Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Filipino Reporting

No description
by

Jharrel Madarang

on 29 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Filipino Reporting

Pahapyaw na pagtalakay Mga Teorya ng Diskurso Speech Act theory Ayon kinaWittgenstein, ang pananalita o diskurso ay kaugnay ng aksyon. Ethnography of Communication Iba't ibang teknik na maaaring magamit sa partisipant-obserbasyon 1.) Introspection
2.) Detached Observation
3.) Interviewing
4.) Philology
5.) Ethnosemantics
6.) Ethnomethodology
7.) Phenomenology Ang mga teoristo nito ay naniniwalang sa komunikasyon, ang mga tao ay nagtatangkang iakomodeyt o i-adjust ang kanilang istilo kapag nakikipag-usap sa iba. Ano at Para saan ba ang Teoryang ito? Ito ay hindi naiiba sa mga teorya ng komunikasyon. Maaari din itong maging susi sa ganap na pag-unawa sa proseso ng pagdidiskurso o komunikasyon.

Samakatwid, ang isang tao ay maaaring makagawa ng mga desisyon tungkol saa mga sitwasyong pangkomunikasyon batay sa mga saliksik ng mga teorista.


-Aktong Locutionary pagsasabi ng mga tiyak na kahulugan sa tradisyunal na paraan.

-Aktong Illocutionary may tiyak na "pwersa" tulad ng pagpapabatid, pag-uutos o pagbababala at iba pa.

-Aktong Prelocutionary Nagtatamo o nagpapalabas ng isang bagay tulad ng paghihikayat, pagkumbinse at pagbabawal.
Nauukol sa pag-aaral ng mga sitwasyon, gamit, patern, at tungkulin ng pagsasalita. Ito ay pamamaraang partisipant-obserbasyon na nangangailangan ng imersyon sa isang partikular na komunidad.
Communication Accomodation Theory Narrative Paradigm Ang teoryang ito ay naglalarawan sa mga tao bilang mga story telling animals. Ang teoryang ito ay nagpapanukala ng naratibong lohika bilang pamalit sa tradisyunal na lohika ng argumento. Ang naratibong lohika o lohika ng mabuting katwiran ay nagmumungkahi na husgahan ang kredebilidad ng isang ispiker batay sa kohirens at pideliti ng kanilang istorya. Ang Akomodasyon na ito ay nagagawa sa dalawang paraan:

Divergence
Convergence
Full transcript