Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Verhalend ontwerpen: Waarom zou je.

Een presentatie over wat verhalend ontwerpen inhoudt, wat de meerwaarde is ten opzicht van b.v. het werken met projecten of thema's. Deze presentatie is gemaakt voor de studiedag van Stichting Fluvium, scholen voor basisonderwijs, mei 2013.
by

Erna Remmelink

on 31 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Verhalend ontwerpen: Waarom zou je.


*
de verhaallijn
: bevat een hoofdpersoon, een plot, is opdeelbaar
Verhalend Ontwerpen
Wat maakt verhalend
ontwerpen anders dan b.v. project- of thematisch onderwijs?
Een voorbeeld:
waarom zou je?
betrokkenheid
uitdagend
geeft energie
samenwerken
zelfsturing
leren in een context
avontuur
betekenisvol
leerkracht is regisseur
leerling heeft eigenaarschap
actieve rol
rijke leeromgeving
zelfontdekkend
leren
ervaren
belevingswereld
onderzoeken
vakoverstijgend
leerling is expert
activeert voorkennis
procesgericht
verbeelding
willen weten
samenhang
nieuwsgierigheid
http://www.leraar24.nl/video/949
http://www.docstoc.com/docs/117676857/57-46-verhalend-ontwerpen-en-techniek
Onderwijs betekenisvol maken
"To tell a story, one has to be concernd about
the happening, merely the outcome".
De voornaamste
taak van leraren
is feitelijk het
uitlokken van leren
.
Het leren zelf doen
de leerlingen.
Wandfries
Mogelijke openingen:

* (prenten)boek
* een brief van de hoofdpersoon
* een pakje dat bezorgd wordt
* bezoek
* een geheimzinnige mededeling / raadsel op het
bord
* een knuffel die opeens in de klas ligt
* iets wat de leerkracht heeft gelezen
* iets wat de leerkracht heeft gevonden
* een geheimzinnig voorwerp
* een vraag van de hoofdpersoon
* een foto / afbeelding
* een uitnodiging
* een krantenartikel
> de activiteiten van de kinderen vormen een zinvol en door de kinderen begrepen verband. (context)
> er is ruimte voor de inbreng van kinderen: kinderen hebben invloed op wat ze gaan doen. De leerkracht is 'slechts' de regisseur.
"Oma gaat de ruimte in"
(wetenschap en techniek voor kleuters)
te vinden op:
http://www.omagaatderuimtein.be/#/home/
en
nu
zelf
aan
de
slag!!!
©erna remmelink
* in verschillende
episodes:
deze vormen de brug tussen het verhaal, zijn richtingaanwijzers
*
sleutelvragen:
dit zijn open vragen waarop verschillende antwoorden mogelijk zijn.
Ze sturen de ontwikkeling van het verhaal en de te ondernemen activiteiten en
zetten kinderen aan tot creatief denken en handelen.
*
incidenten
: de gebeurtenissen die het verhaal richting geven, sturen of een onverwachte wending geven
*
het wandfries
: een dynamisch geheel dat zich ontwikkelt naar gelang het thema vordert en de chronologische volgorde van de ondernomen acties weergeeft.
> alle activiteiten vormen een samenhangend geheel en komen voort uit de sleutelvragen die door de leerkracht (soms ook door de leerlingen) gesteld worden.
21 mei 2013: Fluvium studiedag
> Er is altijd een aanleiding: een gebeurtenis, brief, verhaal, bezoek of iets anders
.
> kinderen worden aangesproken op wat ze al
kennen, kunnen en/of weten
sociaal
samen en van elkeer
leren
Verhalend ontwerpen bestaat uit de volgende elementen:
* stimuleert onderzoekende houding
Verhalend ontwerpen - Waarom zou je?
alles nog eens op een rijtje!
* betrokkenheid
* zelfsturing
* leren in een context
* avontuu
r
* samenwerken
* uitdagend
* geeft energie
* zelfontdekkend leren
* samen en van elkaar leren
* rijke leeromgeving
* leerling heeft eigenaarschap
* leerkracht is regisseur
* procesgericht
* ervaren
* bevordert nieuwsgierigheid
* leerling is expert
* activeert voorkennis
* geeft samenhang
* is procesgericht
* is vakoverstijgend
* sociaal
* heeft alles te maken met opbrengst-
gericht werken
* is betekenisvol
* willen weten
http://www.slo.nl/primair/themas/leraar/storyline/
Succes!!!!
Full transcript