Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Predmet: Sociálna psychológia I.

No description
by

Radovan Jenčík

on 25 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Predmet: Sociálna psychológia I.

Obsah:
1 Sociálne vzťahy

Úvod
1 Sociálne vzťahy
2 Základné druhy medziľudských vzťahov
2.1 Hľadisko bezprostrednosti
2.2 Hľadisko vnútorného priatia
2.3 Hľadisko pozitívneho vplyvu
2.3.1 Vzťahy aktivizujúce, facilitujúce a protektívne
2.3.2 Vzťahy vulnerabilné, poškodzujúce a obmedzujúce
3 Interpersonálna príťažlivosť
3.1 Telesná príťažlivosť
3.2 Podobnosť a komplementarita
3.3 Dôvernosť a blízkosť
3.4 Vzájomná náklonnosť
3.5 Neverbálne indikátory príťažlivosti

Medzi najintenzívnejšie vzťahy patria tie,
ktoré sa odohrávajú v najmenšej skupine
jedincov, teda vo dvojici. Hovoríme im dyadické vzťahy.
(Košč, 1998, s. 87)
Obr. 3
One loyal friend is worth ten thousand relatives. (Euridipes)
2 Základné druhy medziľudských vzťahov
2.1 Hľadisko bezprostrednosti
--> Hľadisko bezprostrednosti
--> Vzťahy priame--> Vzťahy nepriame
--> osobnej blízkosti
--> výkonovo funkčné
--> sprostredkované druhými osobami
--> sprostredkované médiami (virtuálne)
Obr. 4.
2.2 Hľadisko vnútorného prijatia
zvnútornené
dištancované
--> referenčný vzťah
vzťah natoľko hodnotný, že je pre nás modelom toho čo je správne a čo nie
Dištancované vzťahy sú protipólom zvnútornených vzťahov. Od vytvorenia plnohodnotného vzťahu si udržujeme odstup vtedy, keď máme strach, aby sme vzťahu “neprepadli”, aby nás neovládol. Napriek tomu nám prináša určité výhody, kvôli ktorým v ňom chceme vytrvať.
2.3 Hľadisko pozitívneho dopadu
2.3.1 Vzťahy aktivizujúce, facilitujúce a protektívne
aktivizujúce
- vzťah, ktorý nás vymaní z pasivity, dodá nám odvahu, odhodlanie
facilitujúce
- "už len obyčajná prítomnosť druhých osôb napomáha zvýšeniu výkonu v určitých druhoch činností" (Helus, 2011, s. 199)
protektívne
- ochraňujú a posilňujú
2.3.2 Vzťahy vulnerabilné, poškodzujúce a obmedzujúce
3 Interpersonálna príťažlivosť
Prečo nás druhí priťahujú?
Prečo si niektoré osoby ihneď obľúbime a druhé nie?
To ako druhých vnímame a čo k ním pociťujeme závisí od telesnej príťažlivosti, podobnosti a komplementarity, dôvere a blízkosti, vzájomnej náklonnosti a neverbálnych indikátorov príťažlivosti
3.1 Telesná príťažlivosť
S ľuďmi, ktorých považujeme za príťažlivých jednáme vľúdnejšie ako s tými, ktorých považujeme za nepríťažlivých.
(Hayesová, 2007, s. 79-80 )
3.2 Podobnosť a komplementarita
V roku 1958 vyslovil Winch hypotézu komplementárnych potrieb, ktorá tvrdí, že svoje osobné nedostatky napravujeme výberom partnera, ktorý je v týchto oblastiach silný.
Napríklad dominantní ľudia si budú vyberať submisívnych partnerov.
(Hayesová, 2007, s. 81-82)
Osoby s nízkym, alebo stredným sebahodnotením sa vyhýbajú blízkosti najviac vytúžených partnerov kvôli strachu z odmietnutia. V priateľstve aj vo výbere partnera má podobnosť osobnosti omnoho väčšiu príťažlivú silu než príťažlivosť protikladov.
(Hunt, 2007, s. 408)
Výskum
3.3 Dôvernosť a blízkosť
máme radi ľudí, s ktorými sme často v kontakte
Newcombov výskum vzťahov- študenti na internáte
3.4 Vzájomná náklonnosť
Aronson definuje štyri základné druhy vzájomnej náklonnosti. Sú nimi:
najviac priťahovaní sme k ľuďom tretej kategórie
(Hayesová, 2007 s. 83-84)
a) druhá osoba je nám jednoznačne naklonená
b) druhá osoba nám jednoznačne nie je naklonen
c) druhá osoba nám najprv nie je naklonená, ale postupne si jej náklonnosť získame
d) druhá osoba nám je najprv naklonená, ale postupne jej náklonnosť stratíme
3.5 Neverbálne indikátory príťažlivosti
výrazy tváre a tela môžu byť:

