Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gr7 Brandaan Thema 4

Het leven in de stad
by

Rudy van den Berg

on 5 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gr7 Brandaan Thema 4

Brandaan Thema 4
Het leven in de stad
Les 1: Naar de stad!
Les 2: Stadsleven
Les 3:
Stap 1: Graven en Hertogen
Stap 2: Vier broers
Stap 3: Wie is de baas
Stap 4: Naar de stad
Karel de Grote
Had een groot rijk...
Kon het niet meer alleen besturen!
Verdeelde het in kleinere stukken!
Bestuurd door andere mensen...
Hertogen & Graven
Hij liet ze controleren door controleurs!
Deze kwamen maar weinig langs...
Karel stierf in 814
Zijn Zoon
Lodewijk de Vrome
Hield niet van besturen...
Lodewijk ging dood...
4 Zoons kregen Ruzie!
Het land werd in stukken verdeeld...
Maar de ruzie bleef!
Ruzie met elkaar...
Minder bescherming tegen andere vijanden!
Vikingen vielen vanuit het Noorden over zee het rijk aan!
De koningen deden hier niets aan...
... Wie redde de mensen?
De Hertogen en Graven!
Ze verjoegen de vikingen...
... zorgden voor
Rust in het land!
Extra vraag:

Wie denk je dat de mensen nu meer vertrouwden???

Koningen Of Hertogen & Graven
Hertogen en Graven bestuurden land van de koning...
Het land is niet van hem!
Hertogen en Graven hadden goede levens...
- ontvingen deel van de oogst van de boeren..

- woonden in mooie grote kastelen.
Ze hoefden zelfs niet de hele dag het land te besturen...
Ze verdeelden hun stuk land weer aan Ridders.
Hertogen en graven waren wel vaak van huis.
Gravinnen en Hertoginnen
Zij bestuurden het land als de man weg was!
Hertogen en Graven versloegen de Vikingen
Hierdoor hoefde boeren en handelaren niet meer te vechten...
Er komt meer rust in het land.
Daarnaast worden er nieuwe uitvindingen gedaan:
Ploeg
Grond laten rusten
Hierdoor kan 1 boer meer eten maken dan voorheen!
Er is zoveel eten... Boeren gingen dit eten ruilen.
Boeren kregen ook meer tijd!
Sommigen verhuisde naar de stad om een ambacht te leren!
Steeds meer mensen zagen dat je rijk kon worden in de stad!!!
Dus
werd het daar drukker en drukker.
Stap 1: Gilden
Boeren verhuisden naar de stad!
Begonnen een ambacht...
Ze werden lid van een
Gilde
Dit had veel voordelen:
Vereniging voor mensen met hetzelfde beroep.
Gilden voor:

- Bakkers
- Smeden
- Leerooiers
- kooplieden
- timmermannen
Zorgden voor zieke leden
Maakten afspraken over prijzen
Gildemeesters gaven les om lid te worden
Stap 2: Burgers willen rechten!
Steden worden groter...
Inwoners van een stad heten Burgers
Voor die belasting wilden burgers iets terug!
Stadsrechten
Burgers mogen zelf belasting heffen.
Burgers mogen vrij handelen in de stad.
Burgers mogen een stadsmuur bouwen
Burgers mogen zelf regels maken.
Burgers mogen zelf munten slaan (geld maken).
Stap 3: Straf
Door stadsrechten nieuwe beroepen/taken!
Burgemeester
bestuurt de stad...
altijd een rijke burger (vaak een koopman)
Vroedschap
Schouten & Schepenen
Groep rijke burgers...
Adviseren de burgemeester.
Aantal rijke burgers...
Deelden de straffen uit.
Rechters
Straffen
Stap 4: Een heks op het marktplein
Heksen
Waren vaak:
- Oudere vrouwen.

- Woonden alleen, weduwe of nooit getrouwd.

- Hielpen met geneesmiddeltjes uit de natuur.
De mensen geloofden dat ze samenwerkte met de Duivel!
Dus wogen ze vrouwen die ze niet geloofden...
Heksen zouden namelijk lichter zijn dan normale mensen!
Stap 1: Het geloof
Veel ziekten en nog geen medicijnen...
Mensen zoeken steun in Geloof!
Goed
Kwaad
Dit vertelde de kerk aan de mensen...
Rooms Katholieken
Paus
Bisschop
Priester
Baas van de hele Kerk, overal ter wereld.
Baas van de kerk in een bepaald gebied.
Het hoofd van een kerk, alleen in DIE kerk!
Stap 2: Huizen van God
De kerk is het huis van God voor Christenen.
Dus laat je met dit huis zien hoe trots je op de stad bent!
2 Manieren:
Kathedraal
hoge torens
Hoe mooier de kerk is, hoe trotser je bent!
Hoe hoger de toren, hoe trotser je bent!
Dus een heel belangrijk gebouw.
Stap 3: de bouw van een kathedraal
Alle ambachtslieden hielpen mee...
... en er waren heel veel materialen nodig.
Daardoor duurde de bouw erg lang!
Kerken vóór het jaar 1000
Kerken na het jaar 1000
Sterk door:
Stevige dikke muren.
Kleine ramen.
Sterk door:
Gewelf.
= Grote bogen...
Dus:
Hogere muren.
Hoge, grote ramen.
Meer licht.
Glas in Lood.
Stap 4: Kunst in de kerk
Alle ambachten hielpen bij het maken van de kerk...
... dus ook kunstenaars.
Waarom zoveel kunst?
Het is mooi...
... maar verteld de mensen ook de verhalen.
Mensen konden niet lezen of schrijven... Zo werd het verhaal toch verteld!
Full transcript