Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prawo i jego funkcje

No description
by

Agata Tokarska

on 17 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prawo i jego funkcje

Prawo naturalne a pozytywne
Charakterystyka norm
a) indywidualne
b) grupowe
c) społeczne
Rodzaje norm spolecznych
Funkcje prawa
organizacyjna
kontrolna
represyjna
wychowawcza
dystrybutywna
Zasady prawa
Rodziny prawa
prawo stanowione - tworzone przez organy państwowe, wszystkie inne akty muszą być z nim zgodne
prawo zwyczajowe - nie pochodzi od żadnej instytucji, lecz zostaje wykształcone przez społeczeństwo w toku historii
prawo powszechne zwyczajowe - obowiązuje tu prawo stanowione, ale nie jest ono wyłączne, także prawo sędziowskie i zwyczajowe oraz zasada słuszności
zakaz działania prawa wstecz - jedna z podstawowych zasad wielu systemów prawnych. Oznacza to, że nie wolno karać za czyny niezabronione w momencie popełnienia.
domniemanie niewinności - reguła nakazująca uważać za niewinną każdą osobę podejrzaną lub oskarżoną popełnienie czynu zabronionego przez prawo, dopóki jej wina nie zostanie stwiedzona prawomocnym wyrokiem sądu.
nie ma przestępstwa bez ustawy - obywatele są chronieni przed zbyt częstym stosowaniem przez państwo sankcji karnych. Normy prawne muszą zostać spisane w akcie prawnym jak najdokładniej, aby zminimalizować ryzyko dowolnej interpretacji.
nieznajomość prawa szkodzi - regułę tę można traktować jako zobowiązanie każdego obywatela do szczegółowej znajomości norm

Postawy obywateli wobec prawa
Oportunizm
Konformizm
Legalizm
Legalizm krytyczny
Cechy sytemu prawnego
Hierarchiczny - każdy akt prawny ma określoną rangę, najważniejszą rolę odgrywa Konstytucja.
Spójny - nie występują sprzeczności, akty wcześniejsze zostaną uchylone przez akt późniejszy.
Zupełny - wolny od luk, uporządkowane wszystkie aspekty aktów
Prawo i jego funkcje
Prawo
to uporządkowany zbiór norm postępowania powszechnie obowiązującch na terytorium danego panstwa i ustanowionych przez jego odpowiednie organy
powszechne
ogólne
abstrakcyjne
normy prawne
normy religijne
normy obyczajowe
normy moralne
Normy prawne - są ustanawiane przez państwo zawarte w przepisach. Narzucają adresatom sposób zachowania się w określonych sytuacjach.
Normy religijne - regulują zasady funkcjonowania danej społeczności wyznaniowej. Mają charakter organizacyjny, moralny i obyczajowy.
Normy obyczajowe - kształtują się w danej grupie społecznej pod wpływem tradycji lub uwarunkowań kulturowych
normy moralne - zazwyczaj mają formę opisową, złamanie zasad moralnych często powoduje wyrzuty sumienia u osowy wyznającej określony sysem wartości
Prawo naturalne to system norm oraz wartości obowiązujących niezależnie od decyzji człowieka. Jest uważane za najtrwalsze. Zwolennicy tego prawa twierdzą, że jest sprawiedliwe, powszechne i obiektywne
Prawo pozytywne - tworzony przez ludzi, zależy od woli ustawodawcy, który dba o dobro społeczeństwa. Obowiązuje na danym terewie i w określonym czasie. Zwolennicy twiedzą, że należy respektować tylko takie normy, którym nadano formę dokumentu
Full transcript