a) Typické pre jedného človeka
b) Univerzálne
výrazy, ktoré signalizujú emócie:

a) Očný kontakt
b) Držanie tela
c) Osobný priestor
(Hayesová, 2007, s. 84-86)
4 Činitele ovplyvňujúce medziľudské vzťahy

Vznik a vývoj medziľudských vzťahov ovplyvňujú rôzne činitele. Helus (2011) uvádza nasledujúce:

sociálna percepcia, resp. vytváranie dojmu
interaktívne posilňovanie počiatočného dojmu
kauzálne atribúcie


4.1 Vytváranie dojmu
4.2 Interaktívne posilňovanie prvotného dojmu
4.3 Atribučné tendencie
4.3.1 Základná atribučná chyba
4.3.2 Aktivizujúca verzus deaktivizujúca atribúcia
VS.
Pojem atribúcia uviedol do sociálnej psychológie F. Heider (Helus, 2011, s. 208). Atribučnou tendenciou sa označuje ľudský sklon vysvetľovať si správanie ľudí pripisovaním príčin. To, akú príčinu pripíšeme správaniu daného človeka ovplyvňuje ďalej naše správanie sa k nemu, čo má často omnoho ďalekosľahlejšie dôsledky ako samotná príčina.
(Helus 2011)
efekt očakávania
podliehanie sebaspevňujúcim
odpovediam
Významné objavy tejto časti vzniku sociálnych vzťahov sa týkajú tzv. efektu primárnosti a skresleného vnímania. Výskumy S. Ascha (1964) dokazujú, že “to čo sa dozvedáme na začiatku, ovplyvňuje to, čo nasleduje” (Helus, 2011, s. 203). Naše vnímanie je teda skreslené na základe prvotného dojmu.
5 Druhy príťažlivosti
Sociálna príťažlivosť- krátkodobá, ovplyvňuje ju členstvo v skupinách

Medziľudská príťažlivosť- založená na hlbšej znalosti osobnosti druhého človeka
6 Štýly lásky

Existuje šesť základných štýlov lásky:
erotická alebo romantická
hravá alebo egoistická
Verná láska
posadnutá alebo neistá láska
praktická láska
altruistická láska
(Brigham, 1991, s. 352-353)
Čo to je?
Všimnime si na sebe
Základná atribučná chyba je pojem popisujúci skutočnosť, že ľudská tendencia pri hodnotení druhých ľudí je pripisovať správanie skôr vlastnostiam danej o
soby ako situačným vplyvom.
(Ruiselová, 2008, s. 251)

Tento fenomén si najlepšie uvedomíme, keď porovnáme svoje vlastné správanie a správanie iných (i keby bolo rovnaké). “Pri vlastnom správaní berieme viac do úvahy situačné vplyvy, pri pozorovaní iných máme silnejšiu tendenciu prisudzovať príčiny ich osobnostným dispozíciám.”
(Ruiselová, 2008, s. 251)

7 Technika ingraciácie
Úlohou techniky ingraciácie je stať sa v očiach partnera interakcie atraktívnejší, spraviť si uňho “očko” alebo si iným spôsobom získať jeho priazeň.
E. E. Jones (1964) vychádzal z toho, že ľuďom záleží na postojoch, ktoré k nim ostatní účastníci interakcie zaujímajú. Techniky ingraciácie sa sústreďujú práve na zvyšovanie pozitívnosti postojov - v praxi.
Každodenne využívame v naších životoch, v závislosti od sociálneho kontextu, v ktorom interakcia prebieha, najmä tieto tri základné stratégie ingraciácie:


a) vyvolávanie konformizmu,
b) zvyšovanie hodnoty partnera,
c) prezentácia samého seba.

