Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ABORCJA

No description
by

Dorota Łubiarz

on 6 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ABORCJA

ABORCJA

Co to jest aborcja?

Jest to przerwanie ciąży, zamierzone działanie, które ma na celu przerwanie rozwoju dziecka poczętego w łonie matki, aby wydać je na pewną śmierć. Jak określa to ustawa z roku 1975' o przerywaniu ciąży i sterylizacji, „Aborcja oznacza wydobycie żyjącego płodu lub embrionu z organizmu kobiety w celu usunięcia tego płodu lub embrionu". Niechciana śmierć przedwcześnie narodzonego dziecka jest określana w terminologii medycznej jako „poronienie samoistne". Kiedy mające się urodzić dziecko jest zabijane in utero, jest to prawdziwe zabójstwo. Jednak o dzieciobójstwie mówi się dopiero wówczas, kiedy dziecko urodziło się żywe, a dopiero po urodzeniu zostało zabite.

Aborcja nie jest zwykłym chirurgicznym zabiegiem. To bezpardonowa i "wroga" inwazja w dwa organizmy - poczętego dziecka i jej matki. Jak wiemy - organizm płodu ginie. Natomiast organizm matki - po tak brutalnej ingerencji - jest narażony na szereg negatywnych następstw, mogących prowadzić nawet do zgonu.

Rocznie na świecie w skutek aborcji ginie
50 mln poczętych dzieci
W Europie najwięcej aborcji dokonuje się w krajach Europy Środkowo Wschodniej: w Bułgarii, Ukrainie, Rosji, Białorusi. Szacuje się jednak, że w Polsce rocznie dokonuje się około 10 tysięcy aborcji. Należy też podkreślić, że rocznie na świecie z powodu zabiegów przerywania ciąży umiera aż 70 tysięcy kobiet.


Psychiczne zagrożenia i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia aborcji (tzw. "syndrom poaborcyjny")
- depresja mogąca prowadzić do wrogości wobec kolejnych dzieci.
- osłabienie więzi rodzinnych i "instynktu macierzyńskiego".
- dysharmonia i otępienie w życiu emocjonalnym.
- bolesne wspomnienia.
- wyrzuty sumienia.
- szereg innych negatywnych przeżyć.

Wybór procedury obejmuje metody farmakologiczne oraz chirurgiczne (najczęściej próżniowe odessanie zawartości jamy macicy). Obie metody są efektywne, lecz posiadają zarówno zalety jak i wady – ostateczna decyzja zależy od wieku ciąży oraz opinii samej kobiety. Przed wykonaniem aborcji (w krajach, w których przeprowadzana jest także na życzenie) pacjentka odbywa najpierw rozmowę z lekarzem na temat możliwych powikłań poaborcyjnych oraz dostępnych metod zapobiegania ciąży, które pozwolą jej uniknąć w przyszłości podobnej sytuacji. Zostaje również poinformowana o innych możliwościach, np. urodzeniu i oddaniu dziecka do adopcji. Podczas rozmowy lekarz musi upewnić się, czy kobieta nie została zmuszona do usunięcia ciąży przez osoby trzecie. Następnie kobieta otrzymuje wymagane ustawowo kilka dni do namysłu. Dopiero po upływie tego czasu może zostać wykonana aborcja, a kobieta tuż przed zabiegiem potwierdza swoją wolę na piśmie. W Holandii dziewczęta mające mniej niż 16 lat muszą uzyskać pisemną zgodę rodziców, przy czym istnieją organizacje, które udzielają pomocy i pośredniczą w takich rozmowach.
"Wojna to pokój, wolność to niewola. Zabijanie to aborcja, człowiek to płód. "
I TRYMESTR

Zastosowanie tzw. induktorów aborcyjnych („RU-486"),
zasysanie pod ciśnieniem
wyłyżeczkowanie

II i III TRYMERST
Obejmują one dylatację
Wstrzyknięcie hipertonicznego roztworu soli
Aborcję za pomocą przyjmowania prostaglandyny
Histerotomia
Aborcję poprzez częściowy poród.

"Fizyczno-biologiczne" zagrożenia i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia aborcji:

Krwotoki
Zakrzepy
Infekcje
Powikłania
Komplikacje w przypadku następnej ciąży

Aborcja jest i pozostanie w nauczaniu Kościoła katolickiego morderstwem.
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi wyraźnie:
„Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia.”
Stanowisko kościoła wobec aborcji
Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię (Jr 1, 5). 

Nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu
powstawałem,
utkany w głębi ziemi
(Ps 139, 15).


Częstość wykonywania aborcji w krajach europejskich.
Co to jest duchowa adopcja?


Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy.
Zarodki i płody usuwane podczas zabiegu przerywania ciąży cierpią, co pokazują zdjęcia prezentowane przez przeciwników aborcji.
Zdjęcia, które możemy obejrzeć na stronach antyaborcyjnych albo na transparentach przeciwników legalizacji, są agresywną manipulacją naszymi uczuciami, mającą na celu wzbudzenie nienawiści do kobiet, które przerwały ciążę. Jedna z manipulacji polega na tym, że zdjęcia zarodka są powiększone kilkadziesiąt do kilkuset razy (aby wzbudzić wrażenie, że zarodek jest bardziej rozwinięty), oraz na fałszywym podawaniu wieku płodu bądź zarodka, a także na tym, że pokazywane płody najczęściej nie są płodami usuniętymi w procesie przerywania ciąży! Przy zdjęciach są opisywane metody stosowane ponad kilkadziesiąt lat temu. Tymczasem najczęściej dziś stosowana jest metoda próżniowa, która nie może urwać żadnej części ciała ani spowodować krwotoku. Podobnie pigułki wczesnoporonne także nie wywołują żadnych tego typu masakr. Zaczernienia na skórze płodu oznaczają, że płód obumarł wcześniej, a zatem nie może być tu mowy o aborcji. Okrutnym nadużyciem psychologicznym jest pokazywanie podobnych zdjęć i filmów dzieciom w ramach zajęć z religii. Prawo powinno uznać takie działania za znęcanie się nad dziećmi.
Polityka państwa powinna zmierzać do ograniczenia liczby aborcji.
Celem polityki państwa nie powinno być ograniczenie liczby, lecz zmniejszenie potrzeby aborcji, czyli zapewnienie kobietom realnej możliwości zabezpieczenia się przed niepożądaną ciążą. Nigdy nie wyeliminuje się całkowicie zapotrzebowania na aborcję. Jeśli najlepsze środki antykoncepcyjne mogą zawieść, państwo powinno dać kobietom możliwość legalnego przerwania ciąży wtedy, gdy tego potrzebują.
"A co sądzę dzisiaj o ustawie antyaborcyjnej? Przeraża mnie myśl, że można się zdecydować na urodzenie dziecka wylącznie ze strachu przed karą więzienia."
Anna Walentynowicz,
"Brońcie nienarodzonych przed aborcją, nawet jeśli będą was prześladować, oczerniać, zastawiać na was pulapki, ciągać was po sądach czy zabijać was. Żadne dziecko nie powinno być pozbawione prawo do urodzenia, prawa do wykarmienia i poslania do szkoly."
Papież Franciszek

Dlaczego mamy zabierać życie Dziecku, gdy istnieje zagrożenie dla życia jego matki? Skąd pewność, że to ono musi zginąć? Czyżby jego życie było mniej ważne?

Przygotowała Dorota Łubiarz
Full transcript