Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI

No description
by

özge dinçer

on 1 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI

ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI ARASINDAKi iLiŞKi
Ürün Tasarımı ve Süreç Seçimi bir bütündür.
 Firma çok degişik bir ürün tasarlayabilir, ancak
nasıl üretecegini bilmezse, bu ilelebet tasarım
olarak kalır.
 Ürün Tasarımı ve Süreç Seçimi
Ürün Kalitesini
Üretim Maliyetini
Tüketici Memnuniyetini Etkiler.
Ürün tasarımı ya da süreç iyi degilse ürün kalitesi
sorunlu olur.Ürün tasarımı; ürünün görünüm, yapılacagı
malzeme, boyut- tolerans, performans
standartları gibi özelliklerini belirleme
sürecidir.
HiZMET TASARIMI
Hizmet işletmelerinde ürün tasarımı ek özellikler
içerir.
 Ürün soyut oldugu için, tüketicilerin estetik ve
psikolojik açıdan yararları da göz önüne alınır.
 Hizmet tasarımında hem hizmet hem de hizmetin
içinde bulundugu konsept tasarlanır. imaj, ortam,
ambians,kendini iyi hissetme gibi elemanlar
eklenir.
ÜRÜN TASARIMININ STRATEJiK ÖNEMi
o Strateji, işletmeyi, müşterileri, rakipleri tanımlar.
o Bir ürün tasarımı, işletme stratejisine uygun
olmalı, desteklemelidir.
o Ürün tasarımı, bir firmanın müşteri tabanını
oluşturmasını etkileyen en büyük faktördür.
o Bir firmanın ürün tasarımı, firmanın işletme
stratejisi tarafından belirlenen müşteri kitlesinin
ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.
ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI
MUSTAFA EROL DURSUN
RODA BOZKURT
GÜLŞAH YILDIRIM


Ürün tasarımı, firmanın ürününün
özelliklerini, kendine özgü
karakteristiklerini belirleme sürecidir.
ÜRÜN TASARIMI
SÜREÇ TASARIMI
Ürün tasarımı ile birlikte yapılır.
Her ürünün özelliklerini gerçekleştirmede
farklı süreçler gerekir.
Süreç seçimi, ürün tasarımını gerçege
dönüştürmek için gerekli
Tasarlanmış ürünü üretmek için gerekli
sürecin geliştirilmesidir.
örnek bir ürün ve süreç tasarımı
ÜRÜN SÜREÇ MATRISI
ÜRÜN TASARIMI NEYi GEREKTiRiR
 Pazar analizcileri
 Tasarımcılar
 Satış Tahminleyiciler
 Mühendisler
 Finans Uzmanları
 Diğer Çalışanlar

Stratejik Plan Yapma
ve
Düşünme
İIşletme departmanları arasındaki rekabet, sürtüşmeler ya da iletişimsizlik nedeni ile uyumsuz çalışma veya fikir birligi saglanamaz ise ürün tasarımında yukarıdaki gibi karikatürize edilen durumlarla karşılaşılabilir.
ÜRÜN TASARIMINDAKI BASAMAKLAR
Fikir Geliştirme
Seçme-degerleme
Ön Tasarım ve Test
Son Tasarım
FiKiR GELiŞTiRME
• Tüm tasarımlar bir fikir ile başlar. Fikirler çeşitli
kaynaklardan gelebilir.
• Pazarda rekabetçi olabilmek için, firmalar düzenli olarak
yeni ürünleri piyasaya sunmak zorundadırlar.
• Yeni ürün geliştirme sürecinin belirlenmesi endüstri
dalına göre farklılık gösterir. Örnegin otomotiv
sektöründe her yıl, hazır giyim sektöründe yılda en az iki kez iken, uçak sektöründe çok daha uzundur.

iŞLETME iÇi
Ar-Ge Bölümü
- Patent Bölümü
- Üretim Bölümü
- Pazarlama Böl.
- işletme İçi Öneri Kaynak.

