Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Odpady: produkcja, recykling i utylizacja – statystyka międz

No description
by

Kamila G

on 5 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Odpady: produkcja, recykling i utylizacja – statystyka międz

STATYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
Produkcja komunalnych odpadów stałych 2012-2015

Raport Banku Światowego opracowany w 2013 roku stwierdza, że wszyscy na planecie produkujemy w sumie
3,5 miliona ton śmieci każdego dnia

jest to liczba , której wzrost jest przewidywany do
6 milionów ton w 2025 roku
i oszałamiającą liczbę
11 milionów ton do roku 2100.

Radzenie sobie z odpadami nie jest tanie – obsługa śmieci na świecie kosztuje obecnie
$ 205 mld rocznie
, a liczba ta drastycznie wzrośnie do roku 2025 do $ 375 miliardów , według danych Banku Światowego.

Produkcja odpadów niebezpiecznych, e-odpady
ODPADY
W 2012 r. w UE-28 przetworzono 2 303 mln ton odpadów; ilość ta obejmuje przetwarzanie odpadów importowanych do UE.

Zmiany w dziedzinie przetwarzania odpadów w UE 2004-2012 (mln ton)
Przetwarzanie odpadów w UE 2012 (w tys. Ton)
Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przez odpady rozumie się
każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.
Zgodnie z art. 1 Dyrektywy 2006/12, odpady oznaczają
,,wszelkie substancje lub przedmioty należące do kategorii określonych w załączniku I, które ich posiadacz usuwa, zamierza usunąć lub ma obowiązek usunąć”
Recykling, utylizacja
Recyckling
definiowany jako odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk

Utylizacja
odpadów polega na zniszczeniu surowców bądź przygotowaniu do ponownego wykorzystania materiałów, które straciły wartość użytkową. Określenie utylizacja odpadów funkcjonuje w gospodarowaniu odpadami jako określenie potoczne na odzysk odpadów.
Zacznijmy od podstaw
Przeciętny Polak w ciągu roku produkuje
250–300 kg odpadów
, co w skali całego kraju daje 12 mln ton, to trzy razy więcej niż jeszcze 20 lat temu. Dla porównania, Francuzi i Włosi w przeliczeniu na mieszkańca wytwarzają rocznie 300–330 kg śmieci, Amerykanie – 864 kg, a Japończycy – aż 1000 kg (czyli tyle, ile w ciągu roku produkuje trzyosobowa rodzina mieszkająca w Warszawie)
Kraje, które produkują najwięcej śmieci na osobę dziennie, według danych Banku Światowego.
Największymi producentami odpadów były małe kraje wyspiarskie, w tym Trynidad i Tobago (14,40 kg / mieszkańca / dzień), Antigua i Barbuda (5.5kg) oraz Saint Kitts i Nevis (5.45kg), Sri Lanka (5.10kg), Barbados ( 4,75 kg), Saint Lucia (4,35 kg) i Wysp Salomona (4.30kg). Gujana (5,33 kg) i Kuwejt (5,72 kg)

Średnia na świecie wynosi 1,2 kg.

Nowa Zelandia (3,68 kg), Irlandia (3,58 kg), Norwegia (2,80 kg), Szwajcaria (2,61 kg) i Stany Zjednoczone (2,58 kg) były w pierwszej piątce producentów w krajach rozwiniętych.

Kraje produkujące najmniej odpadów komunalnych to Ghana (0.09kg) i Urugwaj (0.11kg).
ODPADY: PRODUKCJA, RECYKLING, UTYLIZACJA
Bibliografia

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dyrektywa ramowa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z 5 IV 2006 r.

Global Waste Management Outlook, United Nations Environtment Programme, 2015

Managing municipal solid waste, European Environment Agency, 2013

http://ec.europa.eu/eurostat

http://www.worldbank.org

https://perfectrubbermulch.comUtylizacja odpadów niebezpiecznych

Jaka część odpadów podlega recyklingowi ?
Full transcript