Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Presentatie voor nieuwe medewerkers 2011

voor froukje en rosanne
by

9 9

on 28 December 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Presentatie voor nieuwe medewerkers 2011

Directieraad
College
stuurt op afstand
zorgt voor extern netwerk; verbinding met organisaties/bedrijven stad/regio en netwerk Den haag en Brussel
borgt uitvoering bestuurlijke speerpunten
zorgt voor strategische visie en doorvertaling daarvan naar apparaat
heeft seniore adviesrol naar college
Sectoren
Verantwoordelijk voor de inhoud
Gericht op samenwerking en afstemming
Rechtstreekse functionele lijn met college (portefeuillehouder)
Wat weten jullie over de organisatie gemeente Eindhoven ?
Wist je dat...?!
Wat is ......?!
Wat is.....?!
Wat is...?!
Wat is..?!
(peildatum 1 mei 2011)
Hoe ziet de besturing van een gemeente eruit?
Introductie nieuwe medewerkers
2011, versie 2.0
Wist je dat?
Organisatievisie
Organisatievorm
Personeel & organisatie
Verschil overheid en bedrijfsleven
Organisatiereglement: formele taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Mandaatregeling: beschrijving van de beslissingsbevoegdheid.
Strategische visie op organisatie en medewerker

Samen werken aan een verrassend aantrekkelijke, kansrijke en creatieve
kennisstad
, waar iedereen meedoet en zich thuisvoelt.

Eindhoven:
groot én dichtbij.
Dichtbij
Weet Wat Werkt!
Grond &Vastgoed
Sport & Bewegen
Realisatie & Beheer
Projectmanagement
Werk
Zorg & Inkomen
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Publiekszaken/ Klant Contact Centrum
Informatisering & Beheer/ Servicecentrum
Personeel & Organisatie
Communicatie
Administratie, Inkoop & Huishoudelijke dienst
Strategie
Control
Veiligheid, Juridische Zaken en bestuursondersteuning.
Gebiedsontwikkeling
Mens & Maatschappij
Economie & Cultuur
Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu
Je persoonlijke ontwikkeling en de rol van P&O
Hoe tevreden is de gemiddelde medewerker van de gemeente Eindhoven?
Personeel & Organisatie: wie hebben er een rol?
Werken aan de loopbaan en persoonlijke ontwikkeling
Jijzelf
Personeelsvragen: wie hebben er een rol?
Je leidinggevende
P&O
De Personeelsadviseur
"P&O self service-concept"
verlof en declaraties via "Mijn personeelszaken"
P&O jaarcyclus via "Mijn personeelszaken"
Rechtspositie-informatie via RAP/Pino
Eerste aanspreekpunt voor personele vragen
Personeelsadvies bij:
selectie en arbeidsvoorwaarden
formatie
rechtspositie
ziekte & reïntegratie
conflicten
einde dienstverband
Bereikbaar voor/via leidinggevende
organisatie-inrichtingsvragen
beheer functiehuis
cultuurtrajecten
managementdevelopment
arbo en re-ïntegratie
stages en stage-coördinatie
arbeidsrechtelijke vraagstukken
arbeidsvoorwaarden
carrièreplein
Om de ambities van de stad te realiseren wil Eindhoven een aantrekkelijke werkgever zijn: goede mensen binnen halen en "eigen" mensen blijven ontwikkelen. De juiste medewerker op de juiste plaats.

Daarom is er het Carrièreplein.
Actueel: het faciliteren van interne en externe mobiliteit!
De P&O jaarcyclus
Drie logische momenten om het over je carrière te hebben
Voor persoonlijke leer- en ontwikkelingsvraagstukken. In een traject van 5 tot 10 gesprekken werk je aan je eigen leerdoelen.
Opleiden wordt steeds belangrijker, onder meer als stimulans voor interne mobiliteit.
Dit onderdeel van het carriereplein is volop in ontwikkeling
Er worden individuele en groepsopleidingen aangeboden en opleidingsadviezen gegeven.
Om ruimte te bieden voor doorstroming en interne mobiliteit worden vacatures altijd eerst intern opengesteld.
P&O informatie op Pino
Vragen?
Gemeenteraad
verordenen
controleren
budgetteren
College B&W
besturen
Wethouders
Burgermeester
Burgers
Organisatie
Missie
Kernwaarden
Durf
DOEN!
bezuinigingen
krapte op de arbeidsmarkt
digitalisering
nieuwe media
burgerparticipatie
duurzaamheid
Veranderende omgeving..
...veranderende rol overheid.
UITDAGINGEN
Weet Wat Werkt!
Een efficiënte en effectieve
organisatie
die flexibel is.

Met de juiste professionele
medewerker
op de juiste plaats.

Die ruimte krijgt én neemt om te excelleren en met passie en plezier werkt aan de ambities van de
stad
en de doelen van het
bestuur.

Daarin gestimuleerd door bekwame, resultaatgerichte en inspirerende

leidinggevenden.
Weet Wat Werkt!

Drie ontwikkelsporen
1. Flexibiliteit & verandering
2. Leiderschap & eigenaarschap
3. Vinden & verbinden
intern verandervermogen om te anticiperen reageren op externe veranderingen
context creeëren waar mensen vanuit eigen gedrevenheid en verantwoordelijkheidsbesef werken
de juiste medewerker op de juiste plaats
adviseur van bestuur..
...baas van organisatie
Programma's
College van B&W
Directieraad
Sectorhoofd
managementcontract
managementcontract
managementcontract
Afdelingshoofd
inhoudelijke
afstemming
Stadsbedrijven
Grond & Vastgoed
Sport & Bewegen
Realisatie & Beheer
Projectmanagement
Stadspleinen
Werk
Zorg & Inkomen
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Publiekszaken/Klant Contact Centrum
Interne dienstverlening
Informatisering & Beheer/Servicecentrum
Personeel & Organisatie
Communicatie
Administratie, Inkoop & Huishoudelijke dienst
Ondersteunend
Strategie
Control
Veiligheid, Juridische Zaken en bestuursondersteuning.
Gebiedsontwikkeling
Mens & Maatschappij
Economie & Cultuur
Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu
Stadsontwikkeling
Programma's
Voor standaard P&O producten als:
werkgeversverklaringen
aanvraag zwangerschapsverlof
salarisbetalingen
ouderschapsverlof
helpdesk "Mijn personeelszaken".
aanvragen producten carrièreplein
personeelsadministratie
salarisadministratie
personeel Eindhoven/ Werk@eindhoven
Bereikbaar via:
2222, optie 2
P&O-administratie@eindhoven.nl óf
carriereplein@eindhoven.nl
Backoffice
Organisatievisie
Organisatievorm
Personeel & Organisatie
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Carrièreplein op Pino
werkplan gesprek
functioneringsgesprek
beoordelingsgesprek
Intake: samen met de loopbaanadviseur bespreek je je wensen en vul je je loopbaanpaspoort. Je sluit af met een advies over de volgende stap.
Coaching: na de intake kan (externe) loopbaancoaching volgen.
Ben je nieuw in de organisatie en/of heb je een nieuwe functie? Dan is er een mentor beschikbaar om je wegwijs te maken in de organisatie.
Lava
Full transcript