Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bloedtransfusie

No description
by

Remco Verbeek

on 11 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bloedtransfusie

Casus (deel 3) Casus (deel 2) Dhr. X is opgenomen op afdeling H2 met rectaal bloedverlies. Laat in de middag is bloed geprikt bij Dhr.
Hij blijkt een Hb van 4,1 te hebben. De arts zag de bloedresultaten in het systeem en gaf de opdracht om twee zakjes erytrocyten toe te dienen.
Het was inmiddels al avond voor dat het bloed was besteld bij het laboratorium. Om 20:00 uur werd er door het laboratorium gebeld dat het bloed klaar was om opgehaald te worden.
Een leerling verpleegkundige kreeg de opdracht om het bloed te halen, en dacht het bloed vast te controleren. Casus (deel 1) Voor het transfunderen van patiënten in de avond
en nacht dienst dient eerst overleg gepleegd te worden
met de dienstdoende arts.
Transfusies die niet strikt noodzakelijk
zijn dienen overdag gegeven te worden. Tijdstip Controle of het bloedproduct overeenkomt met de patiënt:
Twee verpleegkundigen (of een verpleegkundige en een leerling/stagiaire)
controleren de eenheid bloed aan de hand van status of verpleegdossier of Patient ponsafdruk op: a. Moet deze patiënt deze eenheden bloed krijgen: is de opdracht tot het geven van de bloedtransfusie vastgelegd in de medische status of in het EVD
b. Komen de patiëntgegevens op ponsafdruk en eenheden bloed overeen (naam patiënt, geb. datum, patiëntnummer).
c. Komen de gegevens op de eenheid en rode transfusie registratie formulier met elkaar overeen (zaknummer, bloedgroep, Rhesus factor, naam van analist die kruisproeven heeft uitgevoerd).
d. Is de eenheid nog houdbaar. Controle Het bloed product kwam op de afdeling en werd klaar voor gebruik op de afdeling gelegd.
Ook melde ze bij de verpleegkundige dat het bloed product klaar lag.
‘ ooh’ zei de verpleegkundige ‘dan sluit ik het over een uurtje aan dan heb ik er alle tijd voor’ anders word ik steeds afgeleid.
Na een uurtje deed de verpleegkundige de controles en hing het bloed aan.
De vorige zak NaCL/Glucose was net leeg dus kon de zak met bloed mooi aan gehangen worden. Het bewaren van het bloedproduct buiten de koelkast:
Het bloedproduct mag voor toediening aan de patiënt niet
langer dan circa een half uur buiten de koelkast gehouden worden.
Er mag daarom ook maar één bloedproduct per keer per patiënt gehaald worden.
Koelkasten op de verpleegafdeling zijn niet geschikt voor het bewaren van bloedproducten.
Het bloedproduct dient bewaard te worden bij een temperatuur tussen de 2ºC en 6ºC. De temperatuur mag tijdens opslag en transport nooit onder de 1ºC komen. Bewaren Infuus gereed maken voor toediening van een bloedproduct:
Dit doe je door je door de infuuslijn te vullen met NaCL 0,9%.
Trek handschoenen aan!
Beschermstrook voor insteekopening eenheid verwijderen en spike overzetten van infuuszak naar het bloedproduct.
Ook na de transfusie spoel je de lijn met NaCL 0,9%.
Dit doe je om de infuuslijn te ontdoen van het voorgaand infusiemateriaal. Aanhangen Controleer infuus op:
• Stilstand / verstopping alvorens het bloed wordt opgehaald
• Flebitis
• Subcutaan lopen (controle m.b.v. hevelen)
•Let op intraveneuze medicatie. Controle infuus Vervolgens stelde ze de pomp in op 170 ml/uur en zei tegen de patiënt dat ze over een minuut of vijf á tien weer terug kwam om de controles te doen en te kijken hoe het met u gaat. Na een kwartier kwam de verpleegkundige terug om te kijken bij Dhr. X. Het ging goed, de man klaagde dat hij het koud had en lag te rillen in bed. ‘Kom maar’ zei de verpleegkundige ’ik zal jou eens lekker inpakken het is ook zo fris op de gang’ en legde een extra deken over Dhr. X. ‘Als u zich niet goed voelt moet u bellen he!’ zei de verpleegkundige nog en vertrok weer. Na een half uur ging de bel bij Dhr. X. Toen ze op de kamer kwam zag ze dat Dhr. had overgegeven en zich helemaal niet lekker voelde. De verpleegkundige deed de controles. Dhr. had een temperatuur van 40,6 graden celcius, de tensie was wat laag en had een pols van 115. De verpleegkundige verliet snel de kamer om de arts te bellen. Er heeft een transfusiereactie plaats gevonden. - Inloopsnelheid instellen: eerste 10 minuten langzaam,
± 14 druppels per minuut. (75ml/uur)
- Na 10 minuten pomp instellen op 170 ml / uur (één eenheid in 2 tot 3 uur)
Hoeveelheid verloopt in opdracht van de arts.
Bij cardiaal belaste patiënten langzaam toedienen en eventueel een diureticum toedienen Inloopsnelheid Vitale parameters die voor de transfusie en na 10 minuten dienen worden vastgelegd zijn:
- temperatuur;
- pols;
- bloeddruk;
- beoordelen conditie patiënt.

