Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Definitiu 1

El Perfil del Pedagog coordinador
by

Laia Gómez

on 25 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Definitiu 1

EL Perfil del Pedagog Accés al lloc de treball

Tipus de Contracte


Salari
Públic: Amb la titulació corresponent i via oposicions.
Privat: Amb la titulació corresponent. En conclusió, hem de tenir una visió àmplia de les diferents sortides professionals que ens ofereix la pedagogia i sobretot, ha d'agradar-nos allò que fem, tot tenint en compte els seus inconvenients. Docent
Orientador/insertor
Dissenyador/Planificador de processos d'ensenyament-aprenentatge.
Assessor/consultor
Creador/productor
Mediador
Investigador
Analista d'investigació educativa
Coordinador/Gestor Cap d'estudis d'un IES, Primària, Infantil.

Coordinador de pràctiques.

Coordinador Pedagògic d'escoles de bressol, D'aules d'acollida, docència virtual. Contractes indefinits (ordinaris, de foment de la contractació, amb bonificacions)
Contractes de durada determinada (circumstàncies de la producció, obra o servei, interinatge)
Contractes per a treballadores i treballadors amb discapacitats (indefinits i temporals)
Contractes formatius (pràctiques o formació)
Contractes per a la investigació
Contractes temporals bonificats
Contractes de substitució per jubilació anticipada
Contractes de relleu

Podeu trobar els impressos de contractes a:

http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/empreses/contractes/index.html


LLicenciat/a o graduat/ada en Pedagogia Raquel Martín i Laia Gómez 30/04/2010 Nivell de qualificació:
A Espanya: Nivell 5
A la UE: Nivell 4Categoria professional:

Grup 1 : Enginyers i llicenciats. Relacions amb altres professionals, departaments, serveis i/o entitats:

Les relacions amb altres professionals sempre és en funció de que es tractin temes pedagògics: EAPs, informàtics en relació a programes de gestió, serveis socials, Barcelona activa, etc.

ORGANIGRAMA (ORGANS DE GOVERN)
Equip directiu
Director
Cap d’estudis
Secretari
Coordinadora Pedagògica
Claustre de professors
Consell Escolar
Coordinacions
DEPENDENCIA LLOC DE TREBALL MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL

És el responsable de que l’activitat pròpiament acadèmica funcioni adeqüadament, coordinant-la i motivant al professorat per a la seva realització.

Els llocs de treball que supervisa són tots aquells referents a temes pedagògics.
Cada professor està adscrit a un seminari o departament i cada departament té un cap. Els temes se solen transmetre als caps que ho passen a la resta de membres del departament.
Pel que fa a temes de personal, el cap és el director.a) Exercir la prefectura del personal docent i controlar l'assistència.

b) Substituir al Director en cas d’absència o malaltia.

c) Coordinar les activitats de caràcter acadèmic i d’orientació.

d) Promoure la realització d’activitats extraescolars en col•laboració amb l’ajuntament i altres Institucions de l’entorn.

e) Coordinar la realització de les activitats complementàries i extraescolars en col•laboració amb els Coordinadors de cicle, les Associacions de Pares d’alumnes i el representant de l’ajuntament en el Consell Escolar

f) Elaborar els horaris acadèmics de l’alumnat i dels mestres.

g) Coordinar les activitats dels Coordinadors de cicle.

h) Coordinar i dirigir l’acció dels tutors conforme el pla d’acció tutorial.

i) Coordinar la realització de les activitats de perfeccionament del professorat.

j) Organitzar els actes acadèmics.

k) Fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.

l) Organitzar l’atenció i la cura de l’alumnat en els períodes d’esbarjo i en altres activitats no lectives.
FUNCIONS Procés Raquel Martín Pajuelo
y
Laia Gómez Sánchez

28 de maig del 2010
http://escolar.heraldo.es/hemeroteca/536/html/profesores4.html

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecotiza36537/index.htm

http://laleylaboral.laley.es/content/TiposContratos.aspx

http://www.sabadellempresa.com/ficpdf/serveis.htm

Fonts consultades:
Full transcript