Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Heograpiyang Pantao

No description
by

Emily Mission

on 24 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Heograpiyang Pantao

Mga saklaw sa pag-aaral ng Heograpiyang Pantao o Human Geography:
1. Wika
2. Relihiyon
3. Lahi
4. Pangkat-ethniko sa iba't
ibang bahagi ng daigdig.
Paksa: Heograpiyang Pantao
Wika
- itinuturing bilang kaluluwa
ng isang kultura. Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa isang pangkat.
Mga pabgunahing Pamilya ng wika sa Daigdig:
1. Afro-Asiatic
2.Austronesian
3. Indo-European
4. Niger-Congo
5.Sino-Tibetan
Relihiyon
- Nagmula sa salitang
"religare",nangangangahulugang "buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito".
Lahi/Pangkat-Etniko
- ang salitang
"etniko" ay nagmula sa salitang Greek na ethnos na ngangahulugang "mamamayan". Ang mga miyembro ng pangkat-etniko ay pinag-uugnay ng magkakatulad na kultura, pinagmulan, wika, at relihiyon kaya naman sinasabing maliwanag ang kanilang sariling pagkakakilanlan.
Pamprosesong Tanong:
1. Ano ang ibig sabihin ng heograpiyang
pantao? Ano ang pagkakaiba nito sa pisikal na heograpiya?
2. Ano-ano ang saklaw ng heograpiyang
pantao? Ipaliwanag ang bawat isa.
3. Bakita mahalagang pag-aralan ang
heograpiya pantao?
4. Paano nakakaapekto ang
heograpiyang pantao sa pagkakakilanlan ng indibiduwal o isang pangkat ng tao?
5. Paano magiging instrumento heograpiyang
pantao sa pagkakisa ng mga tao sa daigdig?
Gawain 9 Crossword Puzzle
Buuin ang puzzle tungkol sa heograpiyang pantao sa pamamagitan ng pagtukoy sa inilalarawan ng bawat bilang.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1.
2.
3.
4.
Mga Pangunahing Relihiyon sa Daigdig
1. Kristiyanismo
2. Islam
3. Hinduismo
4. Budismo
5. Non-religious
6. Iba pa
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIII
IIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
10.
9.
7.
5.
6.
8.
Gawain 10: My Travel Reenactment
Bumuo ng limang pangkat at sundin ang sumusunod na
hakbang:
1. Makibahagi sa talakayan ng iyong pangkat tungkol sa
hindi malilimutang paglalakbay sa isang lugar.
2. Pumili ng isang katangi-tanging kuwento ng
paglalakbay.
3. Bumuo ng isang pangkatang kuwento.
4. Tiyaking nakapaloob sa kuwento ang mahalagang konsepto o
kaalamang tinatalakay tungkol sa pisikal na heograpiya ng daigdig.
5. Pagkatapos, isadula ang kwento ng paglalakbay habang
isinasalaysay ito.
6. Maaring gumamit ang pangkat ng improvised props at kasuotan.
7. Isaalang-alang sa pagmamarka ng gawaing ito ang sumusunod na
rubric.
Pamprosesong mga Tanong:
1. Tungkol saan ang ipinakitang dula ng i
Full transcript