Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teorie powstania Wszechświata

No description
by

Klaudia Marciniak

on 25 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teorie powstania Wszechświata

Wszechświat
Współczesna wiedza kosmologiczna nie pozwala jednoznacznie określić wielkości całego Wszechświata, nie jest także znany kształt Wszechświata.
Według współczesnych teorii Wszechświat może być płaski lub zakrzywiony. Nieznane są także rozmiary Wszechświata, możliwe, że są nieskończone. Badacze podają dolne ograniczenie wynikające z ekstrapolacji oddalania się od Drogi Mlecznej najdalszych obserwowanych obiektów. Wynika z niego, że widzialny Wszechświat ma średnicę około 93 miliardów lat świetlnych.
Teoria wielkiego wybuchu
Model ewolucji Wszechświata uznawany za najbardziej prawdopodobny. Według tego modelu ok. 13,7 mld lat temu dokonał się Wielki Wybuch – z bardzo gęstej i gorącej osobliwości początkowej wyłonił się Wszechświat (przestrzeń, czas, materia, energia i oddziaływania).
Teoria Biblijna
Stworzenie świata – opis, który rozpoczyna Biblię, przedstawia pochodzenie wszechświata i człowieka od Boga, zależności między Bogiem, człowiekiem i światem, oraz podkreśla doskonałość tego, co stworzone.
Teoria stanu stacjonarnego
W 1948 roku Fred Hoyle, matematyk z Cambridge, zaproponował radykalnie nową teorię wszechświata – teorię stanu stacjonarnego. Głosi ona, że wszechświat, zamiast miliardy lat temu wziąć się z niczego w Wielkim Wybuchu, istniał od zawsze, a otaczająca nas materia nieustannie się stwarza.
Teorie powstania Wszechświata
Powstanie Teorii Wielkiego Wybuchu zawdzięczamy
Eddwinowi Hubble
, który w 1929 roku zaobserwował przesuniecie się widma elektromagnetycznego galaktyk w kierunku czerwieni wraz z ich odległością od danej galaktyki. Dowodziło to, że wszechświat się rozszerza, wobec tego kiedyś musiał być bardzo mały a jego gęstość bardzo duża.
dzień pierwszy
– stworzenie światła i oddzielenie go od ciemności,
dzień drugi
– stworzenie sklepienia niebieskiego oddzielającego wody górne od dolnych,
dzień trzeci
– stworzenie lądu i roślinności,
dzień czwarty – stworzenie Słońca, Księżyca i gwiazd,
dzień piąty
– stworzenie zwierząt wodnych i latających,
dzień szósty
– stworzenie zwierząt lądowych i człowieka,
Ostateczny kres pierwotnej wersji teorii stanu stacjonarnego nastąpił w 1965 roku, kiedy to dwóch amerykańskich inżynierów odkryło, że wszechświat jest wypełniony promieniowaniem cieplnym – dokładnie takim, jakie przewidywała teoria Wielkiego Wybuchu (termin Big Bang – Wielki Wybuch – został wymyślony przez samego Hoyle’a jako żart). Obecnie większość uczonych porzuciła teorię stanu stacjonarnego na rzecz teorii Wielkiego Wybuchu.
Teoria hiperczarnej dziury
Teoria zakłada istnienie czterowymiarowych gwiazd, które mogą się zapaść tak jak trójwymiarowe odpowiedniki. Mogą eksplodować, jako supernowa, co mogłoby odpowiadać rozszerzaniu się zaobserwowanemu przez naszych uczonych
.

Czterowymiarowa czarna dziura, która powstałaby w wyniku takiego kolapsu gwiazdy posiadałaby nawet własny horyzont zdarzeń, który stanowiłby pomost między wnętrzem i otoczeniem takiego obiektu. W trójwymiarowym wszechświecie horyzont zdarzeń ma dwuwymiarową powierzchnię, ale w czterowymiarowym wszechświecie horyzont przybrałby postać hipersfery. Reasumując teoria ta potwierdzałaby, że ekspansja wszechświata jest efektem ekspansji sfery przestrzeni trójwymiarowej.
Wielki Chłód
Zdaniem fizyków z Uniwersytetu Melbourne Wszechświat nie powstał na drodze Wielkiego Wybuchu, lecz poprzez „zamrożenie”.
Dla lepszego zobrazowania powyższej teorii naukowcy posługują się metaforą zamarzającej wody. Tak jak woda pod wpływem temperatury zmienia stan z ciekłego na stały, tak – wedle ich teorii – 3 wymiary przestrzenne wraz z wymiarem czasu „zamarzły”, tworząc przestrzeń – Wszechświat. Wedle modelu Quantum Graphity kosmos może być zbudowany z niepodzielnych bloków podobnie jak materia zbudowana jest z atomów.
Teoria inflacyjna
Hipoteza kosmologiczna zaproponowana przez Alana Gutha (1981). Według niej wczesny Wszechświat przeszedł przez fazę szybkiego rozszerzenia się spowodowanego ujemną energią gęstości próżni. Bezpośrednią konsekwencją jest wniosek, że cały obserwowalny wszechświat początkowo był skoncentrowany w bardzo małym obszarze połączonym więzami przyczynowo-skutkowymi. Kwantowe fluktuacje w tym mikroskopijnym obszarze urosły do rozmiarów kosmicznych i stały się zaczątkami struktur kosmicznych.
Teoria o cyklicznym Wszechświecie
Zakłada że dwa równoległe Wszechświaty coraz bardziej się rozszerzają, spłaszczają, i niesamowicie wolno się do siebie zbliżają. Przez trylion lat istnieją w odległości niesamowicie małej, aż w pewnym momencie zderzają się dość łagodnie jako obiekty zwane brany. Wtedy dostają nowej energii która to powoduje powstaniu nowej materii, gwiazd i planet. I tak do ponownego łagodnego zderzenia.
Ta teoria zakłada że wcześniej, przed naszym Wszechświatem, były inne Wszechświaty. Również że teraz istnieją inne Wszechświaty. Takie brany mogą istnieć w czasoprzestrzeni o więcej niż czterech wymiarach. Łączy się z teorią o strunowej strukturze Wszechświata, o dziesięciu wymiarach.
Wg mitologii wszystko rozpoczęło się od powstania Chaosu. Później z niego zrodziła się ziemia- Gaja, podziemie- Tartar, Noc, Ereb, a nawet poczęty został symbol miłości- Eros. Dalsze pokolenia wywodziły się już tylko z tych postaci. Z Nocy zrodził się Dzień oraz Eter. Gaja także wydała wielu potomków, m.in.: Pontosa czyli morze, Góry i Uranosa- niebo.
Teoria Mitologiczna
Prezentacje wykonała:
KlaudiaMarciniak 1c
Full transcript