Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Substàncies pures i mescles

No description
by

Anna Calvés

on 17 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Substàncies pures i mescles

Objectius
1 - Classificació de les substàncies
1.1 - Substàncies homogènies i heterogènies
1.2 - Substàncies pures i mescles
2 - Substàncies pures i propietats específiques
3 - Les mescles i les propietats dels seus components
4 - Mescles heterogènies
4.1 - Solucions
4.2 - Diversitat de mescles heterogènies
5 - Mescles homogènies o dissolucions
5.1 - Tipus de dissolucions
a) Dissolucions sòlides
b) Dissolucions líquides
c) Dissolucions gasoses
6 - Mescles gairebé homogènies
6.1 - Col·loides
1.2 - Substàncies pures i mescles
Substàncies pures: Són una única substància, per exemple l'aigua
3 - Les mescles i les propietats dels seus components
Gairebé tots els objectes que ens envolten estan formats per una mescla de substàncies pures.
Els components no perden les seves propietats per culpa de formar-ne part d'una altre.
5.1 - Tipus de dissolucions
En una dissolució:
Component majoritari: dissolvent
Component menoritari: solut
Segons l'estat de la matèria en què es troba el dissolvent, les dissolucions poden ser de 3 tipus
Substàncies pures i mescles
1.Classficació de les substàncies
1.1 Substàncies homogènies i heterogènies
Homogènia
: No s'hi distingeixen els components visualment
Heterogènia
: S'hi distingeixen diversos components visualment
2 - Substàncies pures i propietats específiques
4 - Mescles heterogènies
4.2 - Diversitat de mescles heterogènies
5 - Mescles homogènies o dissolucions
6 - Mescles gairebé homogènies
6.1 - Col·loides
Esquema/resum
El granit està format per diversos components
Pregunta d'examen
Webgrafia
Informació:
Science bits
http://www.science-bits.com/es/
No obstant això, les substàncies poden formar mescles heterogènies sense estar necessàriament en el mateix estat
Imatges:
Science bits
http://www.science-bits.com/es/

Mineral
https://lh6.googleusercontent.com/-c6THr_MXe50/TW4Gj8uI0bI/AAAAAAAAAE4/HqK895eIOJ0/s1600/piedraluna-rodados.jpg
Mescles: Tenen combinancions de 2 substàncies o més, per exemple l'aigua del mar
a) Dissolucions sòlides
Dissolvent: sòlid
Solut: gas, líquid o sòlid.
L'acer és un aliatge de ferro i carboni
Aigua pura
b) Dissolucions líquides
Dissolvent: líquid
Solut: gas, líquid o sòlid
L'aigua de mar
La mescla heterogènia i els seus components es poden distigir visualment. Estan distribuits de formar irregular i és poden distingir les seves propietats, per exemple el cafè i l'aigua.
L'aigua mineral conté dissoltes diverses sals
Una substància pura té unes propietats físiques específiques en les quals canvia el seu estat o la seva densitat.
No hi ha cap parell de substàncies amb les mateixes propietats.
c) Dissolucions gasoses
conglomerat
Disolvent: gas
Solut: gas
mineral quars
L'aire que respirem és una dissolució d'oxigen i altres gasos en gas nitrogen
Hi ha un grup de mescles heterogènies on només en podem veure els components si fem servir el microscopi
A simple vista tenen una aparença homogènia.
Mescles:
Component minoritari: fase dispersa
Component majoritari: medi de dispersió
5 tipus
Anna Calvés
Patricia Corraliza
Arnau Garcia
Noelia Muñoz
2nB ESO FEDAC Manresa
Cristina Vilella

a) Aerosols
b) Gels
c) Escumes
d) Sols
e) Emulsions
Mescla homogènia: No es poden distingir els seus components
Totes les parts d'una mescla homogènia tenen les mateixes propietats i es distribueixen de manera uniforme.
Medi de dispersió: Gasós
Fase dispersa: Partícules sòlides o líquides
Els núvols són aerosols
Medi de disperció: Sòlid
Petites partícules de líquid immerses
Textura gelatinosa
La gelatina de les postres és un gel
Medi de dispersió líquid o sòlid
Partícules de gas bombolles
L'aigua del mar forma escuma en barrejar-se amb l'aire
Particules sòlides
Disperses per un medi líquid
La pintura n'és un exemple
2 líquids immiscibles
Es barrejen
En la llet per exemple
Fes els esquemes. Hi han d'incloure:
Substàncies homogènies i heterogènies
Substàncies pures i mescles
Dissolucions i tipus
Col·loides
El boirum és una mescla dels gasos de l'atmosfera amb partícules sòlides de mida petita
minerals
Aigua potable i aigua amb oli
Entre aquestes mescles hi ha algunes suspensions i els col·loides
Cafè i aigua
mescles homogènies = dissolucions
4.1 Solucions
Tipus de mescles heterogènies
Petites partícules sòlides dins de líquid
Es desplaçen fins al fons o la superfície
L'aigua el cafè
Full transcript