Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uchodźcy

No description
by

Mirela Bochenek

on 26 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uchodźcy

Ilu uchodźców przybywa do Polski?
Tęsknota z bliskimi
W przeciwieństwie do Patricii, Rachel dotarła do Europy samolotem i znalazła pracę jako pomoc domowa. Ale nie przypuszczała, jak bardzo będzie tęsknić za swoją dwuletnią córeczką. Wyznaje: „Na widok matki z małym dzieckiem zawsze ściskało mi się serce”.
Kto może uzyskać status uchodźcy?
walki zbrojne
klęski żywiołowe
prześladowania religijne
niestabilna sytuacja

Trwająca od 2011 roku wojna domowa w Syrii spowodowała śmierć kilkuset tysięcy ludzi. Krwawe walki zmusiły ok. 13 milionów Syryjczyków do opuszczenia swoich domów. Podobnie rządy al-Kaddafiego, a później jego obalenie i destabilizacja w kraju doprowadziły do zwiększonej migracji z Libii.


W wyniku napływu uchodźców do Europy, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia uchodźców od Grecji i Włoch, do Polski powinno trafić 2659 osób. Dodatkowo do Polski miały by w ciągu najbliższych 2 lat przyjechać 962 osoby (głównie z Syrii) w ramach przesiedlenia uchodźców znajdujących się obecnie poza granicami UE. Obecnie jednak (wrzesień 2015) ze względu na ciągle zwiększającą się liczbę imigrantów, Unia Europejska proponuje Polsce większą liczbę – ok. 10 000.

Spośród cudzoziemców ubiegających się w Polsce o azyl status uchodźcy otrzymują najczęściej Syryjczycy. W 2014 roku spośród 262 cudzoziemców, którzy zostali objęci tą formą międzynarodowej ochrony aż 115 stanowili Syryjczycy.

W 2015 roku fundacja Estera razem z Barnabas Fund przyjęły do Polski 50 syryjskich rodzin zapewniając im zakwaterowanie i środki na życie.


$1.25
Monday, February 17, 2014
Vol XCIII, No. 311
Kto to jest uchodźca?
Problemy uchodźców
Uchodźca to osoba, która musiała opuścić teren, na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności. Taka osoba z uzasadnionych przyczyn nie czuje się bezpiecznie na terenie swojego państwa. W prawie międzynarodowym termin uchodźca definiowany jest przez Konwencję Dotyczącą Statusu Uchodźców z 1951 roku (znana też jako Konwencja Genewska z 1951) zmienioną następnie Protokołem Nowojorskim z 1967 roku. Dokumenty te definiują, iż uchodźcą jest osoba, która przebywa poza krajem swego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej.

Podstawą ochrony uchodźczej jest instytucja statusu uchodźcy, stworzona przez Konwencję w 1951 roku. Najważniejszą zasadą tej ochrony jest zasada niezawracania, czyli tzw. zasada non-refoulement wyrażona w art. 33 Konwencji.Podróż do celu i aklimatyzacja
Często nie lada wyzwaniem jest samo dotarcie do nowego kraju. Sporo emigrantów nigdy nie dociera do celu.
Patricia chciała dostać się do Hiszpanii. Przez Saharę jechała otwartą ciężarówką. „Tłoczyło się na niej 25 osób, a podróż z Nigerii do Algierii zajęła nam tydzień. Po drodze widzieliśmy mnóstwo zwłok oraz ludzi, którzy błąkali się po pustyni, czekając na śmierć. Niektórzy kierowcy najwyraźniej bez skrupułów zostawiają pasażerów na pastwę losu”.

Uchodźcy-szansa czy wyzwanie

Aby uzyskać status nie trzeba zawsze udowadniać, iż było się prześladowanym przed opuszczeniem swojego kraju. Obawa może się dopiero pojawić podczas pobytu zagranicznego. Cudzoziemiec musi udowodnić, iż jego strach wiąże się z prawdopodobieństwem prześladowania, to znaczy, iż w kraju pochodzenia znajdzie się w położeniu, które wywoła prześladowanie. Za prześladowanie rozumie się szkodę lub krzywdę wyrządzaną przez państwo lub jego organy, lub brak ochrony ze strony państwa przed prześladowaniem ze strony innych osób. Szkoda musi być poważna i naruszać podstawowe prawa człowieka.
Cudzoziemcy nie mogą uzyskać ochrony w postaci statusu uchodźcy, gdy:
Podlegają wyłączeniom z mocy Konwencji Genewskiej, czyli: popełnili zbrodnię przeciwko pokojowi lub ludzkości, poważne przestępstwo o charakterze niepolitycznym przed przybyciem do Polski, lub inne akty sprzeczne z zasadami i celami Narodów, a także gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego;
Przybywają z bezpiecznego kraju (gdzie prawa człowieka podlegają zasadniczej ochronie);
Przybywają z bezpiecznego kraju trzeciego, który zapewnia im dostęp do postępowania o nadanie statusu uchodźcy;
Status uchodźcy został im już nadany w innym kraju.

