Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Komunikasyong Berbal

No description
by

Paula Lacson

on 26 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Komunikasyong Berbal

Komunikasyong Berbal Ang simbolik na prosesong ito ay maaaring sa
pamamagitan ng berbal na simbolo,
di-berbal na simbolo o sa magkasabay o kumbinasyunal
na paggamit ng dalawa. Ang Komunikasyong Berbal
ay isang anyo ng paghahatid
ng mensahe sa pamamagitan
ng mga salitang simbolo na
kumakatawan samga
ideya at bagay bagay. Nakapaloob dito ang
pagsulat, pagbasa,
pagsasalita at
pakikinig Ayon kay Gerald (1960),
ginagamit ang
berbal na
komunikasyon
sa mga
sumusunod
na sirkumstances: Ang simbolisasyon ay isang proseso ng
pagtumbas ng ideya, pangyayari, lugar
o bagay. z Kung may sunod-sunod na datos na
kailangan lutasin, ang paggamit ng
pandinig ay higit na mabisa kaysa
biwal na paggamit na pamamaraan sa
paglikha ng temporal na
diskriminasyon Kapag ang tagatanggap
ng mensahe ay abala sa ibang
gawain o kondisyon,
ang kanyang alertness
ay nababawasan. Kapag ang mensahe ay mahalaga, maikli o madadali, mas madali iyong mauunawaan at matatandaan kapag napakinggan o nabasa. Kapag mahalaga ang pleksitibiting transmisyon ng mensahe,
mahalaga ang paggamit ng tinig
lalo na sa pagbibigay ng iba't ibang impleksyon at empasis. Kapag nais nitong
maglahad ng impormasyong
kaugnay ng isang tiyak na usapin
o isyu, ang paggamit ng berbal
na paraan ay napakabisa. Kapag ang resepsyong biswal
ay hindi mabisa sa kadahilanang maiuugnay sa kondisyong
pangkapaligiran, ang paggamit ng
berbal na paraan
ay mas lalong angkop. Ito ay ang mga sumusunod: Ang mga Kahulugan ng mga salitang
ginagamit sa pagpapakahulugan
o pagiinterpret ng mga
simbolong berbal. ang tawag sa bagay o ideyang kinakatawan ng isang salita.
isang partikular na asyon, katangian ng mga aksyon at relasyon ng bagay sa iba pa. REFERENT COMMON
REFERENCE tawag sa kahulugan ng isang salita na makukuha batay sa ugnayan nitop sa iba pang salita sa loob ng pahayag. KONTEKSTONG
BERBAL maaaring magbigay ng kahulugang konotatibo. sa pagaaral ng komunikasyong di-berbal, higit itong maipapaliwanag. PARAAN NG PAGBIGKAS
(MANNER OF UTTERANCE) tawag sa parehong
kahulugang ibinibigay
ng mga taong sangkot
sa isang sitwasyong
pangkomunikasyon. Paralanguage - ibang tawag dito.
Full transcript