Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хам шинжүүд

No description
by

bayartsetseg b

on 17 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хам шинжүүд

Духны хэсгийн хам шинж
Сэтгэхүйн өөрчлөлт
Ярихын хэлгүйдэл
Духны гарвалт үйлдэлгүйдэл
Духны гарвалт тэнцвэргүйдэл
Төвийн саажил
Харцны саа
Хөдөлгөөн хомсдол
Шүүрч авах үзэгдэл
Ам-уруулын рефлексүүд
Нүүрний мэдрүүлийн сэтгэл хөдлөлийн саажил
Эсрэгжих шинж
Уналт таталтын хам шинж -Жексоны хэсэгчилсэн уналт -Мушгиран татах уналт -Ерөнхий уналт -Бага уналт
Духны гарвалт автоматчилсан уналт

Чамархайн хэсгийн хам шинж
Дохиот уналт
Сэтгэхүйн гэнэтийн өөрчлөлт
Гадаад орчны баримжаа өөрчлөгдөх
Ойлгохын хэлгүйдэл
Зулайн хам шинж
Мэдрэхүй буурах алдагдах
Астереогноз
Биеийн тойм өөрчлөгдөх
Герстманны гурвалсан шинж
Үйлдэлгүйдэл
Мэдрэхүйн саажил
Жексоны мэдрэхүйн уналт
Мэдрэлийн системийн голомтот эмгэгийн хам шинжүүд
АУС-406 П.Нямбаатар
Б.Баярцэцэг
Ч.Бямбасүрэн
Э.Гэрэлмаа

Агуулга
Их тархины тал бөмбөлгийн хам шинж
Духны хэсгийн хам шинж
Зулайн хэсгийн хам шинж
Чамархай хэсгийн хам шинж
Дагзны хэсгийн хам шинж
Их тархины гадрын доорх бүтцийн хам шинж
Харааны төвгөрийн хам шинж
Тархины суурийн зангилаануудын хам шинж
Тал бөмбөлгийн цагаан бодис, дотор багцны хам шинж
Тархины баганан хэсгийн эмнэлзүйн хам шинж
Дунд тархины сүлжээ хам шинж
Тархины гүүрийн сүлжээ хам шинж
Уртавтар тархины сүлжээ хам шинж
Сэтгэхүйн өөрчлөлт
сэтгэлгүйдэл
зориггүйдэл
сэтгэл хөөрөл буюу духны баясал

Ярихын хэлгүйдэл
Духны Апракси
Духны Атакси
Төвийн саажил
Шүүрч авах үзэгдэл
Ам-Уруулын рефлексүүд
Эсрэгжих шинж
Уналт таталт
Жексоны хэсэгчилсэн уналт

Мушгиран татах уналт
Ерөнхий уналт
Астереогноз
Герстманы гурвалсан шинж
Мэдрэхүйн саажил
Сэтгэхүйн гэнэтийн өөрчлөлт
Харааны талбайн өөрчлөлт
Сенсор афази
Дагзны хэсгийн хамшинж
харах талбайн өөрчлөлт
харааны дохио
харааны танин мэдэхгүйдэл
дүрс хувирах/метаморфопси/
Харааны танин мэдэхгүйдэл
Харааны дохио
Дүрс хувирах
Full transcript