Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAGBUO NG PINAL NA BURADOR

No description
by

Mylene Ygaña

on 13 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAGBUO NG PINAL NA BURADOR

Pinal na Burador
pinakamahalagang bahagi sa proseso ng pagsasagawa ng pananaliksik
MGA BAHAGI NG PANANALIKSIK
KABANATA I - ANG SULIRANIN O SALIGAN NITO
MGA BAHAGI NG PANANALIKSIK
KABANATA II - MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL
MGA BAHAGI NG PANANALIKSIK
KABANATA IV - PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS
MGA BAHAGI NG PANANALIKSIK
KABANATA III - DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK
MGA BAHAGI NG PANANLIKSIK
MGA PAUNANG PAHINA
PAGBUO NG
PINAL NA BURADOR

sinusuri at kinakalitis
sumailalim sa pagwawasto sa barila, pagbabantas, pagbabaybay at iba pang aspektong pang wika ang isinusulat sa saliksik
1.
Fly Leaf
- ang pinakaunang pahina ng pamanahong-papel
2.
Pamagating Pahina
- ang tawag sa pahinang nag papakilala sa pamagat ng pamanahong-pel. Nakasaad din dito kung kanino iniharap o ipinasa ang papel.
3.
Dahon ng Pagpapatibay
- ang tawag sa pahinang kumukumpirma sa pagkapasa ng mananaliksik at pagkatanggap ng guro ng pamanahong-papel.
4.
Pasasalamat o Pagkilala
- tinutukoy dito ng mananaliksik ang mga indibidwal, pangkat, tanggapan o institusyong maaaring nakatulong sa pagsulat ng pamanahong-papel at kung gayo'y nararapat pasalamatan o kilalanin.
5.
Talaan ng Nilalaman
- nakaayos ang pagbabalangkas ng mga bahagi at nilalaman ng pamanahong-papel at nakatala ang kaukulang bilang ng pahina kng saan matagpuan ang bawat isa
6.
Talaan ng mga Talahayanan
- nakatala ang pamagat ng bawat talahayanan o graf na nasa loob ng pamanahong-papel at ang bilang ng pahina king saan matatagpuan ang bawat isa.
7.
Fly Leaf 2
- ay isang blangkong pahina bago ang katawan ng pamanahong-papel.
Introduksyon
– Kaligiran ng Pag-aaral
Napapaloob dito ang pangkalahatang pagtalakay ng paksa ng pananaliksik, ang pangkalahatang suliranin, sanhi ng pagpili ng paksa, kahalagahan ng pag-aaral, at saklaw ng pananaliksik
Paglalahad ng Suliranin
Napapaloob dito ang pangkalahatang suliranin at mga tiyak na katanungan
Layunin ng Pag-aaral
Intensyon at hangarin sa paggawa ng pag-aaral
Kahalagahan ng Pag-aaral
Ano-ano ang magiging kontribusyon ng pananaliksik
Saklaw at Limitasyon
Inilalahad kung sino ang tagatugon na gagamitin sa pananaliksik, kung saan at kailan ito gagawin
Ipinapakita rin dito ang hangganan ng pag-aaral
Teoretikal/Konseptuwal na Balangkas
Magkakaugnay na konsepto, teorya, kahulugan at proporsyon na nagpapakita sa sistematikong pananaw ng penomena
Sa pananaliksik ang presentasyon ay tumutukoy sa proseso ng pag-oorganisa ng mga datos sa lohikal, sikwensyal, at makahulugang kategorya at klasipikasyon ayon sa isinasagawang pag-aaral at interpretasyon .
TEKSTWAL NA PRESENTASYON
Ang tekstwal na presentasyon ay gumagamit ng mga patalang pahayag upang ilarawan ang mga datos.
Halimbawa:
Nong taong 1990, tumaas ng dalawang bahagdan (20%) ang bilang ng mga turistangpumunta rito sa Pilipinas mula sa dami ng bilang ng mga dayuhang turistangnaitala ng Departamento ng Turismo noong 1986. Dalawampung bahagdan (20%) dinang itinaas ng bilang ng mga turista noong 1994 Gayundin ang itinaas noong 1998. Samakatwid, lumitaw na tumataas ng dalawampung bahagdan (20%) ang bilang ngmga turistang dumadayo sa Pilipinas tuwing ikaapat na taon mula 1986 hanggang 1998.
TABULAR NA PRESENTASYON
ang ginagamit ay isang istatistikal natala-hanayan.
GRAPIKAL NA PRESENTASYON
isang biswal na presentasyong kumakatawan sa kwantiteytib na baryasyon o pagbabago ng mga baryabol
Disenyo ng Pananaliksik
Mga Tinatanong/ Tumutugon sa Talatanungan
Instrumento ng Pananaliksik
Pagsusuri ng Datos
MGA BAHAGI NG PANANALIKSIK
KABANATA V - LAGOM, KONKLUSYON, AT REKOMENDASYON
BIBLIOGRAPIYA
APENDIKS
MGA DAPAT ISAALANG-ALANG SA ANYO NG AKADEMIKONG SULATIN
A. PORMA
MLA (Modern Language Association)
APA (American Psychological Association)
B. PAHINA NG PAMAGAT
Maaring isama o maaraing hindi
a. Pamagat ng Sulatin
b. Buong pangalan ng may-akda
c. Dahilan ng pagsusumite
d. Petsa ng pagsusumite
MGA DAPAT TANDAAN:
Huwag isulat sa malalaking titik ang pamagat
Huwag maglagay ng panipi, salungguhit, o tuldok sa dulo ng pamagat
Kailangang magsimula sa malaking titik ang mga pangalang pantangi
Kung ang pamagat ay may daglat, kailangan banggitin sa simulang talata ang kahulugan ng mga titik
C. PAGLALAGAY NG PAMAGAT
SALAMAT PO!

ACAPULCO
NATAD
PETRACORTA
TY
YGANA
Full transcript