Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Санхүүгийн тайланг унших аргууд

No description
by

byambaa myagmar

on 23 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Санхүүгийн тайланг унших аргууд

Өөрийн болон зээлийн
хөрөнгийн ашиглалтын үр ашиг,
ХЭВТЭЭ ШИНЖИЛГЭЭ
Шинжилгээг цаг
хугацааны хувьд:

Санхүүгийн тайланг унших аргууд
ХЭВТЭЭ ШИНЖИЛГЭЭ
Санхүүгийн тайланг унших аргууд
БОСОО ШИНЖИЛГЭЭ
ХЭТИЙН ТӨЛӨВИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
ХАРЬЦАНГУЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
ЗЭРЭГЦҮҮЛСЭН ШИНЖИЛГЭЭ
ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
Аж ахуйн нэгжийн нөөц түүний бүтцийг урьдчилан шинжлэх
Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны үр дүн,
БОСОО ШИНЖИЛГЭЭ
ЗЭРЭГЦҮҮЛСЭН ШИНЖИЛГЭЭ
ХЭТИЙН ТӨЛВИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
ХАРЬЦАНГУЙ ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН
ШИНЖИЛГЭЭ
Ээлжлэн
орлуулах
арга
Ялгаварын
тооцооны
арга
Үл хуваагдах үлдэгдлийг нэмэх арга
Санхүүгийн байдлын шуурхай буюу экспресс шинжилгээ
Төлбөрийн
чадварын
шинжилгээ
Гүнзгийрүүлсэн буюу
иж бүрэн шинжилгээ
Шинжилгээний зорилго нь цөөн
тооны үзүүлэлтийг ашиглан аж ахуй нэгж байгууллагын санхүүгийн байдал хөгжлийн хэтийн төлөвийг энгийн аргаар, богино хугацаанд үнэлгээ өгөхөд оршино.

Хөрөнгийн
эргэцийн
шинжилгээ
Тогтвортой
байдлын
шинжилгээ
ЗЗ-ийн
идэвхжилийн
шинжилгээ
ҮА-ны
идэвхжилтийн
шинжилгээ
Орлогын
бүтэц
бүрэлдэхүүний
шинжилгээ
Санхүүгийн тайлангийн шуурхай шинжилгээ
ААН-н эдийн засгийн чадавхын шинжилгээ
Хөрөнгийн байдалд үнэлэлт өгөх

Санхүү ба аж ахуйн үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ

Ашигт ажиллагааг үнэлэх
Санхүүгийн байдлын үнэлгээ
Тайлангийн хөндүүр зүйл анги
Өсөлтийн үнэлгээ, зээлийн капиталын үнэлгээ
Эдийн засгийн нөөц ашиглалт
Санхүүгийн тайланд
хийх шинжилгээ
Хөрвөх
чадвараар нь
Ашиглалтын
зориулалтаар нь
Санхүүжилтийн
эх үүсвэрээр нь
Хөрөнгийн
байршлаар нь
Өмчлөлөөр
нь:
Тогтвортой ашиглагдах
байдлаар нь
Ашиглалтын
зориулалтаар
нь
Full transcript