Observaties voortzetten á 1 uur tot transfusie wordt beëindigd

Deze vier vitale parameters worden tevens na de bloedtransfusie vastgelegd.
Na de bloedtransfusie wordt daarnaast ook vastgelegd:
- welk product is toegediend;
- wel/geen transfusiereactie.

-Koorts
(temperatuur stijging > 2 graden Celsius)
-Koude rilling
-Jeuk, urticaria
-Dyspnoe
-Hypotensie, tachycardie, anurie.
-Onrust, pijn op borst. Bij (vermoeden van) een acute transfusiereactie altijd:
- Transfusie direct stoppen door een Kocher op het infuussysteem te zetten en spoelen met NaCl.
- Informeer arts. Deze besluit volgens welk protocol er verder wordt gehandeld.
- Controleren of het bloedproduct voor de betreffende patiënt bedoeld is. Symptomen transfusie reactie: Wat te doen bij
een transfusiereactie: Controles Klinische les Bloedtransfusie Inleiding Onderwerp keuze
Wat komt er aan bod

De lijn moet schoon zijn en gevuld zijn met NaCl 0,9%. Glucose 5% kan hemolyse veroorzaken en mag nooit gebruikt worden om een toedieningssysteem te vullen en/of te spoelen. In het protocol staat, een zijlijn dient voor het aansluiten van NaCl 0,9%. In het protocol en in hetELO staat dat het bloed via de hoofdlijn aangehangen dient te worden. Dit mag echter ook via een zijlijn.

Indien een patiënt meerdere eenheden moet krijgen dient tussen de transfusie door het infuus systeem gespoeld te worden met NaCl 0,9 %. Er mogen twee packed cells gegeven worden over een infuuslijn, bij een derde zakje moet de lijn vervangen worden.

Na het beëindigen van de transfusie moet het infuussysteem doorgespoeld worden met NaCl en worden vervangen, zeker iedere 24 uur.

Je moet een aparte lijn met NaCl aansluiten op het driewegkraantje, zodat je meteen kan spoelen indien er een transfusiereactie optreedt. zijlijn wel of niet? Zijn er nog vragen? Indicatie bloedtransfusie
(erytrocyten) De absolute transfusie-indicatie is Hb < 3 mmol/l. 4-5-6 flexinorm Hb < 4 mmol/l - Acuut bloedverlies bij gezonde personen jonger dan 60 jaar, massaal bloedverlies op 1 plaats
- Chronische anemie zonder symptomen Hb < 5 mmol/l - Acuut bloedverlies bij gezonde personen ouder dan 60 jaar en massaal bloedverlies op 1 plaats
- Acuut bloedverlies bij gezonde personen jonger dan 60 jaar, massale bloedingen op meer plaatsen
- Koorts
- Patiënten met een lichamelijke afwijking (leverafwijking, nierafwijking etc.) Hb < 6 mmol/l - Patiënten met een lichamelijke afwijking die constant levensgevaar veroorzaakt.
- Septische en toxische patiënt
- Patiënt met ernstige longziekte
- Patiënt met een afwijking aan de bloedvaten in de hersenen met symptomen. Besluit tot bloedtransfusie bij chronische anemie:
- Klachten van de patiënt die duiden op een tekort aan zuurstoftransporterend vermogen
- Klinische parameters
- Het Hb Weetjes - HB stijgt per EC ongeveer 0.5 mmol.
- Kostprijs per EC zakje 210.50 is
- Achterop het Bloedtransfusie formulier staat de 4-5-6 norm
- Als verpleegkundige de eerste 5 a 10 minuten niet bij de patient blijven en als blijkt dat de patient in de eerste 5 a 10minuten een hemolytische transfusie doormaakt de verpleegkundigen hiervoor aansprakelijk is en eventueel naar de tuchtraad moet i.v.m. nalatigheid.
Full transcript