W Polsce przyznawaniem statusu uchodźcy zajmuje się Urząd ds. Cudzoziemców.
Na rzecz uchodźców działa również Polska Akcja Humanitarna.
Jakie są przyczyny uchodźstwa?
Problem z aklimatyzacją
George’owi trudno było zaaklimatyzować się w nowym kraju. Minęło trochę czasu, zanim mógł wysyłać pieniądze do domu. Przyznaje: „Z powodu samotności i frustracji przepłakałem niejedną noc”.

Tym, którym nie udaje się uregulować swego statusu, na ogół trudniej zdobyć dobrą pracę, odpowiednie mieszkanie, korzystać z edukacji czy opieki medycznej. Mogą oni też mieć kłopoty z uzyskaniem prawa jazdy lub założeniem konta bankowego. I co gorsza, takie osoby bardzo często są wykorzystywane jako tania siła robocza.
Kiedy imigranci już dotrą na miejsce, trzeba się z nimi porozumieć, a często brakuje umiejętnych tłumaczy. Ponadto muszą mieć gdzie spać, co jeść, z czego żyć. Najczęściej trafiają do specjalnych obozów i czekają na decyzję w ich sprawie.
Dzieciom uchodźców posyłanym do szkół jest ciężko przywyknąć do nowego otoczenia oraz tak nauczyć się języka, aby móc samodzielnie pracować na lekcjach.
Bardzo dużo zależy od środowiska, do którego trafią uchodźcy. Czy zostaną przyjęci, czy odrzuceni? To mocno wpływa na ich dalsze życie.
Skąd przybywają uchodźcy?
Według danych z 2015r. uchodźcy i imigranci najczęściej pochodzą z:
Syrii
Afganistanu
Erytrei
Nigerii
Somalii
Pakistanu
Według danych UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców) w 2015 roku do Europy
dotarło
przez Morze Śródziemne
322 500
uchodźców i imigrantów, a co najmniej
2600
tej podróży
nie przeżyło
. Około 115 tys. dotarło do Włoch (stan z 31 sierpnia), 204 954 do Grecji (stan z 28 sierpnia), 94 na Maltę (maltańskie dane z 31 sierpnia) i 1953 do Hiszpanii (hiszpańskie dane oficjalne z 31 lipca).
https://www.google.pl/maps/@24.4811073,21.6500028,4z
Najpopularniejsze mity o uchodźcach
Uchodźcy zwiększają zagrożenie terroryzmem
 Uchodźcy nie są terrorystami. Są ludźmi uciekającymi przed niebezpieczeństwem i prześladowaniami. Z terroryzmem spotykają się co najwyżej jako ofiary – częstokroć to właśnie z jego powodu opuszczają swoje domy i ruszają do Europy.

Uchodźcy zabiorą nam pracę
 To jedna z najczęstszych obaw wywołanych przez plany przyjęcia do Polski uchodźców. Według ekspertów badających rynek pracy nie mamy się jednak czego obawiać. Dlaczego? Ponieważ liczba Polaków bardzo szybko się kurczy, co będzie miało w przyszłości katastrofalny wpływ na naszą gospodarkę. Uchodźcy mogą trochę ten proces zastopować.
Nie wszyscy muzułmanie to terroryści, ale wszyscy terroryści to muzułmanie
 
Zdanie to w ostatnich latach zyskało sporą popularność. I choć nie można mu odmówić efektowności, to z całą stanowczością trzeba stwierdzić, że jest ono nieprawdziwe, a przy tym szkodliwe, bo służy wyłącznie do nakręcania spirali islamofobii. Dlaczego jest nieprawdziwe? Bo zjawisko terroryzmu ma historię znacznie dłuższą niż islam, a jego źródłem nie jest żadna religia ani ideologia. Religie bywały natomiast niejednokrotnie osłoną, uzasadnieniem lub usprawiedliwieniem dla aktów terrorystycznych dokonywanych przez konkretnych ludzi.
 
W krótkiej historii XXI wieku obserwowaliśmy wiele motywowanych religijnie zamachów terrorystycznych, których dopuszczali się wcale nie muzułmanie, ale na przykład chrześcijanie (choćby zamachy na kliniki aborcyjne w USA) czy buddyści (na przykład na Sri Lance lub w Birmie). Media nie poświęciły im jednak wiele uwagi, nikt też nie doszukuje się w chrześcijaństwie czy buddyzmie źródeł terroryzmu. Przeważająca część zamachów terrorystycznych nie ma zresztą nic wspólnego z religią, a terroryści motywują swoje czyny ideologicznie, politycznie lub są one skutkiem ich problemów psychicznych.
Uchodźcy popełniają najwięcej przestępstw
 
