Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nieuw schema

No description
by

Ronald Ruigrok

on 8 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nieuw schema

Wat voor soort opdrachtgever ben ik? Geïntegreerd
contract Betrokken Criteria / Subcriteria ''Welke besluitvorming stappen moeten er doorlopen worden, om een goede EMVI uitvraag op te kunnen stellen?'' http://www.pianoo.nl/regelgeving/drempelwaarden-europees-aanbesteden Openbare procedure Niet-openbare procedure Concurrentie gerichte dialoog Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking Traditioneel DB DBM DBMO DBFMO Als europees aanbesteden verplicht is dan is het verplicht om op basis van EMVI aan te besteden!

Er moet dan gebruik gemaakt worden van de volgende procedures:

* Openbare procedure
* Niet openbare procedure
* Concurrentie gerichte dialoog Product gerichte thema's hebben invloed op het ontwerp
Proces gerichte thema's hebben invloed op de uitvoeringsmethodiek Bron: Rapport Leidraad aanbesteden bouwopdrachten 2009 Als aanbestedende dienst mag je de concurrentiegerichte dialoog toepassen voor aanbesteding van
bijzonder complexe projecten, waarvan je objectief gezien niet in staat bent de technische middelen te
bepalen of de juridische of financiële voorwaarden te specificeren Bron: Handreiking De concurrentie gerichte dialoog Projectanalyse Wat zijn specifieke kenmerken van dit project? Kan EMVI extra toegevoegde waarde bieden voor dit project? NEE JA traditioneel aanbesteden (laagste prijs)
+ motiveren keuze (indien Europees) Bron: ARW 2005 Als alle andere aanbestedingsvormen al zijn uitgeprobeerd en niet zijn gelukt op het zelfde project, of als het gaat om een onderzoek proefneming of ontwikkeling Bron: ARW 2005 Bron: ARW 2005 Voordelen:
Snelle procedure Nadelen:
Geen selectie wel geschiktheidseisen
Kans op (te) veel inschrijvingen Voordelen:
Door toepassing van selectie eisen
minder inschrijvers Nadelen:
Procedure duurt langer vanwege selectiefase http://www.pianoo.nl/regelgeving/aanbestedingswet Drempelwaarden & Procedures Hoofdthema's vanuit Rijkswaterstaat
Publieksgerichtheid
Duurzaamheid
Projectbeheersing Vraagspecificatie Vraagspecificatie Algemeen: Beschrijft de opzet van de contractdocumenten, de contractbeheersingfilosofie en de geest van de overeenkomst. Tevens worden de documenten genoemd welke informatie geven over de bestaande documenten en een overzicht van de afkortingen.
Vraagspecificatie Eisen: Beschrijft aan welke eisen de onderdelen van het areaal van de overeenkomst aan moeten voldoen.
Vraagspecificatie Processen: Beschrijft de eisen die worden gesteld aan diverse processen. Wordt aangegeven aan welke processen de opdrachtnemer in elk geval invulling aan moet geven in zijn projectmanagmentplan. Bron: Vraagspecificatie Algemeen * Bij een gestandaardiseerd project
* Als er geen kwaliteitsverschillen te verwachten zijn
* Als de inhoud en omvang eenduiding is vastgelegd Wat wil ik standaard geleverd hebben (eisen) en wat zijn de extra wensen? Hoe ga ik van die wensen criteria maken?
* Prestatiecriteria (meetbaar)
* Kwaliteitscriteria (subjectief) Welke subcriteria stel ik op?
(Aan de hand van project specifieke kenmerken) EMVI methode Welke EMVI methode pas ik toe? Gunnen op waarde Bij de gunnen op waarde methode wordt alle kwaliteit vertaald naar euro's.
De uiteindelijke einduitslag van de aanbesteding is dus een geldbedrag. Aangezien aanbestedingen op laagste prijs ook altijd als einduitslag een geldbedrag hebben wekt dit een vertrouwelijk beeld naar de inschrijvers.

De andere methoden hebben als einduitslag een cijfer of punten score. Bij deze methoden zal je als aanbesteder extra je best moeten doen om inschrijvers uit te leggen hoe een uitslag tot stand is gekomen. * Het puntenmodel
* Value for money
* Gunnen op waarde Naast deze 3 methoden zijn er nog velen andere methoden om EMVI te beoordelen. De drie bovenstaande methoden worden het meest gehanteerd. De methode gunnen op waarde wordt door Rijkswaterstaat gehanteerd en aanbevolen door kennisinstituut CROW. Beoordelingssytematiek Hoe ga ik de gestelde EMVI criteria beoordelen? Aanbestedingsprocedure Op welke manier kan ik dat contract het beste aanbesteden? Contractdocumenten Wat moet ik in mijn contractdocumenten verwerken? Voorbeelden geïntegreerd Proces + Product Onderhandse aanbesteding Alleen toepasbaar bij nationale aanbestedingen Afstandelijk Wat is er mogelijk met EMVI? Gecoördineerd
contract UAV-gc 2005 UAV 2012 Voorbeelden gecoördineerd Proces Europees aanbesteden Wanneer is het verplicht europees aan te besteden? Wil ik bij het bouwproces betrokken blijven? Mogelijkheden met EMVI:

* Knock out criterium
* Plafondbedrag Onderscheid maken tussen:
* Eisen aan inschrijver (selectie)
* Eisen aan product (PVE)
* Wensen, meerwaarde, innovatie (EMVI) Gecoördineerd contract Geïntegreerd contract Beide contracten De juiste beleidsstappen voor een goede EMVI aanbesteding Jeroen Snoek
10036733
Ronald Ruigrok
10045279 Het onderzoeksproces: Oorspronkelijke onderzoeksvraag:
''De aannemer heeft vaak te weinig kennis van de door de opdrachtgever opgestelde beoordelingssytemathiek''

Bijgestelde onderzoeksvraag:
''Opdrachtgevers in de B&U bouw zijn niet in staat om een goede EMVI uitvraag op te stellen''

Opnieuw bijgestelde en definitieve onderoeksvraag:
''Opdrachtgevers zijn veelal nog niet in staat om een goede EMVI uitvraag op te stellen''

Doelstelling:
Het opstellen van een stappenplan, ter advies voor kleine publieke opdrachtgevers Opdrachtgever onderzoek:
Rijkswaterstaat
Gijsbert de Jong
Full transcript