Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of MMZ 3 les 16 Activiteitenbegeleiding

No description
by

Harold Meulendijks

on 19 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of MMZ 3 les 16 Activiteitenbegeleiding

Activiteitenbegeleiding
Wat gaan we vandaag doen?
-ontwikkelingen
-begeleiding of therapie
-organisatie van AB in de praktijk
-drie functieniveaus
-deelgebieden bij aciviteiten begeleiden
-methodisch werken
Vroeger: welfarewerk
-vrijwilligers houden clienten bezig
Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
ontwikkelingen binnen de AB
-Intramurale en extramurale zorg
-zorg op maat
-verschuiving van budgetten
-netwerken
Intra- en extramurale zorg
Tot 1980 waren instellingen tamelijk besloten. Ze woonden in de instelling en kregen daar de zorg die ze nodig hadden = intramuraal
Rond 1980 verbreidde zich de visie dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Ook kwam men erachter dat wonen binnen een instelling betutteling in de hand werkte. Daarnaast werd dit steeds kostbaarder ivm de vergrijzing.
Zo ontstond de extramurale zorg.
Zorg op maat
In de jaren 80 ontstond eveneens de gedachte van zorg op maat.
(Blz 497)
Cliënten worden niet zomaar aan het breien gezet. De Ab`er doet een beroep op de creativiteit, de mogelijkheden en de voorkeuren van de cliënt.
Alleen daar waar de client het niet zelf kan geeft de AB`er begeleiding
Substitutie
De zorg voor verschillende doelgroepen was tot de jaren 80 redelijk van elkaar gescheiden.
Door de opkomst van extramurale zorg ontstond ook het substitutieproject (budgetten overhevelen)
In verzorgingshuizen kwamen steeds meer mensen die eigenlijk verpleeghuiszorg nodig hadden. Deze zaten echter helemaal vol. Het was een probleem om de juiste zorg bij de juiste persoon te krijgen.
Door nu ook in verzorgingshuizen verpleeghuiszorg aan te bieden, kunnen deze bewoners in het verzorgingshuis blijven wonen zonder ernstige problemen.
De AB`er moet hierdoor een gevarieerder aanbod leveren om de groepen van buitenaf ook te kunnen begeleiden.
Tegenwoordig is substitutie een normaal onderdeel van de zorg.
Netwerken
Door contacten te onderhouden met collega`s van andere instellingen kom je op een efficiënte wijze aan nieuwe kennis en vaardigheden.
Ketensamenwerking
een vrij nieuwe ontwikkeling
Hierbij sluiten aparte instellingen met elkaar een samenwerkingsovereenkomst op basis waarvan ze op onderdelen gezamenlijk hulp en begeleiding aanbieden
Bijv: GGZ werkt samen met andere jeugdzorginstellingen
Instelling voor mensen met een verstandelijke beperking zoeken samenwerking met een woonzorgcentrum.
Ontwikkelingen binnen AB
Van oudsher was de AB gewend activiteiten aan te bieden en uit te voeren al naargelang er belangstelling voor was.
Steeds vaker werd er een onderscheid gemaakt in doelgroepen, aan wie verschillende activiteiten aangeboden werden.
Cliënten hadden uiteenlopende beperkingen en in sommige gevallen was het wenselijk meer individugericht te werk te gaan.
Indeling in doelgroepen
Het werd noodzakelijk de doelgroep duidelijk de definiëren. Wil je verschillende cliënten goed kunnen begeleiden en activeren bij activiteiten, dan moet je de behoeften en mogelijkheden van de cliënten in kaart brengen en ze in groepen verdelen.
Begeleiding of therapie?
Er bestaan binnen de AB 2 benaderingswijzen:
Therapeutische benadering deze zul je zelf niet toepassen want dit is HBO niveau. Je krijgt er wel mee te maken. Je kunt collega`s hebben die: muziektherapeut, creatief therapeut, dramatherapeut zijn.
Agogische benadering
Begeleiding
Overeenkomst: verbetering of behoud van gedrag
Verschillen:
doelen agogische activiteiten:
-individueel en psychosociaal welzijn
-achteruitgang voorkomen of beperken
-eenvoudige gedragsverbetering


doelen therapeutische activiteiten:
-genezing door behandeling
-gedragsverbetering in complexere context
bv creatieve therapie
Organisatie van AB in de praktijk
-3 hoofdvormen
---centrale AB
---afdelingsgebonden AB
---mengvormen van centraal en afdelingsgebonden

activiteiten worden voor alle afdelingen en clienten vanuit een centrale afdeling aangestuurd, meestal door een teamleider en een team begeleiders.
Taken teamleider: Coördineren, leiding geven aan team, budget beheren, werk verdelen
De AB'er is een deel van het team van de afdeling. Leiding is vaak een verpleegkundige. Deze vorm komt vooral voor bij specifieke zorg, bv gesloten opname binnen psychiatrie, revalidatieafdelingen en somatische afdelingen in verpleeghuizen, afdelingen voor dementerenden, kinderafdeling ziekenhuis.....
vooral in grote instellingen, zoals een groot ziekenhuis of een psychiatrisch ziekenhuis
3 functieniveaus
A €€€
B €€
C €

A:
-clienten met een specialistische, vaak complexe hulpvraag
-Clienten moeten een (medische) indicatie hebben
-altijd sprake van multidisciplinaire benadering
-activiteiten gericht op zingeving, en ook therapeutisch ondersteunend
-groepsgericht en individueel
-vaak heb je aanvullende scholing nodig voor de doelgroep
-afdelingsgebonden
B
-clienten met algemene hulpvraag
-clienten hoeven meestal geen indicatie te hebben (de groep is toegankelijk voor alle clienten mits er plaats is
-geen of beperkte multidisciplinaire benadering
-activiteiten gericht op zingeving en agogiek
-vooral groepsgericht, binnen de groep individueel
-vanuit zowel centrale AB als afdelingsgebonden
C
-clienten hebben nooit een indicatie
-geen multidisciplinaire benadering
-activiteiten gericht op zingeving en vrijetijdsbesteding
-vooral groepsgericht, soms individueel
-vanuit centrale AB
Indeling in soorten activiteiten
Arbeidsmatige activiteiten
Educatieve activiteiten
Zelfzorgactiviteiten
Ontspanningsactiviteiten

Arbeidsmatig
Geven mensen het gevoel nuttig te zijn
Mensen ontwikkelen er verantwoordelijkheidsgevoel door
Sociale contacten verder ontwikkelen
Educatief
Aanleren van gedrag
Zelfzorg
Aanleren en stimuleren van zelfzorg
Gevoel van eigenwaarde gaat omhoog
Zelfstandigheid gaat omhoog
ontspanning
Zingeving

Opdracht:
Het bord moet vol met activiteiten.......

ADL, PDL, HDL, ADML
Methodisch werken
-werken volgens een vaste weldoordachte manier


5 stappenplan
(zie bijlage)

leesmomentje......
tot volgende week
Hoe zie jij welzijn in zorgorganisaties in de toekomst?
De functie van de activiteitenbegeleider verandert: van het traditionele bedenken van activiteiten en het organiseren en uitvoeren daarvan naar meer coachende taken. De activiteitenbegeleider wordt een welzijnsmakelaar tussen zorgmedewerkers en informele zorg (vrijwilligers en mantelzorg).
Activiteitenbegeleiders sterven uit!
Welke veranderingen zien jullie om je heen?
https://myjour.com/a/as/kom-op-voor-je-beroep-0
arbeid
zelfzorg
educatie
ontspanning
Full transcript