Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI

No description
by

mai rinrin

on 25 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI
Một số khái niệm cơ bản
Thực trạng bất bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay
Nguyên nhân của bất bình đẳng giới
Giải pháp

Một số khái niệm cơ bản về bất bình đẳng giới

Giới
Giới là quan hệ xã hội giữa nam và nữ và cách thức mối quan hệ đó được xây dựng nên trong xã hội.
- Vai trò đối với xã hội
+ Vai trò sản xuất
+ Vai trò tái sản xuất
+ Vai trò cộng đồng

Bình đẳng giới, bất bình đẳng giới
Bình đẳng giới là tình trạng (điều kiện sống, sinh hoạt, làm việc…) mà trong đó phụ nữ và nam giới được hưởng vị trí như nhau, họ có cơ hội bình đẳng để tiếp cận, sử dụng các nguồn lực để mang lại lợi ích cho mình, phát triển và phát hiện tiềm năng của mỗi giới nhằm cống hiến cho sự phát triển của quốc gia và được hưởng lợi từ sự phát triển đó.
Bất bình đẳng giới là sự không ngang bằng nhau giữa nam giới và phụ nữ trong các cơ hội tiếp cận và sử dụng nguồn lực, hưởng thụ những thành quả xã hội
Thước đo bất bình đẳng giới
- Chỉ số phát triển giới (GDI)
- Thước đo quyền lực theo giới tính (GEM)
- Chỉ số bất bình đẳng giới (GII)
Thực trạng bất bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay
Một vài số liệu
Đại diện của phụ nữ ở các cấp ra quyết định trong các ngành còn rất ít
Bất bình đẳng giới trong gia đình
Trong gia đình, phụ nữ làm việc nhiều hơn nam giới
Trong các gia đình nông thôn Việt Nam, phụ nữ vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi, bất bình đẳng còn khá phổ biến với gánh nặng phải cần đối giữa công việc và trách nhiệm gia đình.
Bạo lực gia đình
Theo kết quả nghiên cứu của bộ Văn hóa và du lịch, Tổng cục thống kê, Viện gia đình và giới thì có đến 21,2% các cặp vợ chồng trải qua hình thức bạo lực từ chửi mắng nhục mạ, đe dọa, buộc quan hệ tình dục khi không có nhu cầu. Cứ 5 cặp vợ chồng thì có 1 cặp từng xảy ra bạo lực dưới mọi hình thức
Bạo lực ra đình có xu hướng gia tăng và ngày một tinh vi, đối tượng vi phạm cùng số nạn nhân gia tăng khắp các vùng trong cả nước
Bất bình đẳng trong lao động, việc làm
Bất bình đẳng trong tuyển dụng và đào tạo lao động

Trong số các việc làm đăng tuyển có yếu tố giới, 70% yêu cầu chỉ tuyển nam giới, trong khi chỉ có 30% mong muốn ứng viên nữ giới nộp hồ sơ.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng dần qua các năm, nhưng tỷ lệ lao động nam qua đào tạo luôn nhiều hơn nữ.
Theo các cấp độ quản lý từ thấp lên cao: Giám sát – Trợ lý trưởng phòng – Trưởng phòng – Giám đốc,
xu hướng phân biệt giới tính ngày càng trở nên rõ rệt
Bất bình đẳng trong thu nhập
Thu nhập bình quân  hàng tháng của phụ nữ chỉ bằng 85% thu nhập của nam, tỷ lệ này ở khu vực nông nghiệp chỉ là 66% và ở khu vực công nghiệp là 78%.
Lao động nữ chỉ được nhận 68 % mức tiền lương cơ bản của nam giới.
Tính gộp cả tiền lương và các khoản trợ cấp bằng tiền của lao động nữ thì tổng thu nhập của họ cũng chỉ tương đương với 87% so với lao động nam
Nguyên nhân của bất bình đẳng giới
Xuất phát từ phong tục tập quán, lối sống của người dân và những định kiến đã có từ ngàn năm trước.
Do các chính sách phát triển về giới vẫn có thể tạo ra những kết cục phân biệt về giới, các chính sách cùng với chuẩn mực xã hội có thể dẫn tới việc tiếp cận các nguồn lực không đồng đều giữa nam và nữ.
Do đặc điểm về giới tính, có những lĩnh vực số lượng lao động nam nhiều hơn nữ giới như công nghiệp nặng, khai thác khoáng sản, xây dựng và ngược lại, nhưng lĩnh vực lao động nữ nhiều hơn nam giới như nông nghiệp, dệt, chế biến lương thực thực phẩm.
Trong công việc, phụ nữ khó cạnh tranh hơn so với nam giới ở sức khỏe, các chức năng: tái sinh sản sinh học và tái sinh sản sức lao động.
Giải pháp khắc phục
tình trạng bất bình đẳng giới

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách đối với lao động nữ cho phù hợp với ngành nghề, đối tượng, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ
Động viên khích lệ lực lượng lao động nữ thi đua nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả công tác, góp phần vào việc hoàn thiện chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam  trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
Bất bình đẳng giới trong giáo dục
Phụ nữ ít được giáo dục và đào tạo hơn so với nam giới, do vậy họ đang mất đi tiềm năng được tiếp cận với tri thức để đóng góp vào các mục tiêu phát triển.
Vào năm 2006, theo thống kê của bộ Giáo dục và đào tạo, tỷ lệ sinh viên nữ lại cao hơn sinh viên nam. Cụ thể, tỷ lệ sinh viên đại học nữ là 54,99% và sinh viên cao đẳng là 53,88%
Tuy nhiên ở trình độ học vấn càng cao thì mức độ bất bình đẳng giới lại càng lớn
Tỷ lệ phụ nữ tham gia hội đồng nhân dân các cấp (%)

Tỷ lệ nữ cán bộ trong UBND các cấp chia theo giới tính (%)

Tỷ lệ lao động nữ chiếm 46% trong số những người làm công ăn lương từ lĩnh vực sản xuất – kinh doanh
Số chủ cơ sở sản xuất – kinh doanh nữ chiếm 41,12%
Tỷ lệ lao động nữ làm kinh tế hộ gia đình chiếm 49,42%

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Năm 2007, theo tổng cục thống kê:
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các vấn đề giới, bình đẳng giới trong gia đình được quy định trong các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Tạo điều kiện thuận lợi để mỗi phụ nữ ý thức và tự phấn đấu vươn lên, tự giải phóng mình; không ngừng cố gắng học tập nâng cao kiến thức để khẳng định vai trò, ví trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội.
Đẩy mạnh giáo dục khoa học giới trong hệ thống nhà trường (đặc biệt là các trường THPT), giúp cho thanh, thiếu niên nhận thức được những vấn đề giới và bình đẳng giới một cách cơ bản và có hệ thống; giúp các em ý thức được trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình sau này
Nâng cao trình độ dân trí, tăng cường vai trò gia đình và bình đẳng giới. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý về bình đẳng giới. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ các hành vi bạo lực gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi thành viên trong gia đình được bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau thì xã hội sẽ công bằng và văn minh.
Full transcript