Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

JUDENDOMEN

Lite om den judiska världsbilden, läran och religionen idag.
by

Rolf Fält

on 9 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of JUDENDOMEN

Egypten och Israel
Slaveri och frihet
Historisk överblick
Ett utvalts folks prövningar
Vardagar och högtider
Judiska inriktningar
Från traditioner till det moderna
Den nya staten Israel
Judarnas nya gamla land
1947-49 Självständighetskriget
1956 Suez krisen
1967 Sexdagarskriget
1973 Yom Kippur kriget
1982 Libanonkriget
1987-93 Första Intifadan
2000-05 Andra Intifadan
2006 Libanonkriget
2008-09 Gaza kriget
Hatet mot judarna
Antisemitism
(Jag tycker denna del är tråkig och den är därför inte klar. Så kan det va!)
JUDENDOMEN
Världsbild och läran
Religionen idag
Kultur och inriktningar
Gud och förbundet
Heliga skrifter
Judisk kultur
Judendomens stamfader Abraham sluter en pakt med Gud.
tro, lydnad och kärlek
land, barn, beskydd och välsignelser
Gud kräver
och ger
FÖRBUNDET
Tron
Landet
Ur Moseboken
Jag är Gud den Väldige. Håll dig alltid till mig och visa dig oklanderlig. Jag skall instifta ett förbund mellan mig och dig och göra din ätt mycket talrik.
Jag skall upprätthålla mitt förbund, förbundet mellan mig och dig och dina ättlingar i släktled efter släktled, ett evigt förbund: jag skall vara din Gud och dina ättlingars Gud. Jag skall ge dig och dina ättlingar det land där du nu bor som främling, hela Kanaan, som egendom för all framtid. Och jag skall vara deras Gud.”
1 MOS 17:1
1 MOS 17:7
Räck inte ut din hand mot pojken och gör honom ingenting
En tid därefter satte den sanne Guden Abraham på prov. Så han sade till honom: ”Abraham!” Och han sade: Här är jag! Jag ber dig, ta din son, din ende, som du älskar så högt, Isak, och ge dig av till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett av bergen som jag skall ange för dig.”
1 MOS 22:1
och han sade: ”Jag svär härmed vid mig själv, lyder Johanvas uttalande, att eftersom du har gjort detta och inte undanhållit din son, din ende, skall jag helt visst välsigna dig”
1 MOS 22:16
Mose i vassen
Där de levde lyckliga i alla sina dagar!
De första patriarkerna
Abraham
Isak
Jakob
- Tills Jakobs son Josef säljs av sina bröder till Egypten
Tanakh

Talmud
Ur Moseboken
Ur Moseboken
2 MOS 19:3
Slaveriet i Egypten
Mose återvänder till sitt folk
Vägen till friheten
Ur Moseboken
Ur Moseboken
Tidigare i Egypten...
år 70
500-1500
ca 1200 f.Kr
ca 1800 f.Kr
Kungariket Israels uppgång och fall
Gud välsignar Abrahams stam när de är goda, och straffar dom hårt när de syndar för att sedan leda dem tillbaka till rätt väg.
Förskingringen - diasporan
Under romerskt styre vill judarna bli självständiga och bilda ett eget land som innan.
Judendomen under medeltiden
Avbildas som Jesus mördare
Förkastar medvetet Kristus, går ej att lita på
Ses som snåla och giriga, därmed syndare
Förintelsen och det nya Israel
Under andra världskriget förföljs judarna,
ca 6 miljoner dödas.
Efter konflikten skapas staten Israel åt judarna genom kolonialmakten England och FN.
Förbundet med Abraham
Mose får stentavlorna
Förbundet återupprättas
Gud visar att han är allsmäktig
Mose får budorden och leds tillbaka till Kanaans land

Räddar Egypten från svält.

Hjälper sitt folk när de kommer till landet och ber om hjälp.

Judarna flyttar till Egypten.
Där de levde lycklig i alla sina dagar!
Josef blir drömtydare och faraos viktigaste rådgivare.
- Tills åren gick och egypterna gjordeJudarna till slavar.
Förr som nu har judarna förföljts.
När pojken blev större förde hon honom till faraos dotter, som adopterade honom och gav honom namnet Mose. ”
Då kom faraos dotter ner till floden för att bada, och hennes hovdamer gick fram och tillbaka utmed stranden. Hon fick syn på korgen i vassen och skickade en slavinna att hämta den. När hon öppnade den såg hon att där låg en pojke och grät.
2 MOS 2:5
2 MOS 2:10
När Mose hade blivit vuxen gick han en dag ut till sina landsmän och såg deras tunga arbete. Då fick han se hur en hebreisk man, en av hans egna landsmän, blev ihjälslagen av en egypter. Mose tittade sig omkring, och då han inte såg någon slog han ihjäl egyptern och gömde honom i sanden
2 MOS 2:11
2 MOS 2:15
När farao fick höra vad Mose hade gjort ville han få honom dödad. Men Mose flydde undan farao och slog sig ner i midjaniternas land.
Herren sade: ”Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare – ja, jag vet vad de får lida. 8Därför har jag stigit ner för att befria dem från egypterna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung.
En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur en törnbuske.
2 MOS 3:1
2 MOS 3:7
2 MOS 3:18
De kommer att lyssna till dig, och sedan skall du och Israels äldste gå till kungen av Egypten och säga till honom: ’Herren, hebreernas Gud, har visat sig för oss. Låt oss få gå tre dagsmarscher ut i öknen och offra åt Herren, vår Gud.’ Jag vet att kungen av Egypten inte låter er gå, om han inte blir tvingad. Därför skall jag sträcka ut min hand och låta Egypten drabbas av märkliga ting jag skall göra där; sedan kommer han att släppa er.
Egypterna skall inse att jag är Herren, när jag visar min makt och krossar farao och hans vagnar och ryttare.
2 MOS 14:18
När Herren talade till Mose i Egypten sade han: ”Jag är Herren. Allt vad jag säger dig skall du säga till farao, kungen av Egypten.” Men Mose vädjade till Herren: ”Jag har ju svårt för att tala. Varför skulle farao lyssna till mig?”

