Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Religionskritikk

RLE 10.trinn, Horisonter 10
by

Iselin Lothe

on 10 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Religionskritikk

RLE RELIGIONSKRITIKK Læringsmål: presentere døme på religionskritikk frå ulike livssynstradisjonar
- kritikk av religion i historia
- ulike former for religionskritikk i dag Lukrets, romersk diktar og filosof Kritikk av religion
- frå oldtida til moderne tid Usæle menneskeslekt!
Kor store plager har du ikkje av desse skumle gudane som du sjølv har skapt deg!
Kor store redsler det er for småborna!
Ekte fromleik er jo ikkje å varte opp med religiøse fakter og nasegrus tilbeding, eller ofringar på alter, men å kunne møte det som livet byr deg, med sinnsro. Det er menneska sjølv som har skapt gudane. All religion er skapt av menneske og er ulike uttrykk for tankar, ønsker og behov hos menneske. Richard Dawkins (”Gud – en vrangforestilling”) og Christopher Hitchens (”God is not great”)
Religiøse fundamentalistar
Truslar, vald og terror Fanatisme:
Blind begeistring for eiga tru og overbevisning. Fanatikaren er ofte villig til å bruke vald og forfølgje eller straffe dei som tenker annleis. Kritikarne ønsker å frigjere menneska frå vrangforestillingane.
Ofte ateistar.
Argument: ”Det vondes problem”
De truande seier at Gud er både allmektig, rettferdig og miskunnsam. Korleis kan han då tillate alt det vonde som hender? Kritikk på grunnlag av
vitskap og fornuft:

All religion er bygd opp
av vrangforestillingar Vrangforestilling:
Feil oppfatting av verkelegheita.
Ateist:
Avviser alle former for gudstru eller tru på eit liv etter døden. Karl Marx: ”Religion er opium for folket”
Religionen er som eit smertestillande middel.
Den religiøse trua gjer det lettare å halde ut eit liv i fattigdom og ufridom. Kritikk av verknadene av
religionane i samfunnet Opium:
Ein type narkotika, tidlegare eit smertestillande legemiddel. Moderne religionskritikarar er opptekne av verknadene religion har på livet til menneska.
Handlar om det som hender i visse religiøse miljø. Kvinner blir undertrykte
Konflikt mellom folkegrupper
Angst og ufridom
Dårlege førebilete Negative verknader av religion: Les teksten.
Skriv ned noen sentrale faktasetninger om ditt punkt.
Forklar de andre hva kritikken dreier seg om og la de få skrive ned faktasetningene dine. Grupper dere i grupper på fire.
Fordel disse fire punktene mellom dere: Kvinner blir undertrykte (s.117-118)
Konflikt mellom folkegrupper (s.118-120)
Angst og ufrihet (s.120-121)
Dårlige forbilder (s.121-123) Opplysningstida
i Europa
på 1700-talet
Full transcript