Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fenoli

No description
by

Paul Mihaita

on 10 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fenoli

Reacţiile de substituţie au loc mai uşor la fenoli, decât lahidrocarburile aromatice corespunzătoare; aceştia dau reacţii de halogenare, de nitrare şi de sulfonare.

a. Halogenarea fenolului (Clorurarea):b. Nitrarea fenolului:c. Sulfonarea fenolului:
Fenolii au caracter slab acid. Ca şi alcoolii, fenolii dau săruri numite fenoxizi; spre deosebire de alcooli, fenolii reacţionează şi cu hidroxizii alcalini:fenol fenoxid de sodiu

Această reacţie dovedeşte că fenolii au un caracter acid mai pronunţat decât alcoolii (datorită influenţei nucleului aromatic asupra grupării funcţionale). a. Topirea sărurilor acizilor sulfonici ai arenelor cu hidroxizi alcalini. (condiţii de reacţie: temperaturi de circa 300°C) 2. Fenoli polihidroxilici (polifenoli):


para - difenol 1, 2, 3 - trifenol
(hidrochinonă) (pirogalol) Fenoli Realizatori:
Budacă Eduard
Mihăilă George
Mihăiță Paul
Teșoi Alice Definiție: Fenolii sunt compuşi hidroxilici în care gruparea funcţională –OH este legată la un atom de carbon al unui nucleu aromatic. Fenolul ( ) Formula generală: Ar-OH, Ar reprezentând orice grup aromatic. Numele fenolilor se formează prin adăugarea prefixului hidroxi- la numele hidrocarburii aromatice (conform IUPAC), sau prin adăugarea sufixului -ol la rădăcina numelui hidrocarburii. Nomenclatura: Clasificare: În funcţie de numărul grupărilor (–OH): 1.Fenoli monohidroxilici (monofenoli): fenol meta-crezol α-naftol Proprietăţi fizice: •Fenolii sunt substanţe solide, cu miros pătrunzător şi neplăcut;

•Sunt puţin solubili în apă, dar uşor solubili în alcool, benzen etc.;

•Fenolul pur se prezintă sub formă de cristale incolore; la aer, cu timpul, capătă o nuanţă roşiatică, din pricina oxidării; are punctul de topire de ca 41 °C și punctul de fiebere de 182 °C.

•Fenolul este caustic (produce arsuri dureroase pe piele); este o substanţă toxică. Metode de obţinere
a fenolului: b.Oxidarea izopropilbenzen: Proprietăţi chimice(1): Radicalul fenil (–C6H5) şi grupa funcţională hidroxil (–OH) din fenol, se influenţează reciproc:

•Sub influenţa radicalului, gruparea hidroxil capătă proprietăţi acide.

•Sub influenţa grupării hidroxil, atomii de H din nucleul aromatic devin mai mobili, ceea ce ilustrează tendinţa de a participa la reacţii de substituţie. Proprietăţi chimice(2): Proprietăţi chimice(3): Fenolii participă la două tipuri de reacţii:

•Reacţii determinate de prezenţa grupei hidroxil (reacţii comune cu alcoolii).

•Reacţii determinate de nucleul benzenic (reacţii asemănătoare cu cele ale benzenului). Proprietăţi chimice(4): Utilizările fenolilor Fenolul este folosit în fabricarea diferitelor produse: medicamente, coloranţi, fenoplaste, fibre sintetice, erbicide, tananţi sintetici etc. În soluţii apoase diluate este folosit ca antiseptic, având proprietăţi bactericide.

Crezolii au proprietăţi antiseptice şi sunt folosiţi ca dezinfectanţi în soluţia apoasă de săpun numită creolină.

Naftolii sunt folosiţi în industria coloranţilor. Hidrochinona este folosită ca revelator în
tehnica fotografică având proprietăţi reducătoare.

Pirogalolul are de asemenea proprietăţi reducă-toare, mai accentuate decât cele ale hidrochinonei.

Se oxidează foarte uşor cu oxigenul molecular din aer, fapt ce îl face util în analiza gazelor pentru dozarea oxigenului. benzensulfonat fenol sulfit de
de sodiu sodiu + || + + Proprietăţi chimice(5): Ca şi alcoxizii, fenoxizii sunt compuşi ionizaţi, solubili în apă; ei pot fi descompuşi chiar de acizii sclabi, cum este acidul carbonic: fenoxid de sodiu fenol bicarbonat
de sodiu Bibliografie şi webgrafie: 1. CHIMIE – Manual pentru clasa a X-a , C. D. Albu, O. Petrescu, I. Cosma, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.

2. http://www.chim.upt.ro/comunicate-cadre/40681Compusi_hidroxilici_Partea_II_Fenoli.pdf
Full transcript