Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Globalisaatio

No description
by

Sanni Raskala

on 4 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Globalisaatio

Globalisaatio
Mikä on globalisaatio?
Globalisaatio eli maapalloistuminen on kansainvälistä vuorovaikutusta ja riippuvaisuutta kansainvälisestä verkostosta. Riippuvaisuudesta hyvä esimerkki on rikkaiden maiden riippuvaisuus köyhien maiden raaka-aineista ja köyhien valtoiden riippuvaisuus rikkaiden maiden teknologiasta. Ilman globalisaatioita valtiot joutuisivat tuottamaan kaikki tarvitsemansa energiamäärät, tuotteet ja raaka-aineet itse. Se ei ole mahdollista ainakaan pienille valtioille ja maille, jotka ovat liian kylmiä eri vihannesten ja hedelmien kasvattamiselle. Myös markkinat jäisivät valtioiden sisälle ja jäisivät sen takia pieniksi.
Globalisaation historia
Globalisaatio alkoi jo silloin, kun ihmiset lähtivät vaeltamaan Afrikasta muualle maailmaan uusille elinalueille. Myöhemmin esimerkiksi Kiinaan vievä silkkitie ja Rooman valtakunta ovat edistäneet maailmankauppaa, jota 1400-luvun löytöretket edistivät. Maailmankauppa sai lisää vauhtia teollistumisesta ja liikenteen nopeasta kehityksestä. Globalisaation kannalta ehkä tärkein tapahtuma oli 1900-luvun teknologian ja viestinnän kehitys. Viestinnän helppous poisti monia aiemmin kansainvälistymistä rajoittavia tekijöitä.
Globalisaatio taloudessa
Talous ja kaupankäynti ovat aina yhdistäneet maapallon eri osia. Erityisesti kylmän sodan jälkeinen internetin ja digitaalisen rahan kehittyminen ovat kiihdyttäneet taloutta, sillä niiden avulla on helpompaa ja nopeampaa tehdä investointeja kotimaansa ulkopuolelle. Maailmantalouden kehittymisellä on puoltajansa ja vastustajansa. Puoltajien mielestä globalisaatio auttaa kehittyvien maiden taloutta, kun taas vastustajien mielestä se lisää rikkaiden ja köyhien maiden eriarvoisuutta tuottojen jäädessä rikkaisiin maihin.
Globalisaatio ja kansainvälinen politiikka
Globalisaatio ja kulttuuri
Globalismi on vaikuttanut eri kulttuureihin vahvasti kansainvälisen viestinän, työskentelyn ja median avulla ja se on vähentänyt kulttuurien kirjoa merkittävästi.
Esimerkiksi suomalainen kulttuuri on saanut paljon vaikutteita amerikkalaisista ohjelmista ja elokuvista. Kulttuurierojen ylläpitämiseksi monet maat suojelevat omaa kulttuuriaan esim. Saksan tavoin dubbaamalla suuren osan vieraskielisistä ohjelmista omalle kielelleen tai Ranskan tavoin soittamalla radiossa enemmän kotimaisia kuin ulkomaalaisia kappaleita.
Globalisaatio ja ympäristö
Globalisaatio liikkumisessa
Globalisaation tulevaisuus
Globalisaatiolla tulee olemaan suuri merkitys tulevaisuudessa niin politiikassa, taloudessa ja kulttuurissa. Samalla kun ratkotaan globaaleja ongelmia, kuten resurssien loppumista, pitää myös suojella kulttuureja, jotka ovat vaarassa kadota globalisaation takia. Täytyy myös huolehtia, että globalisaatio ei kasvata köyhien ja rikkaiden maiden eriarvoisuutta köyhien maiden talouden auttamisen sijaan.

Globalisaation vaikutus Liechtensteiniin
- jokaisella oma lähiympäristö
-> rakennukset, pihamaat, luonnonalueet, tiet
- ympäristö ei tarkoita pelkästään luontoa
-> sen osia ovat luonnon lisäksi sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen ympäristö
ilmastonmuutos, merien saastuminen, kasvi- ja eläinlajien vähentyminen, jätteiden määrän kasvaminen sekä ympäristömyrkkyjen lisääntyminen ovat globaaleja ympäristöongelmia

Kansainvälinen politiikka on kehittynyt suuresti toisen maailmansodan ja Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen. Kylmän sodan jälkeistä aikaa kutsutaan usein globalisaation aikakaudeksi. Alueellinen yhteistyö ja toiminta on korostunut.Eri puolille maailmaa on muodostettu useita poliittisia liittoja parantamaan poliittista yhteistyötä. Yksi tärkeimmistä tällaisista liitoista on Euroopan Unioni eli EU. Monet globalisaatiokriittiset kansanliikkeet ovat sitä mieltä, että taloudellinen globalisaatio jyrää poliittisen päätöksenteon. Kansainvälinen politiikka on kumminkin ainoa tapa ratkaista useita kansainvälisiä ongelmia, joita ovat muun muassa ilmaston lämpeneminen, maailman turvallisuus ja ihmisoikeusongelmat.
- kongreettinen esimerkki globalisaatiosta on se, että maailmalla kuljetaan ja kuljetetaan tavaraa entistä enemmän ja laajemmin
- kun tavarat, ihmiset, rahat tai uudet ajatukset siirtyvät paikasta toiseen, niitä kuljettavat ihmiset tekevät yhteistyötä
- ihmiset liikkuvat vapaaehtoisesti tai pakon edessä
- matkustaminen ulkomailla on lisääntynyt ja helpottunut
Liechtenstein on pieni perustuslaillinen monarkia Sveitsin ja Itävallan välissä. Se on Euroopan neljänneksi pienin valtio väkiluvultaan ja pinta-alaltaan. Liechtenstein on monella tavalla riippuvainen Sveitsistä ja Itävallasta, esimerkiksi yli kahden vuoden tuomion saaneet vangit siirretään Itävallan puolelle ja Sveitsin kanssa valtiolla on tulli- ja rahaliitto. Liechtenstein on myös erittäin riippuvainen tuontienergiasta, sillä se tuottaa tarvitsemastaan energiasta vain 9 %. Ulkomaalaisten sijoittajien silmissä Liechtenstein on hyvä maa sijoituksille laadukkaan infrastruktuurinsa ja veroparatiisin maineensa vuoksi. Se onkin Euroopan kärkimaiden joukossa teollisuutta mittaavissa tutkimuksissa.
Kiina-ilmiö

Kiina-ilmiö tarkoittaa sitä, että länsimainen yhtiö siirtää tuotantolinjansa Kiinaan tai muuhun maahan, jossa on halpaa työvoimaa ja matalampi verotus kuin länsimaissa. Siirrolla yritys pyrkii säästämään rahaa. Kiina-ilmiö on olennainen osan globaalia taloutta ja se luo uusia työpaikkoja halvempiin maihin, mutta saattaa vähentää työpaikkoja rikkaissa ja kalliimmissa maissa.


Huumeet

Huumeet ovat kansainvälinen ongelma, sillä ne kulkevat monen maan läpi ennen määränpäätään ja tuovat laittomia tuloja niiden kuljettajille ja välittäjille. Huumeiden käyttäjiä on myös jokaisessa maassa, joten olisi järkevää tehdä niihin liittyen kansainvälisiä päätöksiä. Huumeista saadut tuotot eivät mene verotukseen, sillä niiden myyminen on muutenkin laitonta, jonka takia ne myydään pimeästi.
Full transcript