Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Використання відео та онлайн-вправ на уроках англійської мов

No description
by

Natalia Molchanova

on 3 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Використання відео та онлайн-вправ на уроках англійської мов

Майстер-клас вчителя англійської мови
Молчанової Наталії Володимирівни

Використання відео та онлайн-вправ на уроках англійської мови
Однією з таких технологій, я вважаю, роботу над фільмом і роботу з відеосюжетами, яку практикую вже кілька років. На мій погляд, ця форма навчальної діяльності не тільки активізує увагу учнів, а й сприяє вдосконаленню навичок аудіювання і говоріння. Адже зорова опора звучного з екрана іншомовного звукового ряду допомагає більш повному та точному розумінню його сенсу.
Відеоматеріали надають великі можливості для вивчення мови, так як з’єднують кілька компонентів, наприклад аудіювання і зорове сприйняття, яке забезпечує контекст. Застосування відеоматеріалів дає можливість занурення учнів у ситуацію знайомства з традиціями взаємин і культур країн досліджуваної мови, з мовою жестів і міміки. А найголовніше, що на основі відеоматеріалів учні чують і вивчають живу мову носіїв мови. Крім аудіювання, за допомогою відеоматеріалів вчитель має можливість пропонувати учням різні завдання, наприклад на розшифровку міміки і жестів, на стимулювання бесіди і спілкування (говоріння), на читання і навіть на розвиток навичок письма.
Таким чином, на основі застосування відеотехнологій відкривається велика можливість розвитку творчого потенціалу учнів, зокрема розвиток уяви і прогнозування ситуацій на основі реальних життєвих ситуацій і подій. З іншого боку, ці методи навчання дають можливість надалі уникнути грубих комунікативних помилок при реальному спілкуванні з представниками країн, що вивчається, тобто в реальній життєвій ситуації. Таким чином, ми вирішуємо одну з головних завдань вивчення іноземної мови – проблему спілкування, одночасно отримуючи можливість ефективно формувати всі 4 види мовленнєвої діяльності, пропонуючи учням цікаві завдання по роботі над фільмом або відеосюжетом.

Відео на уроці

– Застосування відео дозволяє більш ефективно використовувати час учня і вчителя;
– Дає можливість навчання через контекст;
– Забезпечує оптимальні умови для вивчення мови.
В результаті робимо висновок про те, що використання відеотехнологій допомагає вчителю у вирішенні актуального завдання – підвищити рівень володіння іноземною мовою учнів до сучасних вимог міжнародних стандартів.
Переваги використання відеотехнології
1) підготовчий – етап попереднього зняття мовних і лінгвістичних труднощів;
2) сприйняття відеофільму – розвиток умінь сприйняття інформації;
3) контроль розуміння основного змісту;
4) розвиток мовних навичок і вмінь усного мовлення.
Етапи відеоуроку
Сьогодні мета навчання – не просто знання мови, а вміння використовувати її в реальному спілкуванні, тобто практичне володіння мовою, отже, розвиток «комунікативної компетенції». Необхідною бачиться якнайшвидша розробка нових методів і технологій досягнення комунікативної компетенції, тобто здатності і готовності здійснювати іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування з носіями мови.
Зростає роль відеотехнологій як одного з найбільш продуктивних способів при вирішенні такого актуального завдання як досягнення комунікативної компетенції (мовленнєвої, мовної, соціокультурної, компенсаторної, навчально-пізнавальної) та підвищення рівня володіння англійською мовою учнів до сучасних вимог міжнародних стандартів.
Мета
Типи завдань. Практична частина.
1. Watch the video and try to make up your own dialogue as in example
2. Watch the video and write down the names of the products into two columns
Healthy Food


Unhealthy Food


ЦрфеWhat food do you like? Why? Is it healthy?
3. Watch the video and put the words into the text of the song.
Open your___to Ukraine
Believe and_______.
I wanna be________today.
No______, no_______.

Predict what are they speaking about? Act out the dialogue.
(video without sounds)
Put in the correct order:
biscuits
tomatoes
carrots
potatoes
onions
beans

Answer the questions:
1. What did Gogo buy at the supermarket?
2. Did he like tomatoes/carrots/biscuits/potatoes/beans/carrots?
3. What do you like?

Онлайн вправи.
Онлайн вправи -вправи з використанням Інтернет -ресурсів, що спрямовані на практику граматики, лексики, розвиток навичок правопису, перевірку знань правил читання, слів тощо.
LearningApps.org
Онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою або як індивідуальні вправи для учнів.
Вправи на пошук пар:
1. слова та малюнка
http://goo.gl/o90kKP
2. слова та переклада.
http://learningapps.org/display?v=pm5qb0es216
3. слова та визначення.
http://goo.gl/jl489L
4. двох малюнків.
http://goo.gl/WUA6xz
Класифікаційні вправи
http://goo.gl/FhAFK2
http://goo.gl/e4BVy4
http://goo.gl/kXKJUj
Пазли

http://learningapps.org/1428385
http://learningapps.org/2077714
http://goo.gl/GX2otx
Заповненя пропусків
http://goo.gl/R4271Y
http://learningapps.org/101568
Аудіо та відео контент
http://learningapps.org/1909763
Вікторини
1. одна відповідь
http://goo.gl/XKmnHh
2. множинні відповіді
http://goo.gl/TfzPSp
відповідності сітки
http://goo.gl/nkjppu
Висновки
Переваги інтерактивної дошки:
-Інтерактивна дошка дозволяє вчителю збільшити кількість сприйнятого матеріалу за рахунок збільшення кількості наочності на уроці, будь це картинка з Інтернету чи великомасштабна таблиця, текстовий файл чи географічна карта. Вона стає незамінним супутником вчителя на уроці, відмінним доповненням його слів.
-Інтерактивна дошка надає вчителю можливість створювати прості і швидкі поправки в наявному методичному матеріалі прямо на уроці, під час пояснення матеріалу, адаптуючи його під конкретний дитячий колектив, під конкретні завдання, які поставлені на уроці.
- Інтерактивні можливості дошки дозволяють зняти труднощі в процесі монологічного та діалогічного мовлення.
- Можливість вирізати та прибрати об’єкти з екрану, копіювати та вставляти їх, відміняти чи повертати дії, надає учням більше впевненості: вони знають, що завжди можуть повернутись на крок назад, щось змінити чи виправити.
-Можливість винести ключі до вправ на дошку. Їх можна тимчасово сховати за будь-яким об’єктом на робочому слайді або помістити на наступний слайд.
Full transcript