iŞLETME DIŞI
- Tüketici ve müşteriler
- Toptancılar/perakendeciler
- Yeni buluş yapanlar
- Araştırma Kurumları
- Rakipler
- Mal teslim edenler
- Diger Pazarlar
- Diger Branş Malları
- Tamamlayıcı malların üreticileri
- Pazar Araştırma kurumları
- Reklamcılar
- Ekonomik birlikler
- işletme Danışmanları
Rakip firmaların ürünlerini satın alıp, bu ürünü
demonte ederek, ürünün tasarım özellikleri
üzerinde çalışmaktır.
 incelenen ürünlerin üstün özelliklerini alıp
kombinasyonlar oluşturmak en çok başvurulan
yoldur.
 Ford Taurus modeli
TERSiNE MÜHENDiSLiK
 Bir fikir ortaya atılıp geliştirildikten sonra bu
fikrin başarı şansını belirlemek için
degerlendirilmesi gerekir.
 Bu degerlendirmeyi yaparken çeşitli kriterlere
göre ürün fikri degerlendirilir.
 Örnegin, üretim, finansman, pazarlama,…
açısından degerlendirilebilir.
SEÇME DEGERLENDiRME
 Tasarlanan yeni ürünün üretimi neleri gerektiriyor, var
olan kaynaklarla bu gereksinimler karşılanabilir mi?
 Yeni tesis ve ekipmanlara ihtiyacımız olacak mı?
 Ürünü imal etmek için yeterli iş gücümüz var mı?,
 Üretim için gerekli olan malzeme hazır olarak tedarik
edilebilir mi?
ÜRETiM AÇISINDAN
 Tasarlanması düşünülen yeni ürün için potansiyel pazar
nedir ?
 Ürün için pazar geliştirmek gerekecek mi? Ne kadar bir
çaba gerekecek?
 Uzun dönemde satış potansiyeli ne olacak?
PAZARLAMA AÇISINDAN
FiNANSMAN AÇISINDAN
Yeni ürünün
 finansal potansiyeli,
 maliyeti,
 Geri ödeme süresi nedir ?
AGIRLIKLI PUANLAMA MODELi
 Yeni ürün fikirlerinin degerlendirilmesinde
agırlıklı puanlama modeli ile çeşitli ürün
fikirleri karşılaştırılabilir.
 Yöntemde ürün seçimini etkileyecek
faktörler belirlenerek, bu faktörlerin
birbirlerine göre önemleri ve her fikrin her
faktörden aldıgı puanlar karşılaştırılır.
ÖN TASARIM VE TEST
 Ön tasarım aşamasını amacı mühendislik açısından hata ve eksiklikleri gidererek kusursuz bir tasarıma ulaşmaktır.
 Performans özellikleri teknik spesifikasyonlara dönüştürülür.
 ilk önce prototip imal edilerek test edilir.
 Bu aşamanın süresi firmanın ürünü piyasaya sürme zamanına baglı olarak degişir.
 Bu aşamayı kısa sürede geçmek, ileride telafisi yüksek maliyetli olacak hataların ortaya çıkarılmadan ürünün satışa sunulmasına
neden olur
SON TASARIM
Bu aşamada testler tamamlanarak esas üretim
için ürünün nihai özellikleri belirlenir. Belirlenen
özelliklere göre kullanılacak ekipman, malzeme,
üretim süreci, görevler, tedarikçiler gibi ayrıntılar
belirlenerek üretime geçilir.
Tasarım, ürünün üretilmesinde kullanılacak malzeme ve üretim
süreçleri üzerinde etkileyici role sahiptir. Bu nedenle üretim
maliyetlerini etkiler. Bu aşamalarda harcanan zaman ve
maliyetlerden kaçınılmamalı , tüm seçenekler degerlendirilmelidir.
Bir araştırma; tasarım aşamasında ürün maliyetinin yaklaşık %70 inin
belirlendigini göstermiştir.
Ürün Tasarımında Göz Önüne Alınması
Gereken Faktörler
 imalat için Tasarım (DFM-design for
manufacturing)
 Ürün tasarlanırken imalatın ne derecede kolay ya da
zor oldugunu belirlemek gerekir.
 Üretimin maliyetini düşürmek amaçlanır.
 Aksi halde üretimi zor, yüksek maliyetli bir tasarıma
sahip olunur.
 imalat için tasarım, tasarımcılara ürün ve süreç
tasarımını bir arada yapma konusunda bir çerçeve
saglar.
iMALAT iÇiN TASARIM
1. Ürünü oluşturan parçaları minimize et !,
2. Ürünü oluşturan parçaları başka ürünlere
de uyacak şekilde tasarla!(parça varyasyonlarının
minimizasyonu)
3. Modüler tasarım kullan !
4. Üretim işlemlerini basitleştir!
5. Mümkün olduğunca özel aparat
kullanmaktan kaçın !(üretimi kolay parçaların
tasarlanması)
MONTAJ iÇiN TASARIM
 Ürünlerin tasarlanırken daha sonra kolay
monte edilebilecek ve maliyetini minimum
kılacak şekilde tasarlanması için prensipler
Monte edilecek parça sayısını azaltmak,
montaj yöntemini ve montaj sırasını
belirleme gibi çalışmalardan oluşur.
DEGER MÜHENDiSLiGi
Deger mühendisliginde,
1. Ürünün özellikleri degerlendirilir.
2. Bu özellikleri ürüne katmanın maliyetleri
hesaplanır.
3. Daha düşük maliyetli alternatifler belirlenir.
Temel amaç ürünün işlevselliğini ve kalitesini
korurken, diger taraftan ürüne değer katmayan
şeylerin tasarımdan çıkarılarak maliyetleri
düşürmektir.
Ürün tasarımını etkileyen diger bir faktör, ürünün
yaşam evreleridir.
 Ürünün talebinin degiştigi bir takım evreler,
ürünün yaşam evreleri ya da ürünün yaşam egrisi
adını alır.
 Bu evreler ürünün piyasaya girişi, büyüyüp
gelişmesi, talebin olgunlaşması- maksimuma
ulaşması ve düşüşe geçmesi olarak 4 evreye
ayrılır.
ÜRÜN YAŞAM EGRiSi
ÜRÜN YAŞAM EGRiSi
Yaşam devrelerini bilmek bize ne kazandırır?
Daha önceden yeni ürünleri planlayabilir ve bunları geliştirip
pazara sürerek satış gelirlerindeki dalgalanmaları minimuma
indirebilirler,
Mevcut ürünün hangi evrede bulunduğu kesin olarak saptanır,
içinde bulunan döneme uygun önlemler alınır.
Kazançların düşmesi ve rakiplerin çıkması durumlarına karşı
önlemler kolayca alınabilir ve farklı yürütmeler izlenebilinir.
Bazı ürünler için ürün yaşam egrisi kısa iken bazı ürünler uzun
süre piyasada kalır. Bazıları ise bu egriye uymaz. (bilgisayaruçak-
kalem,kagıt,çivi, şeker,süt,un)
YAŞAM EGRiSi
Eşzamanlı Mühendislik, bir firmada degişik alanlarda çalışan bir çok kişinin tasarımın ilk aşamasından itibaren
bir araya gelip, ürün tasarımında ve süreç seçimlerinde birlikte karar vermesidir.

