Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Legitimizace andragogiky

OA/ÚdA
by

Vitek Docekal

on 16 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Legitimizace andragogiky

Legitimizace andragogiky
co je to?
na čem může andragogika založit svou identitu?
andragogika je samostatná
součástí vědy o výchově
má vlastní předmět, metodologii i teoretické výstupy
disponuje speciálními andragogickými disciplínami - vychází z potřeb praxe
Samolovčev
co způsobuje problémy andragogiky
různá pojetí
induktivnost
disciplinární charakter
postavení na poli vědy
normativnost
úzké
široké
multi-
inter-
trans-
kde bere potvrzení svých cílů?
pedagogika
psychologie
sociologie
antropologie
opravdu potřebujeme něco speciálního na vzdělávání dospělých?
opravdu chceme dospělé vychovávat
teorie vs. praxe
čím je andragogika více?
uznání oprávněnosti, statutu a moci
legitimizace = způsob, jakým může být tento svět vysvětlen a ospravedlněn
děje se v procesu institucionalizace

metanarace
= velké vyprávění
J. F. Lyotard
andragogika/vzdělávání dospělých/věda se vztahuje k tomuto velkému vyprávění
obsahuje v sobě hodnotící kritéria
prostřednictvím jazyka
dobro vs. zlo
je dobré vzdělávat dospělé?
už staří Řekové...
je žádoucí vzdělávat dospělé
pokud si chceme udržet/najít dobrou práci, musíme se vzdělávat
"metanarace je překonaná postmodernou a dekonstrukcí"
paralogie
neexistuje univerzální řečová hra
vznikají sdílením různých postojů a myšlenek
pravidla vznikají na základě domluvy
"řešením je paralogie"
nové ideje
umožněno neexistencí univerzálních pravidel
moc
existuje spojení mezi věděním a mocí
tvořeno metodami a institucemi, které daný systém moci shledávají užitečnými
určuje existenci oborů a předmětů
psychiatrie
andragogika
produkuje poznání, které vytváří realitu
na světe existují schizofrenici
vnímá je jako předmět léčby
existuje potřeba celoživotního vzdělávání
M. Foucault
charakter
Flitner (dle Beneše)
rozlišuje
vědy faktické
vědy pro povolání
sociologie, lingvistika, filozofie
zaměřené na přípravu na konkrétní profesi
mají sloužit k řešení konkrétních problémů profesní skupiny
je v pořádku, když andragogika zkoumá svůj prostor pomocí jiných faktických věd
je pak ještě vědou?
viz Jarvis - vzdělávání dospělých není věda
je integrální andragogika vědou?
předmět
andragogika nemá svůj jedinečný objekt
má ale jedinečný pohled a předmět
umísťuje do středu svého zájmu okrajové části ostatních věd
sdílí ho s ostatními vědami
praxe
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
pedagogika
psychologie
sociologie
problém/situace
poznatky z pedagogiky
poznatky ze sociologie
multidisciplinarita
"Nelze jednoznačně určit, zda nové vědní obory vznikají jako projev emancipace problémů či spíše jako projev emancipace vědců. Vznik andragogiky je ilustrativním příkladem situace, kdy změna úhlu pohledu na sociálního aktéra vyvolal potřebu jiných přístupů k jeho zkoumání, než těch, které poskytuje sociologie, pedagogika, psychologie, či jiné společenské vědy"
pojmový aparát (pozice, role, sociální stratifikace, sociální změna atd.)
aparát metod a technik výzkumu
pojmový aparát (paměť, učení, motivace, komunikace atd.)
diagnostické metody a terapeutické postupy (testování osobnosti, psychoterapie, psychoanalýza atd.)
poznatky z oblasti didaktiky, technologie učení a vzdělávání
poznatky o organizačních formách vzdělávání, o pedagogické interakci atd.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
řešení jednotlivých problémů se začínají spojovat
kolem nově vzniklých celků se tvoří dodatečné ospravedlnění
testují se vztahy uvnitř diskurzu
interdisciplinarita
pouhé shrnutí toho, co o problému vypovídají ostatní vědy
tvořivá vědecká syntéza
zobecnění jednotlivých situací
charakteristická zvnitřněním vztahů, souvislostí
vzájemné působení, možnost, nebo stav interakce
viz problémově a synteticky orientovaná
transdisciplinarita
vědecký diskurz
sociologie výchovy
metodika spec. andragogického výzkumu
psychologie učení a vzdělávání
didaktika
formy vzdělávání
terapie
sociální psychologie
kolem vědeckého diskurzu se tvoří pole studijního oboru
zahrnuje vyučované předměty
předměty jsou vysvětlením širokého kontextu andragogické teorie
andragogika tak zaštiťuje části jiných věd a zahrnuje je do svého výkladu předmětu
součást legitimizace - předávání sociálních institucí z diskurzu
přesahování, překročení
konstituce nové disciplíny na ploše, kde se jednotlivé a již rozpracované vědní disciplíny překrývají
viz charakter andragogiky
Full transcript