Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Perhe-elämää Suomessa 1: Erilaisia perheitä

Ysiluokkalaisille itseopiskeluun ja kertaukseen. Tehtävät viittaavat Forum 9 -kirjoihin.
by

Marjo Sassali

on 13 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Perhe-elämää Suomessa 1: Erilaisia perheitä

Mikä on perhe?
mitä käsitteet tarkoittavat?
Avioliitto
Lapsen asema
Tasa-arvoinen avioliitto
Tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan maaliskuussa 2017. Samaa sukupuolta olevilla pareilla on samat oikeudet kuin heteropareilla, kuten esim. oikeus samaan sukunimeen ja adoptioon.
Perhe-elämää Suomessa 1:
Erilaisia perheitä

Puolisoilla on elatusvelvollisuus. Jos toisella ei ole tuloja, toinen on velvollinen maksamaan esim. asumisen.
Yhteisestä omaisuudesta ja veloista vastataan yhdessä
Oma omaisuus säilyy omana – myös vastuu omista veloista!
Yhteisessä/puolison käytössä olevaa asuntoa/autoa/työvälinettä ei saa myydä, vaikka se olisi omissa nimissä
Oikeus puolison omaisuuteen eli avio-oikeus: käy toteen vain, jos puoliso kuolee tai tulee ero
Kihlaus
Esteiden tutkinta
Selvitä, mitkä asiat voivat estää avioliiton solmimisen (netistä tai oppikirjan s. 39).
Kirjoita vihkoon.
Vihkiminen
kirkossa tai siviilivihkinen maistraatissa (ei-uskonnollinen seremonia)
Sukunimen valinta
Lue oppikirjan s. 37 laatikko "Mikä nimeksi?". Tee sen jälkeen oppikirjan teht. 4 s. 42: Emilia Virtanen ja Ville Salmentausta menevät naimisiin. Mitä nimivaihtoehtoja heillä on?
Tee taulukko vihkoon.
Avioliitossa lapsen isäksi oletetaan aviomies
Avoliitossa isyys pitää tunnustaa
Isyyslaki muuttui v. 2016
Avoparit voivat tunnustaa isyyden jo neuvolassa
Äiti ei voi enää vastustaa isyyden selvittämistä
Jos isyys on tunnustettu, lapsen oikeuksien kannalta ei ole merkitystä, ovatko vanhemmat naimisissa vai eivät
ydinperhe
suurperhe
sateenkaariperhe
uusperhe
yksinhuoltajaperhe
sijaisperhe
kotitalous / ruokakunta?
Onko mummo perhettä?
Vuonna 2010 Suomessa puhuttiin ns. isoäitikysymyksestä. Egyptiläinen Eveline Fadayelin ja venäläinen Irina Antonova olivat asuneet Suomessa perheidensä luona turistiviisumilla. Ulkomaalaislain perusteella nämä isoäidit päätettiin karkottaa, koska he eivät olleet ydinperhettä.

