Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aralin 9 : Kaya Kong Kumilos nang Maayos

Edukasyon sa Pagpapahalaga - Aralin 9
by

Vince Ragos

on 8 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aralin 9 : Kaya Kong Kumilos nang Maayos

ARALIN 9 :
Kaya Kong Kumilos nang Maayos

MORALIDAD
Ang moralidad, kalinisan ng ugali, kalinisang-asal, o kasanlingan ay ang pagkakakilala ng tao sa kung alin ang tama at mali. Ito ang pamantayan ng pag-uugali at magandang asal, lalo na kapag inuugnay sa delikadesa at tamang pag-iisip hinggil sa pagtatalik. Bilang aral, ito ang leksyon o turo sa tama, wasto, o angkop na kaasalan o pag-uugali, o nauukol sa mabuti at matuwid na kaugalian o asal,katulad ng nilalaman ng sa isang kuwentong may aral. Kinasasangkutan ito ng mga prinsipyo ng akma o nararapat na kilos o pakikitungo sa kapwa tao. Kabaligtaran nito ang imoralidad.
UTILITARYANISMO
Utilitaryanismo - ay isang teoryang naniniwala na ang pagkakaroon ng pakinabang sa isang kilos ay siyang pamantayan ng moralidad,Mabuti ang kilos na may pakinabang at mali naman ang walang pakinabang.Sa paniniwalang ito,itinuturing ang isang tao ay parang isang gamit o bagay.
MORAL NA EVOLUSYONISMO
Ang ebolusyon ng moralidad ay tumutukoy sa paglitaw ng tao moral na pag-uugali sa kurso ng ebolusyon ng tao. Kalinisang-asal ay maaaring tinukoy bilang isang sistema ng mga ideya tungkol sa kanan at maling pag-uugali. Sa araw-araw na buhay, moralidad ay karaniwang nauugnay sa pag-uugali ng tao at hindi magkano ang pag-iisip ay ibinibigay sa mga social na nagsasagawa ng iba pang mga nilalang.
MORAL NA POSITIVISMO
Isang paniniwala na ang isang batayan ng moralidad ay ang batas ng estado. Kung ikaw ay kumikilos ng naaayon sa batas ay mabuti. Mali naman kung ikaw ay lumalabag sa batas. Pero alam natin na my mga batas sa ngaun na di umaayon sa moralidad tulad ng pagsusugal, diborsyo, euthanasia, aborsyon at iba pang katulad na isyu. Kaya ang moral positivism ay isang negatibong pamantayan ng moralidad.
Ang ama ng utilitaryanismo. Isang key founder ng utilitaryanismo maglagay lamang, ang konsepto na ang isang moral na gawa ay isa na gumagawa ng ang pinakamalaking kaligayahan para sa pinakamaraming bilang ng mga tao.
JEREMY BENTHAM
Isang pilosoper na German na nagpatanyag ng Moral na Evolusyonismo. Isa siyang matinding kritiko ng Kristyanismo, Utilitarianismo, idealismong Aleman, romantisismong Aleman, at ng modernidad sa pangkalahatan.

FRIEDRICH NIETZSCHE
KOMUNISMO
Ang Komunismo ay isang ideolohiya na umaayon sa pagtatag ng organisasyon pangsosyal na walang estado at kantas-antas batay sa pantay na kaarian sa gamit ng produksyon. Maaring isa itong sanga ng kilos sosyalista. Ang komunista ay tumubo sa maraming uri na nangaling sa ba't ibang tao at kultura.
ETIKA
Etika (na kilala rin bilang moral na pilosopiya) - ay ang sangay ng pilosopiya na sumasagot sa mga katanungan tungkol sa moralidad. Ang salitang etika ay karaniwang salitang ginagamit kapalit ng salitang moralidad upang ipakahulugan ang paksang bagay ng pag-aaral na ito at minsan ay ginagamit sa makitid na kahulugan upang pakahulugan ang mga prinsipyong moral ng isang partikular na tradisyon, pangkat o mga indibidwal
MGA BATAYAN SA PAGKILALA NG GAWAING MABUTI O MASAMA
Layunin ng Aksyon
Kumakatawan sa dahilan o tunguhin ng aksyon. Isang halimbawa nito ay ang layunin ng pagkain para sa nutrisyon o kalusugan, samantalang ang pag-aaral ay tungo sa pagkatuto.
Layon ng May-aksyon
kumakatawan sa mismong motibo at personal na intensyon ng taong gumagawa ng aksyon. Ipinapahayag nito ang dahilan ng may aksyon sa pagsasagawa ng gawain.
Mga Pangyayari
Mga elementong bumabalot sa kalikasan ng isang aksyon at kaukulang pananagutan sa kilos o gawa.
Ipinapaliwanag nito ang mga katangian at lahat ng bagay na may kinalaman sa aksyon batay sa mga sumusunod:
Sino
Ano
Saan
May kasama at sino ang kasama
Bakit
Paano
Kailan
Mga salik na maaring magtulak o umudyok sa tao upang magkasala o gumawa ng masama:
Kamanmangan
Matinding pagasam o passion
Tahasang pamimilit at paggamit ng dahas upang manakot
Mga kinauaglian o bisyo
By: Vince Ragos
Full transcript