Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tillståndet i världen - ekologi och välfärd

No description
by

per raneskog

on 25 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tillståndet i världen - ekologi och välfärd

Det ekologiska tillståndet i världen
Tillståndet i världen - ekologin och marknadsekonomin
Här finns material som
beskriver
jordens ekologiska
tillstånd
Befolkningsutveckling - hur många är vi som skall dela på kakan
Befolkningsutveckling
Är vi för många?
Visa Planeten-resurser
Ekonomisk teori
http://www.gapminder.org/videos/population-growth-explained-with-ikea-boxes/
Ekonomi och resurser

Ekonomi – Ekonomi är läran om hushållande
med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med
knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov.

Inom ert ekologiska område.
1) Finns det en begränsad mängd resurser?
2) Vad är det som påverkar resursens knapphet?

Marknadsekonomi och kapitalism
Några grundläggande antagandenLäs s. 39-58 i Sveriges Ekonomi
och/eller kika på länken nedan
- Marknadskrafter -marknadens aktörer, producenter och konsumenter
- Rationella aktörer
- Egennytta leder till allmännytta
- Konkurrens, en viktig drivkraft
- Specialisering
”Varje individ strävar efter att använda sitt kapital så att dess avkastning erhåller största värde. I allmänhet syftar han ej till att befrämja samhällsintresset; ej heller vet han hur mycket han befrämjar det. Han beaktar endast sin egen säkerhet, bara sin egen fördel. Och härvid leds han av en osynlig hand att befrämja ett ändamål, som inte var någon del av hans avsikter. Genom att arbeta för sitt eget väl befrämjar han ofta samhällsintresset mer effektivt än när han verkligen avser att befrämja det.”

Adam Smith - Utdrag ur: The Wealth of Nations
Resonera kring ert ekologiska område med hjälp av marknadsekonomins grundläggande förutsättningar.
Vad hittar ni och hur förstår och förklarar ni detta?
Utbuds- och efterfrågemodell
Kontrollera dina kunskaper om prismekanism:
http://www.forum.bonnierutbildning.se/binfil/download.php?did=62375
Marknadsdsekonomin och ekologin
Externa effekter
Allmänningar
Konsumenternas rationella kapacitet


- Inom systemet; information, upplysning och tilltro till aktörerna
- Utanför systemet; ekonomiska styrmedel, lagar och kvoter
Allmänningens Tragedi
Risk för ekologiska marknadsmisslyckanden
Styrmedel
Läs om ekonomiska styrmedel:
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8215-9.pdf
Fördjupa dig:
http://janalmang.wordpress.com/2011/02/25/allmanningens-tragedi-mera-spelteori/
Spela allmänningens dilemma
Vill du fördjupa dig kring Adam Smith? Lyssna på Filosofiska rummet:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/267504?programid=793

Allmänningar/allmänningens dilemma
Marknadsmisslyckanden
Externa effekter (positiva/negativa)
Marginalkostnad (individuell nivå/ kollektiv nivå)
Marginalnytta (individuell nivå/ kollektiv nivå
Prismekanisk (utbud och efterfrågan)
Ekosystemtjänster
Styrmedel
Globalisering
Specialisering - relativa och komparativa fördelar.
Stordriftsfördelar
Effektivitet
Osynliga handen
Konkurrens
Alienation - produktionsförhållanden
Tillväxt
Kretsloppsekonomi
Rationalitet (kortsiktig/långsiktig, individuell/kollektiv)

Viktiga analysverktyg
Effektivitet, arbetsdelning och specialisering
i en globaliserad värld
Absoluta fördelar
Komparativa fördelar
Världens export som andel av världs-BNP
Från: Ekonomifakta, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Varldshandelns-utveckling/
http://bit.ly/1mTRLCY
Hållbar globalisering - film
Arbetsdelning och alienation
Visa 20 min av Our Daily bread
Den sociala existensen bestämmer människors medvetande.
Hur människor arbetar - med vad och under vilka förhållanden - formar såväl samhället som helhet som dess kulturella uttryck.

Historisk materialism

Annorlunda uttryckt:
1) Människor skapar sin tillvaro utifrån givna förutsättningar.
2) Kulturen, tänkandet och medvetandet är produkter av samhällets materiella aspekter
Material
Nolhagens - Marknadsekonomins grunder s. 39-58
Globalisering - s.34-53
Häftet "Ekonomisk globalisering" Speciellt Text 1 och 2
Naturvårdsverket - Ekonomiska styrmedel
Text
Klotet:
Prissättning på miljö http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=4428830

Our daily bread:
Planeten
https://www.youtube.com/results?search_query=planeten
Radio och film
Externa effekter
Prismekaniskmen
Texter
Demografi
http://www.meatclimate.org/sites/default/files/reports/meatclimate_swedish.pdf

Välfärd och välfärdsutveckling
http://urplay.se/Produkter/180445-Hans-Rosling-Framtidens-statistik


- Debatt mellan globaliseringförespråkare och globaliseringsmotståndare.

Instruktion. Vi delar klassen i fyra debattgrupper. Varje debattgrupp delas in i två grupper, globaliseringsförespråkare och globaliseringsmotståndare. Uppdraget består i att skapa en Prezibubbla inom vilken man samlar viktigt material. Vi avslutar kursen med en debatt där förespråkare möter motståndare.

Ökad globalisering - bra eller dåligt för världen och världens människor?
http://ed.ted.com/lessons/hans-rosling-shows-the-best-stats-you-ve-ever-seen
Miljö: http://urplay.se/Produkter/145020-En-global-varld-En-hallbar-globalisering
Nackdelar: http://urplay.se/Produkter/145020-En-global-varld-En-hallbar-globalisering
Fördelar: http://urplay.se/Produkter/145018-En-global-varld-Oppnare-granser
Full transcript