Keskustele parin kanssa.
Avoliitto
Ei avioliiton oikeuksia tai velvollisuuksia
"Asutaan yhdessä"
Ei elatusvelvollisuutta
Omaisuus kuuluu sille, jonka nimissä se on
Omaisuutta voidaan eron jälkeen tasata, jos pari on asunut yhdessä pitkään
Huom.!: Avopuolison tulot voivat vaikuttaa tukiin
Adoptio
Lapsen voivat adoptoida yli 25-vuotiaat avioparit ja yksin elävät
Lapsilla on erityisoikeuksia
Mitä
nimilaki
sanoo lapselle annettavasta etunimestä ja sukunimestä? Lue s. 46–47.
Omaisuuden jako avioerossa –
näin ratkaiset tehtävän
Luetteloi ensin kummankin puolison omaisuus ja velat
Yhteinen omaisuus ja velat puoliksi
Vähennä velat omaisuuden arvosta
Onko avioehtoa tai testamenttia (esim. isovanhempien), joka jättää jotain omaisuutta jaon ulkopuolelle?
Varakkaampi maksaa toiselle tasinkoa niin, että lopulta molemmilla on yhtä paljon
lasten huoltajuudesta
etävanhemman ja lapsen tapaamiset ja muut käytännön asiat
omaisuuden jakaminen (asunto, irtaimisto): miten menee aviopareilla, entä avopareilla?
yhteisten velkojen hoitaminen
muita asioita?
Noin neljäsosa suomalaisista aikuisista elää yksin.
Uusi laki v. 2016: Avopuolisoa vastaan ei tarvitse todistaa oikeudessa
Mitä se nyt käytännössä tarkoittaa, että ollaan naimisissa?
Avoparit eivät voi adoptoida
Adoptiolapsella on samat oikeudet kuin biologisella lapsella
Isyys
Mitä eroa
on, onko avioliitossa vai avoliitossa?
Voiko eron välttää? Mistä voisi saada apua ongelmiin?
Jos tiet eroavat...
Mistä eroavan parin pitää sopia?
Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta.
Kunnes kuolema meidät erottaa...
Perunkirjoitus
Perukirja
Luettelo vainajan omaisuudesta ja veloista
Perinnönjaossa perintö jaetaan perimisjärjestyksen mukaisesti. Perinnöstä maksetaan veroa.
rintaperilliset eli lapset, ottolapset
(sijaisperijöinä lapsenlapset)
1. perimisjärjestyksessä:
2.
puoliso (huom.: leski saa jäädä asumaan yhteiseen asuntoon ja hallita omaisuutta)
3.
vanhemmat (sijaisperijöinä sisarukset, sitten heidän lapsensa)
4.
isovanhemmat (sijaisperijöinä tädit, sedät, enot)
5.
omaisuus valtiolle
Omaisuuden jakoon voi vaikuttaa testamentilla.
Omaisuudesta voi testamentata ns. vapaan osan verran. Lapsella on aina oikeus tiettyyn osaan eli lakiosaan.
Millainen testamentti on laillisesti pätevä?
Lue oppikirjan s. 48.
Esimerkki A: Vainajalla ei ole testamenttia. Häneltä jää leski ja kolme lasta.
1/2 yhteisestä omaisuudesta leskelle avio-oikeuden perusteella
1/2 omaisuudesta perintöä, joka jaetaan tasan lapsille
Esimerkki B: Vainajalla on testamentti. Häneltä jää leski ja kolme lasta.
1/2 lesken avio-oikeus
testamentata voi enintään 1/2 perinnöstä
3 lapsen osuus perinnöstä
Kun näet lampun kuvan, pohdi kysymystä parin kanssa tai tee annettu tehtävä ennen kuin jatkat aiheessa eteenpäin.
Ota selvää, mitä kihlaus tarkoittaa ja minkä ikäisenä voi mennä kihloihin.
Lue oppikirjasta "Kun tiet eroavat" s. 40–41. Saako eron mielestäsi liian helposti? Perustele.
Tee tehtäväkirjasta tehtävät 4 s. 19 ja 5 s. 20
Tee tehtäväkirjasta perinnönjakoa käsittelevä tehtävä 5 s. 25.
Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö
Avioliiton solmiminen
Lopuksi
Ymmärrät ja osaat selittää, miten avioliitto ja avoliitto eroavat toisistaan.
Miten liitto solmitaan?
Miten isyys määräytyy?
Kenelle omaisuus kuuluu liiton aikana?
Miten omaisuus jaetaan erossa tai jos toinen puoliso kuolee?
Miten eroaminen tapahtuu?
Osaat selittää seuraavat käsitteet:
Esimerkki:
Jennan ja Ilkan avioliitto päättyy eroon. Heillä on yhteinen omakotitalo, jonka arvo on
260 000 €. Taloa varten otetusta yhteisestä lainasta on maksamatta vielä 40 000 €. Jennalla on vanhemmilta peritty 60 000 euron arvoinen kesämökki. Ilkalla auto, jonka arvo 10 000 €. Lisäksi Ilkalla on remonttia varten otettu 5 000 € laina pankista.
Jennan omaisuus
Ilkan omaisuus
omakotitalo:
+ 130 000 €
+ 130 000 €
talolaina:
- 20 000 €
- 20 000 €
mökki:
+ 60 000 €
auto:
+ 10 000 €
remonttilaina:
- 5 000 €
omakotitalo:
talolaina:
yht. 170 000 €
Jenna on 55 000 € varakkaampi. (170 000 € – 115 000 €)
yht. 115 000 €
Hänen pitää maksaa Ilkalle
tasinkoa
55 000 € : 2 = 27 500 €
Sitten molemmilla on omaisuutta yhtä paljon:
Jennalla 170 000 € - 27 500 € = 142 500 €
Ilkalla 115 000 € + 27 500 € = 142 500 €
Pidetään 3 kk kuluessa kuolemasta. Läsnä perilliset eli
kuolinpesän
osakkaat. Silloin laaditaan:
Arvioi omaa osaamistasi "liikennevaloilla".
Osaan hyvin!
Osaan jotain, mutta en tajua ihan kaikkea...
En osaa ollenkaan!
avioliiton esteet
kihlaus
avio-oikeus
testamentti
perunkirjoitus
rintaperillinen
harkinta-aika
tasinko
Osaat laskea
omaisuuden jaon avioerossa
kuolinpesän omaisuuden jaon (ei testamenttia)
kuolinpesän omaisuuden jaon,johon liittyy testamentti
Jos ei ole, perijöinä seuraavaksi:

Tee tehtäväkirjasta tehtävä 4 s. 24. Voit avuksi netistä mallin pätevästä testamentista.
Tee tilastosta kolme merkittävää havaintoa.
Keskustele parin kanssa, mitä kaikkea häiden järjestämiseen liittyy. Entä millaiset häät sinä haluaisit, jos menisit naimiisin?
Monilla eri uskonnollisilla yhteisöillä on Suomessa oikeus vihkiä pareja avioliittoon.
Oletko kuullut Karhun kansasta? Se on suomalaista muinaisuskoa elvyttävä uuspakanallinen uskonnollinen yhdyskunta, ja vuonna 2016 se sai Suomessa vihkimisoikeuden.
Kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat päättävät itse, vihkiikö se samaa sukupuolta olevia pareja.
Selitä omin sanoin, mitä avoliitto tarkoittaa.
Lopuksi: Valitse seuraavista kaksi tehtävää
Erilaisia parisuhteita: Tehtäväkirjasta s. 18.
Naimisiin vai ei? Tehtäväkirjasta s. 16–17.
Katso Youtubesta video "Unicef: Meidän oikeutemme".

Tee tehtäväkirjasta s. 22–23.
Miten tilastoa luetaan?
Mitä tilasto kertoo syntyvyydestä?
Pohdi parin kanssa, miksi lapsia ei synny yhtä paljon kuin aikaisemmin.

Mitä seurauksia siitä on, että lapsia syntyy vähemmän? Kirjoita vihkoon.

Lisää tietoa löydät oppikirjasta s. 44–45.
Tiedätkö, mistä olet saanut nimesi?
Jäikö jokin asia mietityttämään?
Mistä haluaisit tietää lisää?
Oliko jokin asia hankala ymmärtää?
Kysy Padletissa! Osoite opelta.
Keskustele parin kanssa ja ota selvää sinulle vieraista käsitteistä.
Lähde: Tilastokeskus (2017)
Oikeudet ja velvollisuudet avioliitossa
Avio-oikeutta voi rajoittaa avio-ehdolla tai testamentilla (tästä lisää myöhemmin!)
Oikeudet ja velvollisuudet avoliitossa
Ota selvää, mitä etunimiä Suomessa ei ole viime vuosina hyväksytty. Etsi netistä hakusanalla "hyväksytyt ja hylätyt etunimet".
Tehtäviä
Koululaisten kokemuksia perheestä:
Tehtäväkirjasta s. 21.
Full transcript