Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Конкурс за образователно-програмни продукти

No description
by

sonya tsvetkova

on 12 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Конкурс за образователно-програмни продукти

Конкурс за образователно-програмни продукти
Участници

Нашият екип
Амелия Рубин Филипова от Xб клас, специалност "Банково дело" от Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски". Презентации:

Кристина Любомирова Венциславова,
ученичка във ФСГ ,,Васил Левски''-
Монтана, 10б клас,
специалност ,,Банково дело''
Prezi Search:
Презентации на Кристина Венциславова
Презентации
Васил Левски - https://prezi.com/mbs-cf_sxxcj/presentation/
Училище на бъдещето - https://prezi.com/x5l7cw8jw8iq/presentation/
Коледна презентация - https://prezi.com/rptegnyo1fgi/christmas/
Моето училище - моят избор - https://prezi.com/ooj66lv_yjgi/my-school-my-choice/
Великденска презентация - https://prezi.com/yrttxrlt_j-7/happy-easter/
Фотоелектричен ефект - https://prezi.com/b2sd75ztsppm/presentation/
.
.
Дейности
Ден на езиците
Млад преводач
Ден на ученето
http://stvs-sts.blogspot.com/2013/02/nellii-network-for-effective-lifelong.html
Олимпиада по АЕ
Китай - https://prezi.com/ahvpcc-o4zh8/presentation/
Великден
https://prezi.com/5ibspklnki8k/happy-easter/
Монтана
https://prezi.com/jzittoa4wh5a/montana/
Български традиции
https://prezi.com/kvzisvfzqwrl/b/
Ирландия
https://prezi.com/pp6ip0gv5ktp/irland/
Дисперсия на светлината
https://prezi.com/_j_cvqesp4kc/presentation/
България
https://prezi.com/kovyuwaa0qfn/beautiful-bulgaria/
https://animoto.com/play/NG8Ks6lGhVlwjLPji6TVqg
http://stvs-sts.blogspot.com/2013/09/2013.html
Методическа работа
http://stvs-sts.blogspot.com/2013/09/20132014.htm
l
Методическо обединение
https://prezi.com/1wgkaawt6yxr/presentation/
ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА
https://prezi.com/kl40kqwpowm8/presentation/
Соня Цветкова-учител по английски език
Клуб ,,Виртуален пътешественик''
http://stvs-sts.blogspot.com/2013/01/club-virtualen-puteshetvenik.htm
l
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП - РАБОТА ПО ПРОЕКТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК
http://stvs-sts.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
Съвременни методи и техники в работата на учителя по чужд език за повишаване равнището на образователно - възпитателния процес.
Да се допринесе за създаването на образователно-програмни продукти, чрез които да се подобрява качеството на обучението по различните учебни предмети.
Да се привлича все по-широк кръг от учители новатори по отделните учебни предмети, а също и ученици, които могат да създават образователно-програмни продукти.
Да се съдейства за повишаване на информационно-технологичната компетентност.
Да се поддържа устойчива конкурентна и подкрепяща среда за разпространение на образователно-програмни продукти.
Да се насърчават учениците за екипни или самостоятелни изяви при създаване и уеб базирани продукти.
Цели и задачи
В конкурса могат да участват действащи учители по различни учебни предмети.Ученици също могат да участват самостоятелно или в екипи, при условие че се посочва име на учител, който е подкрепил ученика при апробацията в практиката.
Соня Цветкова -
учител по Английски език
Кристина Венциславова -
ученичка
Амелия Филипова -
ученичка
Нашият екип
https://prezi.com/osf5adn0og0w/easter-in-bulgaria/
Великден
https://prezi.com/yegyhwdlom78/star-watching/
Star watching
https://prezi.com/hkcsoexvcjce/sonya-tsvetkova/
CV
https://prezi.com/mx1x5jh-lese/copy-of-business-strategies/
Business strategy
https://prezi.com/w7lkul0-vida/copy-of-natural-resources/
Natural resources
https://prezi.com/vpjz2tgm0kfy/copy-of/
Методическо описание на урок
Прези - един добър начин да
усъвършенстваш своите умения!
http://stvs-sts.blogspot.com/2013/01/open-lesson.html
Екип: Соня Ц., Кристина В., Амелия Ф.
http://stvs-sts.blogspot.com/2013/02/nellii.html
Проектът NELLII
https://sites.google.com/site/englishwithsonya/
https://animoto.com/play/3Aei1Q7pvcKACjz35TBcnw
https://animoto.com/play/pYSV7DtdxpQcWc5AtdvHkA
http://stvs-sts.blogspot.com/search?updated-min=2013-01-01T00%3A00%3A00%2B02%3A00&updated-max=2014-01-01T00%3A00%3A00%2B02%3A00&max-results=34
Конкурс "Ние говорим един език-европейски!''
https://sites.google.com/site/englishwithsonya/home/konkurs
http://stvs-sts.blogspot.com/2013/01/open-lesson.html
http://stvs-sts.blogspot.com/2013/02/university-of-limerick-discussion-with_7572.html
Full transcript