Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bijeenkomst 3

No description
by

Esther Monfils

on 23 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bijeenkomst 3

Waar gaan we het deze les over hebben?
Signaleren en doorverwijzen
Hoe ziet een verslag eruit?
Zij- en dwaalwegen
Signaleren begint op de basisschool
De basisschool signaleert het leerprobleem!

Het onderwijskundigrapport / digitaal overdrachtsdossier (DOD) is dus heel belangrijk! Neem de moeite om die te bestuderen. Je leert daar veel van.

Hoe signaleert de basisschool?
Basisonderwijs heeft z'n eigen protocollen
Sinds 2009 kan er vergoeding plaatsvinden van enkelvoudige dyslexie.
De basisschool moet een dossier aanleveren aan de diagnosticus met toetsresultaten, handelingsplannen en resultaten daarvan.
Er wordt dus minder in het VO gesignaleerd!

Maar dat betekent niet dat je je ogen niet open moet houden!

Er glippen dyslectici door het net.

Dit keuzevak is dus niet alleen bedoeld om hoe met ze om te gaan, maar ook om hoe ze er in het VO uit te pikken!!
En na deze cursus komen ze niet langs jouw netje!
Maar hoe komt het dat ze niet zijn opgevallen in het BO?

cognitieve capaciteiten
zwak: men denkt eerder aan 'domheid'
Maar! Correlatie tussen intelligentie en slechte lees- en spellingsvaardigheden is laag
sterk: vallen niet op, kunnen compenseren

anderstalige achtergrond

geen financiële vergoeding

geen geprotocolleerde diagnostiek en behandeling --> dat is pas sinds 2009. Dus voor die tijd veel onder- en overdiagnostiek. (Maar...... ook nu nog --> er zit rekbaarheid in de criteria.)
Signalering in het VO
Informatie uit het basisonderwijs --> deze informatie zet je op scherp

Observaties -->
je belangrijkste tool.
Wat zie je? Merk je op? Welke belemmeringen ervaart de leerling.

Signaleringstoetsen --> toetsen of er evidentie is voor jouw waarnemingen.
Onderwijskundigrapport of schoolverlatersrapport eventueel met toegevoegd psychodiagnostisch onderzoek en dyslexieverklaring.

Aanmeldingsformulier

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid (bijlage 2 vh protocol)

Voordeel van goed verdiepen in de leerling is dat signalering mogelijk niet nodig is en dat er tijd overblijft voor adequate begeleiding.


Jouw observatie! Je belangrijkste tool!!

Wat zie je in het werk? Welke kenmerken herken je? Welke gedragskenmerken zie je? Welke verbanden kun je leggen op grond van jouw kennis en expertise? Welke belemmeringen heeft de leerling? Zijn deze toe te schrijven aan een mogelijke leerstoornis?

Ga een gesprek aan met de leerling. Zo krijg je ook zicht op het sociaal-emotionele aspect.
Signaleringstoetsen in de brugklas

na een week of 6; eerst wennen aan nieuwe school

Dictee: het Wonderlijke Weer
Stilleestoets: Hoe gevaarlijk is een tekenbeet?
Evt. uitbreiden met begrijpend leestoetsen en begrijpend luistertoetsen

Let op: geven signaal --> niet om te diagnosticeren

Onderzoek na signalering en doorverwijzing
Lees de hulpvragen op pag. 34

Wat kun je doen?

Overleg met de zorgspecialist. Breng ouders op de hoogte.

Verwijs door naar ...........?

Naar een externe specialist. School besteedt onderzoek uit. Maar....let op: neemt niet weg dat de school nog een zorgplicht heeft.


Sommige VO-scholen hebben deze specialisten in huis. Er wordt gewerkt met Handelingsgericht werken.
Wat wordt er getest?

Cognitie: IQ-test (WISC-III NL)
Snel serieel benoemen (bijv. CB&WL)
Dyslexie Screenings Test
Didactisch onderzoek:
Tekstlezen
Woordlezen
Klepel / Brus (klank- en woordniveau)
Dictee (woord- en zinsdictee)
Foneemdeletietaak (klankniveau)
Automatiseren van het rekenen

Soms wordt het volgende toegevoegd:
Begrijpend lezen
Rekeninzicht
Sociaal-emotioneel functioneren

Procedure voor HGD

intakefase
met onderkennende (is er sprake van...?), verklarende (zijn de gesignaleerde problemen te verklaren vanuit een specifieke leerstoornis?) en indicerende hulpvragen (wat heeft de leerling nodig? welke belemmeringen zijn er?)

strategiefase
waarin een plan van actie geformuleerd wordt. Wie doet wat? Wie betaalt wat?

onderzoeksfase
waarin het onderzoek plaats vindt. Hoe ziet zo'n onderzoek eruit?
Procedure voor HDG (vervolg)

integratie- en indiceringsfase
: conclusie en inventariseren van behoeften; aanbevelingen

adviesfase:
gesprek met alle partijen en haalbaarheid van de aanbevelingen bespreken.

