Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CINEMA AMB EN SIP I EN SAP

Projecte d'educació no formal
by

Carla Grima

on 3 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CINEMA AMB EN SIP I EN SAP

CINEMA AMB EN SIP I EN SAP
Anaís Almero, Melisa Carceller, Anna Mª Cases, Andrea Gómez, Carla Grima
JUSTIFICACIÓ
Motivador i atractiu pels infants.
OBJECTIUS GENERALS
Fomentar una educació en valors a través del cinema i de tallers relacionats amb infants de 2 a 6 anys.


Afavorir valors tals com l’amistat, el compartir, el respecte,
l’estima, en els infants participants i les seves famílies.
UBICACIÓ DEL PROJECTE
Hospitalet de Llobregat (barri St. Josep)
ANÀLISI DE LA ZONA
951 infants entre els 0 – 4 anys
DESTINATARIS
Famílies amb infants 2-6 anys

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Transmetre la importància dels valors observats durant la pel·lícula.
Millorar la relació entre els infants durant l’activitat.
Augmentar el vincle pares-fills durant la realització del projecte.
Un bon recurs per tractar diverses temàtiques.
Elaboració de dues titelles com a centre d'interés i fil conductor.
Centre Cultural Sant Josep espai polivalent, gratuït i públic.
Volem crear un espai on families
comparteixin experiències junts.
INNOVACIONS
Fomentar els projectes de cicles de cinema infantil.
Tallers posteriors a la projecció del curtmetratge.
Curtmetratges en lloc de pel·lícules.
Centre cultural Sant Josep
Diversos espais culturals
8 àrees de joc infantil a l’aire lliure al barri
Aforament de la sala: 80 persones
Captació de participants mitjaçant difusió
Inscripció prèvia
Característiques grup (mixt en edats i sexe, diversitat d’actituds)
METODOLOGIA
JEAN PIAGET
OVIDE DECROLY
DAVID AUSUBEL
aprenentatge significatiu
etapes evolutives
centre d'interès
SESSIONS
Sessió 1:
La pobre cigonya
EN SIP I EN SAP ENS PRESENTEN A ...
Sessió 2:
El ratolí que es ven
Sessió 3:
La lluna
Sessió 4:
La ovella pelada
Sessió 5:
L'home orquestra
Sessió 6:
El cargol Andrés
TOTES LES SESSIONS TENEN UNA DURADA D'UNA HORA
I ES DUEN A TERME DURANT ELS DIVENDRES DEL
MES DE MAIG I JUNY
SESSIÓ 1:

La pobre cigonya
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Fase d'execució i avaluació:
Sessió 1 – DIA 8 de maig
Sessió 2 – DIA 15 de maig
Sessió 3 – DIA 22 de maig
Sessió 4 – DIA 29 de maig
Sessió 5 – DIA 5 de juny
Sessió 6 – DIA 12 de juny


A LES 17:30H
DURADA: 1 HORA
PAPER COM A TEI
- Preparació, desenvolupament i avaluació del projecte.
- Contacte amb entitats.
- Elaboració i difusió de publicitat.
- Compra i preparació del material.
- Durant la implementació (establir relacions, potenciar l’activitat grupal/individual i observadores)
RECURSOS
Pressupost
Cost total de les sessions:
442,39 €
Cost difusió:
2,40 €
TOTAL COSTOS:
444, 79 €
DIFUSIÓ
- Peu de carrer

- Escoles bressols

- Centre cívic St Josep

- Centre St Jordi

- Biblioteca

- Xarxes socials

- Altres contactes
PLUJA D'IDEES

- Elecció de la sessió i recursos

- Repartició i compra del material

- Contactar amb l’entitat (centre cívic St Josep)
PROPOSTA REALITZADA
- Elaboració dels recursos

- Difusió

- Implementació

- Reflexió i avaluació de la implementació
Marc teòric
AVALUACIÓ
Avaluació inicial
Estudi de la realitat
Detectar necessitats
Estadístiques IDESCAT
Anàlisi Hospitalet de Llobregat
AVALUACIÓ
Avaluació del procés
Enquestes
Què volien les famílies
Estadístiques
Extreure'n conclusions
Detecció de necessitats
AVALUACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ
Anàlisi de les actes setmanals i el cronograma
Massa temps dedicat a l'elecció del tema

Poca difusió per un retard en acordar dia per implementar
Bon treball repartint-nos tasques individuals o per parelles
AVALUACIÓ
Avaluació final
Resultats de la implementació
Full de valoració famílies
Assoliment d'objectius
Transmissió de valors
Crear vincles entre iguals
Amb una única sessió no ho vam poder veure reflectit,
però amb la realització de tot el projecte sí que s'assolirien.
CONCLUSIONS
Aplicació de coneixements adquirits durant el cicle
Aprenentatge d'encerts i errors de cara al futur
Conèixer l'educació no formal i obrir portes com a TEIS
Treballar en equip d'una manera eficaç i agradable
GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!
Trobada de cultura de petits artistes
Dia de jocs inclusius i tradicionals a un centre comercial
Guia de contes educatius
Cinema infantil educatiu
Campanya contra el sexisme infantil
Full transcript