Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OkP: Visie informatievaardigheid

No description
by

Luciënne Stephanie

on 28 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OkP: Visie informatievaardigheid


Een visie. En dan?
Even voorstellen
Luciënne van der Wilt
Senior Informatiespecialist

Expertiseteam infova
Communicatieadviseur mediatheken

Informatievaardigheid 2.0
Informatievaardigheid
Programma
Visie informatievaardigheid: hoe, wat & waarom?
OkP en K&I: wat kunnen we voor elkaar betekenen?
Visie informatievaardigheid
Aanleiding
Onderwijsvisie College van Bestuur
Praktijkgericht onderzoek in curricula
Trends en ontwikkelingen dagelijks leven

Maar vooral...

De behoefte van het onderwijs

Intern: koers bepalen
De taal van het onderwijs spreken
Contacten leggen en dialoog stimuleren
Efficiëntere intakes voeren
Samenwerking docenten krijgt nieuwe impuls

Werkwijze
De student van de toekomst?
lezen, lezen, lezen...
kennisdeling andere hogescholen
cursus werkvormen & didactiek
sparren over de 'vraag van het onderwijs'
hei dag en brainstormsessies
conceptualiseren en mind mappen


Mediawijsheid
Digitale vaardigheden
Theoretische overlap
Informatie
Vaardigheid 2.0

binnen de Hogeschool Rotterdam
altijd werken vanuit een
CONCREET LEERDOEL
altijd koppelen aan
PRAKTIJK / TOETSING
(normatief of formatief)
rol docent &
rol informatiespecialist als
CONSTANTE DIALOOG
altijd koppelen aan
ONDERWIJSCONTEXT
instructies als
VAARDIGHEIDSTRAINING
(minder focus op
kennisoverdracht)
nepnieuws
sociale media
participatory culture
burgerschap
generatie Z
21st century skills
kritisch denken
tech savvy
Info = macht
ownership
(super)diversiteit
google generatie
lifelong learning
kennis creatie
user generated content
filterbubble
privacy
ethisch gebruik informatie
waarde van informatie
(UNESCO, 2013, p. 32)
"information literacy"

zoeken, beoordelen en verwerken van informatie

maar:
- veranderend informatie landschap
- informatie is breder dan tekst
- roep om breder perspectief
Samengesteld uit: 'computational thinking' en 'network literacy'

Vaardigheden die te maken hebben met het omgaan met devices en digitale systemen.

Maar:
- veranderend technologisch landschap
- veranderend digitaal landschap
- gericht op ICT, wel 'handig' voor infova

- informatie is meer dan tekst
- informatie is altijd contextueel
(creatie, gebruik, presentatie en medium)
- voor toegang tot informatie zijn digitale vaardigheden nodig
- het aannemen van een kritische houding ten opzichte van informatie is cruciaal


beweging van informatievaardigheid naar "meta literacy"

(UNESCO, 2013, p. 31)
(Secker & Coonan, 2011, p. 6)
Meta literacy

Vaardigheden die te maken hebben met kritisch denken en het gezamenlijk creëren en uitwisselen van informatie.

Informatievaardigheid als de metacognitieve vaardigheid voor de digitale samenleving (Mackey & Jacobson, 2011)oftewel: informatievaardigheid als basisvoorwaarde voor andere vaardigheden, waarin reflectie centraal staat

Mackey & Jacobson, 2014, figuur 1.1)
ACRL Framework reflecteert dit; ruimte voor context en diversiteit
1. Reset expertisegroep
2. Cursus praktijkgericht onderzoek
3. Verdiepen in curricula
4. Verdiepen in onderwijskunde
5. Vernieuwen rol Informatiespecialist

Wat zijn onze eerste stappen?
Samenwerking OkP
De visie...
Onderwijskundige 'blik' ontwikkelen

Vertaling naar het onderwijs: hands on en beleidsmatig

Doel: implementatie in de vorm van een structurele intervisie bij docententeam. Stapsgewijs per instituut.

De Praktijk
Blije en dankbare studenten

Openheid richting mediatheek en informatiespecialisten

Kwaliteit eindproducten omhoog


= docenten blij, wij blij... toch?
Gevolgen
Issues informatiespecialisten
Weinig inzicht in context; toegang tot curriculum-informatie

Verschil in vaardigheden en initiatief docenten

Bereikbaarheid en beschikbaarheid docenten voor dialoog

Praktische zakenIssues docenten
Tijdgebrek: effect op 'producten'

Onzekerheid over eigen vaardigheden

Inconsistentie docententeam over informatievaardigheid

Nieuwe manier van onderwijs ontwerpen


"media literacy"

De omgang met media vraagt om vaardigheden:

interpreteren, evalueren, (kritisch) analyseren en produceren van geprinte en elektronische content

maar:
- veranderend medialandschap (user generated content)
- Komen en gaan van platformen
- vaardigheid om hier mee om te gaan is verweven met de skill set van informatievaardigheid
1. Miscommunicatie en verkeerde verwachtingen
2. Onduidelijkheid taakverdeling
3. Ontbreken lesplannen en modulehandleiding

Vooral procesmatige ruis, invloed op inhoud... Routine ontbreekt

Voordeel: overeenstemming bigger picture
sparren over het "hoe"

beleidsmatige vertaalslag

kennis delen over infova en onderwijskunde

ervaringen uitwisselen

inzicht in situaties institutenontvangen jullie per mail

vragen of sparren?

mail Mathieu Sikkema
Full transcript