Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Digitale bestemmingsplannen

description
by

Tom Plattel

on 16 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digitale bestemmingsplannen

Digitale bestemmingsplannen
Wat is een bestemmingsplan:
wijst de bestemming / functie van de grond aan
geeft regels over het gebruik van de grond
geeft regels over de bouwmogelijkheden op die grond.
is bindend voor overheid en burger
vergunningen worden hieraan getoetst.
Potlood
en
trekpen
geschiedenis
bestaat uit:
een toelichting
set van regels
een plankaart
Tekenpen (Rotring)
& ecoline
Computer
Digitalisering
lijnenkaart

gekleurde of gearceerde vlakken

intelligente (Geo) vlakken

IMRO nen-standaard (2003-2006)

IMRO gml-standaard (2008)

RO-standaarden (STRI-SVBP etc.)
plannen Gaasterlân - Sleat
1943 - 1960 plan in Hoofdzaken / onderdelen
1960 - 1980 uitbreidingsplannen per kern
1995 integrale herziening buitengebied gestart
gemeente Sloten, Gaasterland en Hemelumer Oldeferd
2005 integrale herziening buitengebied vastgesteld
2000 gestart met actualiseringsopgave
Bakhuizen
Harich
Nijemirdum
Oudemirdum
Oudega
Balk (+ beschermd dorpsgezicht)

Elahuizen
Sondel
Wijckel
Sloten (+ historische kern)
(doorlopend) uitbreidingsplannen Wonen, bedrijventerrein, part. herzieningen, Bouwen aan Balk, etc
Uniformering - Ro standaarden
Imro - Svbp - Stri -voorschriften
- handboek bestemmingsplannen
stappenplan / processchema
- Giskit Plan
- Giskit Plantekst
- Validator
- Nedbrowser
- Ned-plan (inlezen, beheer en controleren)
- Ondertekenen (PKI-sleutel)
- aanbieding RO-online (Ruimtelijke plannen)
1 januari 2010
Full transcript