Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

No description
by

Ecem çolakoglu

on 14 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş Güvenliği ve Sağlığı Tanımı
İşçilerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ diyebiliriz.
Bu önlemleri bir sistematik ve standartlara dayandırarak yapılan organizasyonel faaliyete de OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ denir.
Bu standartlar ile kurulan sistemin bağımsız ve tarafsız belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenerek OHSAS 18001 standardına uygun olup olmadığı denetleme sonucunda uygunluğu ifade eden belgeye de OHSAS
18001 BELGESİ denir.
6331 SAYILI
İSG KANUNU

Kanun, iş kazası veya meslek hastalığı yaşanmadan önce önlem almaya yöneliktir.

İçindekiler
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı
2. İş Güvenliğinin Amacı
3. İş Güvenliği ve Sağlığı Sisteminin Yararları
4. iSG Kanunu
5. İstatistikler
6.Ohsas 18001 Belgesi Nasıl Alınır ve Süresi Ne Kadardır?
7. Eğitici Video
8. Kaynakça


1- Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
2- Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
3- İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
4- İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
5- Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
6- Çalışma verimini arttırmak.
1-Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır.
2-Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır.
3-İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirgenmesi, dolayısıya iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün/hizmet) korunması sağlanır.
4-Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır.
5-İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir.
6-Bu yönetim sistemi, işletmede çalışanların sağlığını dolayısıyla verimliliği ve üretimi de arttıran bir faktördür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”
30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İŞ GÜVENLİĞİNİN AMACI:
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YARARLARI


İş yerleri yapılan işin niteliğine göre tehlike
sınıflarına ayrılır:

A sınıfı
ÇOK TEHLİKELİ

B Sınıfı
TEHLİKELİ

C Sınıfı
AZ TEHLİKELİ


-İş Güvenliği Uzmanı
-İşyeri Hekimi
-Diğer Sağlık Personeli


-Kamu hariç 10'dan az çalışanı olan TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ iş yerleri desteklenecektir.

-10'dan az çalışanı bulunan AZ TEHLİKELİ sınıftaki iş yerleri Bakanlar Kurulu kararıyla desteklenecektir.Devlet, 10’dan az çalışanı olan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin giderlerini destekleyecek.

Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi profesyoneller görev yapacak.
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak
Bütün işyerlerine risk değerlendirmesi zorunluluğu getirilmektedir.

İşveren, işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek tehlikelerin belirlenerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.

Risk Değerlendirmesi İlkeleri:
-Risklerden kaçınmak,
-Riskleri analiz etmek,
-Risklerle kaynağında mücadele etmek,
-Riskleri önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek,
-Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek,
-Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

Çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek
-Bütün çalışanlar için sağlık taraması;
İşe giriş,
İş değişikliği,
İş kazası, meslek hastalığı ve tekrarlanan işten uzaklaşma durumlarında talep etmesi halinde,
İş, çalışan niteliği ve tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli periyotlar

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta işe başlamadan önce sağlık raporu zorunluluğu

İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu altı aydan fazla süren işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacakİşverenin yükümlülükleri:
-Kurul kararlarının uygulanması,
-Aynı çalışma alanındaki diğer işverenlerin bilgilendirilmesi,
-Alt işverenin katılacağı kurulun koordine edilmesi
Birden fazla işverenin olduğu yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyon sağlanacak.-Aynı çalışma alanını paylaşan işyerlerinde İŞVERENLER tarafından,

-Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, YÖNETİM tarafından sağlanır.

İşyerlerinde acil durum planları hazırlanacak.Acil Durum Planlarının hazırlanması,

Acil durumlarla ilgili eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesi.

Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerleri, güvenlik raporu veya kaza önleme politika belgesi olmadan işe başlayamayacak.İşyerleri işletmelerini güvenlik raporlarının içerik ve yeterliliği Bakanlıkça incelendikten sonra açabilecek...

İşveren tüm çalışanlarını, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek-Riskler
-Tedbirler
-Hak ve sorumluluklar
-İSG kayıtlarına erişim

Çalışanlar işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacak

-Eğitim
-Görüşlerin alınması
-Katılımlarının sağlanması
-Temsil edilme
Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek.

Hayati tehlike durumunda işyerlerinin tamamında veya bir bölümünde iş durdurulabilecek
Maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan sektörler veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış ise iş durdurulabilecek.
Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için etkin idari yaptırım uygulanacak.


Kanunun bazı hükümleri aşamalı olarak hayat geçirilerek yeni durumlara uyum kolaylaştırılmıştır.


Önlemek, ödemekten daha ucuz ve insanidir!..
Kaynakça
-SGK İstatikleri SGK İstatistikleri 02 Mart 2012‎'de
-Wikipedia.org
-www.guvenlebuyuturkiye.com
-www.isggm.gov.tr
-Neslihan Yokuş/Ar-ge Uzman Yardımcısı
-video:youtube

OHSAS 18001 BELGESİ NASIL ALINIR?

Kuruluş, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim i sistemini standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon kuruluşu ile anlaşır. Sertifikasyon kuruluşu, kuruluşun İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon denetimi yapar. Bu denetim sonucunda sertifikasyon kuruluşu, kurulmuş olan iş sağlığı ve iş güvenliği sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği sistemini belgelendirir. Böylece kuruluş iso belgesi nin kullanım haklarına sahip olur.OHSAS Belgesi ile Kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği sistemini belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim sistemlerine verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertfikasyon kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon Kuruluşu, kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği sisteminin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu ohsas 18001 belgesi ni geri alabilir.

OHSAS 18001 Belgesi nin alınacağı belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. OHSAS 18001 belgeleri üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır.
Full transcript