Twierdzenie, że uchodźcy popełniają więcej przestępstw niż inne grupy, ma taki sam sens logiczny jak twierdzenie, że więcej przestępstw od przeciętnej dla całej populacji popełniają blondyni. Dlaczego? Bo uchodźcy nie są jednorodną grupą. Pochodzą z wielu krajów i kultur, wyznają różne religie, mówią różnymi językami, mają różne wykształcenie, wychowali się w różnych systemach prawnych. Sam fakt, że są uchodźcami, nie ma wpływu na to, czy łamią prawo, czy nie.
 Co wynika z oficjalnych statystyk? Że powyższe stwierdzenie jest nieprawdziwe. W raporcie niemieckiego Federalnego Urzędu Kryminalnego z listopada 2015 roku możemy przeczytać, że „uchodźcy popełniają czyny karalne tak samo rzadko lub tak samo często jak obywatele Niemiec”. Z raportu wynika również, że liczba przestępstw dokonanych przez imigrantów wzrosła w 2015 roku w porównaniu do roku 2014 o 79%, podczas gdy liczba uchodźców wzrosła w tym samym czasie o 440%. Do podobnych wniosków doszła również policja w Holandii. Pod koniec 2015 roku zastępca szefa tamtejszej policji Ruud Bik poinformował, że holenderska policja nie odnotowała wzrostu liczby przestępstw wraz z napływem uchodźców.

Muzułmanie mają dużo dzieci, więc istnieje niebezpieczeństwo, że za kilka lat zdominują Europę
 
To jeden z najczęściej powtarzanych mitów mających wzbudzić strach przed muzułmanami.
Po pierwsze, gdyby uznać tezę, że muzułmańskie rodziny zawsze mają wiele dzieci, to automatycznie współczynnik urodzin we wszystkich krajach muzułmańskich powinien być na podobnym, bardzo wysokim poziomie. Tymczasem podczas gdy kobiety w Somalii rodzą przeciętnie 6,6 dzieci, ten sam wskaźnik w Iranie wynosi 1,7. Skoro dwa muzułmańskie kraje mogą aż tak mocno się różnić, można raczej przypuszczać, że na liczbę urodzin w większym stopniu niż religia wpływają kultura, polityka prorodzinna oraz sytuacja ekonomiczna w kraju zamieszkania. Po drugie, trzeba zdać sobie sprawę, że Europa nie jest religijnym monolitem. W wielu miejscach na naszym kontynencie muzułmanie żyli od wielu wieków i są takimi samymi Europejczykami jak żyjący tu chrześcijanie czy ateiści – wystarczy wspomnieć polskich Tatarów. Dlatego nie możemy zapominać, że w tak pojemnej kategorii jak „europejskość” zawiera się również islam.
Dziękujemy za uwagę
Prezentację przygotowały:
Mirela Bochenek
Weronika Piasecka IId
Natalia Zduniak
Źródło:
Z jakich krajów pochodzą uchodźcy? Ilu ich jest? Dokąd przybywają? ONZ publikuje dane
, wyszukano 23.01.2017r. w: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18713400,z-jakich-krajow-pochodza-uchodzcy-ilu-ich-jest-dokad-przybywaja.html
Źródło:
Z jakich krajów pochodzą uchodźcy? Ilu ich jest? Dokąd przybywają? ONZ publikuje dane
, wyszukano 23.01.2017r. w: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18713400,z-jakich-krajow-pochodza-uchodzcy-ilu-ich-jest-dokad-przybywaja.html
Źródło:
Uchodźca
, wyszukano 24.10.2016r. w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Uchod%C5%BAca
Źródło:
Uchodźca
, wyszukano 24.10.2016r. w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Uchod%C5%BAca
Źródło:
Imigracja — oczekiwania i realia, Przebudźcie się! — 2013
, wyszukano 19.12.2016r. w: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/102013044

Źródło:
Imigracja — oczekiwania i realia, Przebudźcie się! — 2013
, wyszukano 19.12.2016r. w: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/102013044

Źródło:
Imigracja — oczekiwania i realia, Przebudźcie się! — 2013
, wyszukano 19.12.2016r. w: http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/102013044

Źródło: wyszukano 19.12.2016r. w: http://uchodzcy.info/infos/mity-i-fakty/
autor: Peshkova, https://www.shutterstock.com/pl/image-photo/businessman-looking-big-question-mark-dark-171947654
autor: Rabsh, https://www.shutterstock.com/search?searchterm=397083103&search_source=base_search_form&language=pl&page=1&sort=popular&image_type=all&safe=true
autor: Orlok, https://www.shutterstock.com/pl/image-photo/coalition-forces-hitting-isis-target-kobani-324849629?src=h_sz9CuvVHaaLAGeH_bgRQ-1-0
autor: Fotos593, https://www.shutterstock.com/pl/image-photo/quito-ecuador-april17-2016-house-destroyed-406938247?src=8ABe1u8hQwl4bEwZfltv6g-1-18
autor:Janossy Gergely,https://www.shutterstock.com/pl/image-photo/several-thousand-refugees-wandering-into-direction-331912505?src=P9N9zdF_dDftYS4yd7U5kw-1-0
autor: Anjo Kan, https://www.shutterstock.com/pl/image-photo/lesvos-greece-october-12-2015-refugee-375252433
Źródło:
Kryzys migracyjny w Europie
, wyszukano 12.11.2016r. w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_migracyjny_w_Europie
Źródło:
Kryzys migracyjny w Europie
, wyszukano 12.11.2016r. w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_migracyjny_w_Europie
Full transcript