In deze fase wordt ook vaak de dyslexieverklaring onder de loep genomen en afspraken gemaakt (dyslexiekaart etc.)
Het verslag van de diagnosticus dient goed bestudeerd te worden!
Maar hoe lees je zo'n verslag?
We bestuderen een verslag. En de dyslexieverklaring.

Typ deze link op je phone/tablet/ laptop: https://www.dropbox.com/s/jb203nxq6n0jzk1/3_voorb%20dysl%20OZ%20met%20verklaring.doc?dl=0
Taken van de docent:
Lees je goed in --> dossiers

Veelgehoorde dooddoener:
we lezen het dossier niet door
omdat we de leerling met een
schone lei willen laten beginnen

Zet je voelsprieten aan en wees bereid je pedagogisch en didactisch handelen aan te passen aan de leerbehoeften van de leerling.
Hulp bij dyslexie
Er zijn veel verschillende manieren om hulp te bieden bij dyslexie.
Maar er zijn veel zij- en dwaalwegen!

http://www.tbraams.nl/kennisverdieping/tab-dyslexie/dwaalwegen/
We verdelen de dwaalwegen en bespreken ze klassikaal na. Gebruik Google om meer te weten te komen.
Wat is dan wel effectieve dyslexiebehandeling / hulp?

Groepjes maken!
Let's Google. Let op! 5 minuten Google-scan.


Ook dit bespreken we weer.


Ingrediënten:
* Psycho-educatie
* Spelling
* Lezen op woord-, zins en tekstniveau
* Procesgerichte feedback
* Plezier

Oefenen, oefenen en oefenen. Leeskilometers maken!!
( De kunst van de herhaling)

Bij leerlingen op het VO ook nog:
* aandacht voor de talen
* inzetten op compensatiestrategieën

Keuzevak
Dyslexie

Voor IVLDLX02KL en NEDDYS01X: Bestudeer H5 en H6 van het protocol voor volgende keer.
Voor NEDDYS01X: bestudeer ook: H6 van Braams.
Voor IVLDLX02KL en NEDDYS01X: Neem een ingevulde lesvoorbereiding mee. (voor IVLDLX02KL: er is alternatief voor degenen die geen stage lopen).
Voor IVLDLX02KL: Is alles helder mbt de inleveropdrachten voor dit keuzevak? Vragen stellen kan nu!
3/8
Er zijn ook nog controversiële benaderingen.
Zoals het
Balansmodel van Bakker

Bakker, neuropsycholoog, concludeerde uit eigen onderzoek dat de rechterhersenhelft belangrijk is bij het aanvankelijk lezen en de linkerhersenhelft bij het ervaren lezen.

Volgens Bakker gebruiken dyslectische kinderen verkeerde leesstrategieën. Hij onderscheidt er twee, en geeft hiermee tevens subtypen aan.
1. spellende lezers (p-type)
2. radende lezers (l-type)

Hij gebruikt hiervoor Hemisfeer Specifieke Stimulering. De hersenhelft die weinig actief is, wordt hiermee gestimuleerd. Woorden worden links of rechts van het gezichtsveld aangeboden.
Kritiek op Bakker

1. Bakker zegt dat waarneming van letters kinderen moeite kost, maar in ander onderzoek wordt dat tegengesproken. En het gaat niet om waarneming maar om fonologische problemen.

2. Bakker spreekt van 'verkeerde leesstrategieën'. Een strategie suggereert dat het om een aanpak gaat. Bakker geeft aan dat er gewisseld wordt tussen de verschillende typen; dus eerst P-type en later L-type en als er weer moeilijkere woorden geleerd worden dan weer P-type. Dat maakt dan de 'subtypen' weer ongeloofwaardig.

3. Er is geen noemenswaardige wetenschappelijke ondersteuning voor zijn theorie als zijn behandeling.

4. Er is nog geen bewijs gevonden dat zijn behandeling echt helpt. Effectstudies wijzen dat namelijk nog niet uit.
Full transcript