Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Enfermidades, clima e contaminación.

Iria Iglesias Martínez, 1ºBach A, IES Campo de San Alberto.
by

Lun a

on 7 June 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Enfermidades, clima e contaminación.

Enfermidades,
Clima
e
Contaminación Aínda que poda parecer que enfermidades, clima e contaminación non están aparentemente relacionados, se observamos detenidamente veremos que si que teñen unha estreita relación. Que
son? A contaminación é a introdución nun medio calquera dun contaminante; é dicir, calquera substancia con potencial para provocar danos, irreversibles ou non, no medio ambiente. Clima é a descrición estatística de cantidades relevantes de mudanzas do tempo meteorolóxico nun período de tempo,xeralmente de 30 anos ou máis.Unha enfermidade é calquera variación atípica da estrutura ou función do corpo ou da mente. Breve
Introducción Fin Realizado por... ... Iria Iglesias Martínez CLIMA E
N
F
E
N R
Ó M
I E
CLIMA
A D
N E
I S
M -
A A
T M
N I
O L
C C ENFERMEDADES CONTAMINACIÓN Clima e propagación de enfermidades Cambios no clima e contaminación O clima tamén pode influír na
propagación de enfermidades. Algunhas das enfermidades máis perigosas, segundo un estudio realizado por membros da Sociedade para a Conservación da Flora e da Fauna son as seguintes. Contaminación alimenticia Contaminación de agua Por outro lado, a contaminación tamén afecta á aparición de enfermidades Os cambios repentinos dun tipo de clima a outro poden causar enfermidades debido ao cambio de estación, de humidade ou de temperatura. (cc) photo by theaucitron on Flickr As principais enfermedades relacionadas co cambio de clima son aquelas de tipo respiratorio, como por exemplo gripe, catarros, amigdalitis, bronquitis, sinusitis, neumonía, laringitis, sabañóns (manchas vermellas na pel) Estas aparecen debido a que, co frío, os cilios nasais (que xunto cos mocos, están encargados de eliminar polvo e reter microorganismos causantes de enfermidades) perden mobilidade, co que non poden realizar a súa función e a probabilidade de contraer algunha enfermidade incrementa. Se cambian as temperturas, o nivel do mar ou outros factores, microorganismos que actualmente están presentes en climas determinados poderían ampliar o seu espectro de acción a outras partes do globo e aumentar a súa acción. Enfermidade
do sono Ébola Peste Babebiosis Cólera Tuberculosis Esta enfermidade transmítese por contacto con animais infectados ou con fluídos corporais de personas enfermas. Hai evidencias significativas de que o ébola ten relación cas variacións repentinas da época de chuvias. O cambio climático pode provocar ditas variacións, co que estendería a enfermidade a novas localizacións. Actualmente, non existe cura. Está provocada pola bacteria “Vibrio cholerge”. Esta bacteria transmítese fácilmente pola agua e alimentos contaminados. Un aumento na temperatura das augas pode chegar a provocar un aumento na incidencia da enfermidade, que provoca vómitos, diarrea e incluso pode chegar a provocar a morte. É unha das enfermedades máis infecciosas, causada por unha bacteria, e que se estende debido ás mordeduras de pulgas que habitan nas ratas, roedor no que soe habitar dita bacteria. O contaxio prodúcese por mordedura do animal ao humano, e entre humanos por vía aérea. O cambio climático pode afectar á distribución e poboación de roedores, que influiría na distribución desta enfermidade.
A transmisión desta enfermidade é levada a cabo por un insecto, a mosca tsé-tsé, que ten como hábitat predominante a vexetación que rodea ríos e lagos, nos bosques e na sabana africana (onde a enfermidade é endémica). A variación do clima pode crear novos hábitats e facer que este insecto migre, levando a enfermidade a outras localizacións xeográficas. Aínda que na actualidade está distribuída en todo o mundo, é especialmente problemática en África. Esta enfermidade non só afecta aos seres humanos, senón tamén a ganado e poboacións de animais salvaxes. O cambio climático pode aumentar ou favorecer o contacto entre ganado contaminado e animais salvaxes e aumentar así a transmisión da tuberculosis. Nos últimos tempos, aumentou a súa presencia en novas áreas debido ao cambio climático. Esta patoloxía é transmitida por garrapatas, e aínda que non causa problemas graves, fai ao afectado máis susceptible de contraer outras enfermidades. Afecta tanto a persoas como a animais domésticos e salvaxes. Enfermidades CLIMA Clasificación Clima ecuatorial
Clima tropical
Clima tropical árido Climas calorosos Climas temperados Clima subtropical
Clima mediterráneo
Clima oceánico/atlántico
Clima continental
Clima continental árido Climas fríos :
Clima continental frío
Clima de tundra
Clima polar
Clima montañoso Contaminación Contaminación En función do medio afectado En función do tipo de contaminante En función da extensión da fonte Puntual Lineal Difusa C.Atmosférica C. do medio
hídrico C, do solo Química Acústica De impacto visual Térmica Lumínica A contaminación na auga pode causar enfermidades tales como gastroenteritis, que son producidas polo contacto con augas residuais ou contaminadas. Radioactividad É unha das máis comúns. Está causada pola inxesta de alimentos contaminados por bacterias, virus, parásitos ou mesmo substancias químicas tóxicas, como pesticidas. Estos poden introducirse durante a manipulación dos alimentos antes de ser postos á venda ou por previa intoxicación do animal/planta do que se conseguirá a comida. Cando o corpo se ve sometido á acción de radiación ionizante, prodúcense certos cambios na saúde, interferindo principalmente no proceso de división celular, o que fai que dependendo da cantidade de radiación (medida en sieverts cando se pretende coñecer o efecto biolóxico que causa) se poda chegar ata a morte.
Full transcript