal

http://waluty.onet.pl/interwencja-walutowa-skazana-na-sukces,18895,4224285,1,analizy-detal

http://waluty.onet.pl/interwencja-banku-japonii-nic-nie-dala,18895,4302439,1,analizy-detal

http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/skoordynowane-oslabienia-jena-ma-szanse-
powodzenia,12711,1

http://biznes.onet.pl/japonia-walczy-z-rosnacym-kursem-jena,18892,4829650,1,news-detal

http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/japonia-interweniuje-na-rynku-
walutowym,6776,1

http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/japonia-interweniuje--by-oslabic-
jena,21152,1

http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/12/20/japonia-przygotowuje-sie-do-interwencji-
walutowych/
Prezentacja przygotowana przez:

Aleksandrę Lipińską,
Agnieszkę Malanowicz,
Małgorzatę Malec,
Monikę Marciniak. Interwencja walutowa banków centralnych 16 - 18 marca 2011 r. Źródło: http://waluty.onet.pl/interwencja-walutowa-skazana-na-sukces,18895,4224285,1,analizy-detal Japońskie firmy zaczynają sprzedawać zagraniczny majątek, ale inwestorzy cały czas lokują środki za granicą. Kurs pary dolar-jen (marzec-maj 2011 r.) Czynniki decydujące o zdolności i możliwości podjęcia działań ochronnych i interwencyjnych:
• funkcjonowanie gospodarki w granicach potencjału produkcyjnego;
• konieczność akumulacji rezerw dewizowych;
• swoboda manewru polityki pieniężnej i fiskalnej;
• kompleksowość i komplementarność działań- zarządzaniu przepływem kapitału powinna towarzyszyć odpowiednia polityka fiskalna i pieniężna.
Ogólne zasady interweniowania na rynku walutowym:
• Przekazanie rynkowi sygnału odnośnie intencji banku centralnego. Towarzyszące temu warunki:
1. jawność interwencji;
2. duża wiarygodność banku centralnego.
• Prowadzenie skoordynowanych interwencji walutowych.
Dziękujemy za uwagę! :) Aktualny kurs: 3,4548 CHF/PLN
Full transcript