Herren svarade: ”Nu gör jag dig till en gud för farao, och din bror Aron skall bli din profet. Du skall säga honom allt vad jag befaller dig, och din bror Aron skall säga det till farao, och då skall farao låta israeliterna lämna hans land.
2 MOS 6:28
Mose sade till farao: ”Så säger Herren: Vid midnatt skall jag gå fram genom Egypten, och allt förstfött i Egypten skall dö, den förstfödde sonen till farao på tronen lika väl som den förstfödde sonen till slavinnan vid handkvarnen, och även allt förstfött bland boskapen. I hela Egypten skall höjas ett sådant klagoskri att dess like aldrig har hörts och aldrig kommer att höras.
Men mot israeliterna skall inte ens en hund morra, varken mot människor eller boskap. Då skall ni inse att Herren gör skillnad på Egypten och Israel. Då skall alla dina hovmän här söka upp mig och falla ner för mig och bönfalla mig att lämna er och ta med mig hela mitt folk.
2 MOS 11:4
Världen och judarnas urspringliga historia.
Toran består av totalt 613 lagar och regler.
De viktigaste är
De 10 budorden
TORAN -
läran
Älska din nästa som dig själv
Tora
Neviim
Chetuvim
Talmud
(Samma som gamla testamentet)
INNEHÅLL
Består av:
de fem moseböckerna
Neviim -
profeterna
Chetuvism -
Skrifterna
Består av:
böckerna om guds profeter
INNEHÅLL
INNEHÅLL
Består av:
de sista böckerna efter profeterna
Hur ska man tolka Toran?
Vad kan vi lära av profeterna?
Vilka problem pratar skrifterna om?
- det finns mer än ett svar på livets frågor
Talmud är en samling skrifter där olika rabbiner och andra människor erbjuder sina tolkningar och ger sin syn på de heliga skrifterna.
Den är till för att erbjuda människor en bättre förståelse av läran.
Historier om svåra ämnen (ex, Jobs bok)
Visdomsord och livstips
Psalmer, dikter och visor.
Kungariket Israels historia
Profeternas varningar och gärningar
2 MOS 20:1
Mose gick upp till Gud, och Herren talade till honom från berget: ”Så skall du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk:
2 MOS 20:1
Guds tio budord
Detta är vad Gud sade: Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller mina bud. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig. Du skall inte dräpa. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte stjäla. Du skall inte vittna falskt mot din nästa. Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.
Tro på Gud
Förbud mot otillbörlig tillbedjan
Förbud mot att ingå eder
Att högtidlighålla helgade dagar
Respekt för föräldrar och lärare
Förbud mot mord
Förbud mot äktenskapsbrott
Förbud mot stöld
Förbud mot falskt vittnesbörd
Förbud mot girighet
- wikipedia
- Bibeln
Nutid
Gud sluter förbundet med Abraham
Gud kräver tro, lydnad och kärlek

I utbyte mot land, barn, beskydd och välsignelser
Det utvalda folket ska föregå med gott exempel på jorden och visa människorna hur de bör leva utifrån Guds lagar.
Saul, David, Salomon regerar i Kaanan.
ca 900-500 f.Kr
Upproret krossas
Jerusalem plundras
Judarna drivs från sitt land.
Shakespears
Shylock
I am a Jew. Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands,
organs, dimensions, senses, affections, passions; fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, heal'd by the same means, warm'd and cool'd by the same winter and summer, as a Christian is?
If you prick us, do we not bleed?
If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, do we not revenge?
If we are like you in the rest, we will resemble you in that.
Judarna blev ofta syndabockar i Europa när pesten härjade, eller när skördarna slog fel.
Jiddish och hebreiska
Vilodagen
Matregler
Bönen
Tideräkningen
Synagogan
Högtider
Vem är jude
Giftermål
Begravning
Viktiga begrepp
Ortodox
Konservativ
Liberal
Försöker följa de 613 reglerna
Hårda matregler, äter ex ej fläsk och skaldjur
Separerar på män och kvinnor under ex gudstjänsten.
Ultraortodoxa judar
Följer vissa matregler, ej alla
Uppdelat i synagogan: gifta till höger, män till vänster och kvinnor och barn på läktraren.
Följer få eller inga matregler
Sitter blandat i synagogan
Många sekulära, icke-troende
Mer bokstavstroende judar, det som står i Toran gäller än idag.
Tolkar Toran och menar att vissa få förändringar kan göras.
Tror på Gud men tolkar Toran fritt.
Anledningen till att Gud inte vill att vi ska äta skaldjur är att de lätt blir dåliga så att vi blir sjuka. Men nu finns KYLSKÅP, så det är lugnt.
Israeliska konflikter
Några
För att se till att judarna ALDRIG mer råkar ut för en förföljelse som Förintelsen är Israels arme stark. Grannstaterna tycker däremot att Israel behandlat palestiner och muslimer illa, vilket lett till många konflikter.
Under medeltiden för Jesus död och deras "girighet".
Sedan industrialiseringen världen blivit mer
sekulär
. Antisemitismen handlar därför mer ofta om världskonspirationer som pratar om att judarna styr världen eller förvirder den "äkta" nationalistiska kulturen genom media.
1800-tals
I modern tid för att i hemlighet styra världen
Full transcript