7.1 Vyvolávanie konformizmu
Úloha

zblížiť sa s cieľom na základe rovnakosti postojov
Využitie techniky

ja > ty
ja < ty
ja = ty
Úskalia techniky

bumerangový efekt
odhalenie nášho zámeru
7.2 Zvýšenie hodnoty partnera
Úloha

zvýšiť hodnotu partnera skrz pozitívne hodnotenia
Využitie techniky

v spolupráci so širším sociálnym okolím
zameranie sa na vlastnosti, kt. sú pre daného človeka dôležité
Úskalia techniky

bumerangový efekt
slabý účinok
odhalenie
7.3 Autoprezentácia
Úloha

vytvorenie pozitívneho postoja k ingraciatórovi skrz autoprezentáciu alebo autodepreciáciu
Využitie techniky

pozitívnou prezentáciou
negatívnou prezentáciou
Úskalia techniky

odhalenie techniky
8 Úprimnosť vo vzťahoch
každý má vlastný pohľad na úprimnosť
pozor na idealizáciu a následné nezhody
dôležité vyjasnenie svojho pohľadu medzi partnermi
pozor na prehliadanie prehreškov
9 Teória rovnosti
Veľkú úlohu zohráva férovoť medzi ľuďmi vo vzťahu. Walster, Walsterová a Berscheid zhrnuli teóriu rovnosti do štyroch princípov:


ľudia sa snažia maximalizovať odmeny a minimalizovať nepríjemné skúsenosti
odmeny môžeme rozdeliť rôznymi spôsobmi a skupina či pár si môže vytvoriť vlastný férový systém
nerovné vzťahy sú príčinou stresu a pre stratovú stranu je stres tým vyšší, čím väčšmi je vzťah nevyvážený
osoba v nerovnom vzťahu sa bude snažiť obnoviť vyvážený stav
Záver
Predmet: Sociálna psychológia I.
Vyučujúci: doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.
Vypracoval: Radovan Jenčík a Lucia Šottníková
Akademnický rok: 2013/2014, zimný semester
Sociálne vzťahy
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie
4 Činitele ovplyvňujúce medziľudské vzťahy
4.1 Vytváranie dojmu
4.2 Interaktívne posilňovanie prvotného dojmu
4.3 Atribučné tendencie
4.3.1 Základná atribučná chyba
4.3.2 Aktivizujúca verzus deaktivizujúca atribúcia
5 Druhy príťažlivosti
6 Štýly lásky
7 Technika ingraciácie
7.1 Vyvolávanie konformizmu
7.2 Zvýšenie hodnoty partnera
7.3 Autoprezentácia
8 Úprimnosť vo vzťahoch
9 Teória rovnosti
Záver
Obr. 1
Obr. 2.
Obr. 5
Obr. 6.
Obr. 7
Obr. 8.
Obr. 9.
Obr. 10.
Obr. 12.
Obr. 13
Obr. 14.
Obr. 15.
obr. 16.
obr. 17.
obr. 18.
obr. 19.
obr. 20

obr. 21.
obr. 22
obr. 23.
obr. 24.
obr. 25.
obr. 26.
obr. 27.
obr. 28.
obr. 29.
obr. 30.
obr. 30.
obr. 32.
obr. 33.
Obr. 11
obr. 31.
(Helus, 2011)
(Helus, 2011)
Každodenné správanie ľudí v reálnom svete je ovplyvňované sociálnymi vzťahmi s rôznym stupňom intenzity, zložitosti a dĺžky trvania.
(Ruisel, 2008, s. 182)
(Helus, 2011)
(Ruisel, 2008)
(Ruisel, 2008)
(Ruisel, 2008)
(Ruisel, 2008)
(Ruisel, 2008)
(Diller, 2012)
(Helus, 2011)
(Hayesová, 2007, s. 82-83)
(Hayesová, 2007, s. 88)
(Hayesová, 2007, s. 89-90)
BRIGHAM, J. Social Psychology. 2. vyd. New York: HarpersCollins Publishers, 1991. s. 352-353. ISBN 0-673-52064-1.

HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. 4. vyd. Praha : Portál, 2007. s.79-90. ISBN 978- 80- 7367-283-6.

HELUS, Z. Úvod do psychológie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2011. s. 320. ISBN 9788024730370.

HUNT, M. Dějiny psychologie. 2. vyd. Praha: Portál 2010. s. 408. ISBN 978-80-7367-814-2.

KOŠČ, M. Základy psychológie. 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. s. 87. ISBN 80-08-02719-3.

RUISEL, I., RUISELOVÁ, Z. 2008. Človek v sociálnom systéme. Sociálne poznávanie. In KOLLÁRIK, T. a kol. Sociálna psychológia. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2008. s. 181-251. ISBN 978-80-223-2479-3.

http://spr.sagepub.com/content/early/2013/06/07/0265407513489914.full.pdf+html

http://www.psychologytoday.com/blog/face-it/201207/does-intimacy-require-complete-honesty-0

Literatúra

obr. 1 http://img.com/handling_common_relationship_issues.jpg
obr. 2 http://newevolutiondesigns.com/images/freebies/winter-wallpaper-20.jpg
obr. 3 http://img.blesk.cz/img/1/article/185812_zena-muz-partneri-laska-manzele-milenci-dvojice-vztah-crop.jpg
obr. 4 http://www.jeffcalloway.com/wp-content/uploads/2013/05/kids-on-dock2.jpg
obr. 5 http://prezi.com/your/
obr. 6 http://prezi.com/your/
obr. 7 http://prezi.com/your/
obr. 8 http://blog.lib.umn.edu/meriw007/psy_1001/Sweet%2BCouple%2Bon%2BBench.jpg
obr. 9 http://www.networkworld.com/opensource/magnet-people.jpg
obr. 10 http://prezi.com/your/
obr. 11 http://prezi.com/your/
obr. 12 http://hnonline.sk/sites/default/files/attachments/images/600/26050600-studenti_mlad_vzdel_vanie_dreamstime_7146078_s.jpg
obr. 13 http://prezi.com/your/
obr. 14 http://www.buzzle.com/img/articleImages/239379-274-22.jpg
obr.15 http://img.ehowcdn.com/articlenewthumbnail/ehow/images/a07/7t/eq/nonverbalgesturessignsattraction800x800.jpg
obr. 16 http://prezi.com/your/
obr. 17 http://prezi.com/your/
obr. 18 http://images.allfreedownload.com/images/graphicmedium/out_of_the_aquarium_fish_vector_163527.jpg
obr. 19 http://prezi.com/your/
obr. 20 http://prezi.com/your/
obr. 21 http://prezi.com/your/
obr. 22 http://www.studentdepression.org/offline/images/cartoons/reverse_spiral_2.gif
obr. 23 http://www.studentdepression.org/offline/images/cartoons/down_spiral.gif
obr. 24 http://prezi.com/your/
obr. 25 http://designlap.com/wp-content/uploads/2012/12/heavenly_love-2560x1600.jpg
obr. 26 http://b.vimeocdn.com/ts/669/909/66990928_640.jpg
obr. 27 http://www.kingdom-alliance.org/graphic-hands-with-plant.jpg
obr. 28 http://images6.fanpop.com/image/photos/34500000/Blue-Wallpaper-colors-34503018-1920-1200.jpg
obr. 29 http://thumbpress.com/wp-content/uploads/2013/03/Honest-job-interview-658x402.png
obr. 30 http://prezi.com/your/
obr. 31 http://prezi.com/your/
obr. 32 http://www.ait.ac.th/education/LanguageCenter/images/conclusion.gif
obr. 33 http://fc01.deviantart.net/fs6/i/2005/069/d/1/Ahhh__Relationships__by_smashmethod.jpg.
.
.
.
.
.
Full transcript