 Bu yaklaşım ürünün tasarım aşamasından, esas üretim
aşamasına sorunsuz bir şekilde daha kısa bir zamanda
ürünün kalitesini arttırarak geçilmesini saglar.
EŞ ZAMANLI MÜHENDiSLiK
• Eski yaklaşım (ardışık- sıralı yaklaşım) verimsiz
ve yüksek maliyetlidir.
• Eski yaklaşım eş zamanlı mühendislik
yaklaşımına göre daha uzun süre alır.
• Eski yaklaşım bireysel çalışmayı, yeni yaklaşım
ise takım çalışmasını gerektirir.
ESKi YAKLAŞIM
Ürün tasarımının gerçekleştirilmesinden sonraki aşama, hammadde, parça ve malzemelerin tesis içinde geçmek zorunda oldukları işlemlerin planlanması, yani süreç akışının tasarlanması gerekir.

Ürün kararları, “ne üretilecegini” gösteren kararlar iken,süreç kararları “nasıl üretilecegine” ilişkin tasarım faaliyetlerinden oluşur.

Her yeni ürün tasarımında veya mevcut ürünlerin yeniden
tasarımında süreçler gözden geçirilmelidir.

Süreç tasarımı ve planlaması aşamasında kullanılan birtakım araçlar vardır.
Full transcript