Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aydınlanma Çağı Sunum

özlem abla
by

Barkın Şimşek

on 26 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aydınlanma Çağı Sunum

Felsefe TDK anlamı TDK’deki tanımı “Varlıgın ve bilginin bilimsel olarak aratırılmasıdır”. Anlamı Felsefe kelimesi Yunanca’da
phileo(sevgi) ve sophia (bilgelik) kelimelerinin yan yana
gelmesinden olusuyor...
fhilosophia (bilgelik sevgisi). O zaman felsefe yasamda
olan her seyi anlamlandırma çabasıdır. Felsefenin temel mantıgı
hayatın içinde olan her sey
için soru sormak ve bu
soruların olabildigince
çoguna cevap vermektir. Aydınlanma Çağı Filazof Filozof Ne Demek ? Filozof kelimesi philos(sevgi) ve
sophia(bilgelik) kelimelerinden
gelmektedir. Yani bilgeligi seven
kisi anlamına gelmektedir. Filozof deyince ilk aklımıza gelenler Düsünen adam
Cumhur
Rasim Bey
Aydınlanma çagı
TDK Anlamı >Felsefe yapmaya meraklı olan kimse.
>Sakin, kendi hâlinde yasayan kimse Bilgileriniz, düsünceleriniz Aydınlanma Çağı
Ve Sebepleri Filozoflar Nicolaus Copernicus Aydınlanma Çagına
Genel Bakıs Açısı Günümüze Etkileri Hakkında Yazılan Kitaplar Kaynakça Dinlediğiniz İçin Teşekkürler 1473 Polonya doğumlu olan Kopernik 1492 de Krakov’a gider. Burada matematik ve astronomi eğitimi alır. 1494’de dini eğitim için İtalya’ya gider. İtalya’da gökbilimci Domenico Noworra ile beraber çalıştı. 1497’de Polonya’ya geri döndü ve kilisede çalışmaya başladı. 1501 de Polonya’da okuduğu hukuk fakültesinden İtalya’ya tıp fakültesi için gitti. Kopernik gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü söyleyen heliosentrik teorisini ortaya koymuştur. Kopernik kendisi de bir din adamı olduğu için düşüncelerini ve teorilerinin ömrünün sonuna kadar rahat bir şekilde söyleyememiştir. Hayatının sonlarına doğru sağlık korkusu yaşadığı için fikirlerini papaya attığı bir mektupla beraber açıklamıştır. ‘'Aziz peder, kitapta yazılanları okuyanların hemen reddedeceklerini biliyorum. Ben ömrüm boyunca çevremin düşüncelerine aldırmayan, fikirlerini savunan biri olamamışımdır. Etrafın tepkisinden, başladığım hususlardan vazgeçmeye niyetlendiğim olmuştur. Fakat çekingenliği üzerimden atarak çalışmalara devam ettim. Yazdıklarımı tenkit edenler olursa onlara aldırmayacağım ve saçma kabul edeceğim..." Galileo Galilei 1564’de talya’nın Pisa kentinde doğmu olan Galileo’nun müziayenlik ve ressamlık konusunda ilgiliydi. Galileo eğitimine tıp ile başlamıştır. Daha sonradan ilgisini matematik ve felsefe çekmitir. 1609’da basit bir teleskoptan ilham alarak yeni bir teleskop geliştirmitir. 2 defa engizisyon mahkemesinde yargılanmıtır. Döneminin baskıcı yapısına rağmen görülerini açıkça dile getirmitir. Ömür boyu ev hapsine mahkum edilmitir. Bu davranışları sayesinde tarihte bilim ve din çatışmasının sembolü haline gelmiştir. wikipedia
filozof.net
toplumdusmani.net Isaac Newton >25Aralık 1642’de Woolsthrope’de doğmuştur.
>Babası o doğmadan önce ölmüştür.
>Annesi,Newton iki yaşına geldiğinde tekrar evlenmişti.
>Çocukken çeşitli modeller yaparak el becerisini göstermiştir.
>Çocukluğunun büyük bir kısmı büyük annesinin yanında geçmiştir.
>Okula Gratham’da başlamıştı.Daha sonra eğitimini Cambridge’de sürdürmüştür.
>1677’de Trinity college’de öğretim üyesi oldu. 1668’de öğretim üyesi oldu.
>1669 yılında henüz 26 yaşında iken Lucasian matematik kürsüsüne seçildi.
>1665’de büyük veba salgını nedeniyle üniversite kapatılınca Newton annesini woolsthrope’deki evine çekildi böylelikle hastalıktan kaçmayı başardı. Montesquieu >Uzun adı ''Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu''dur
>1689'da Fansa'da doğmuştur.
>Politik bir düşünürdür.
>Montesquieu, farklı politik toplumlardaki farklı pozitif hukuk sistemlerinin çok çeşitli faktörlere, örneğin, halkın karakterine, ekonomik koşullarla iklime, vs., göreli olduğunu söylemiştir.
>Montesquieu, tüm insanlar için geçerli olan tek bir doğa yasası ve evrensel bir insan doğası olduğunu kabul eden akılcılığa şiddetle karşı çıkmış ve kuvvetler ayrılığı prensibini ortaya atmıştır.
>Geometri alanında çalışmalar yapmıştır.
>Üçgende Alan ve benzerlik konularında birçok defa önerilerde bulunmuştur. Voltaire Jean-Jacques Rousseau Baslıca Sebepler >Reform ve Rönesans nedenleri aynı zaman da Aydınlanma Çağı'nın nedenlerini oluşturdu.
>Din temelli dayatmacı ve düşünceyi engelleyici kilise felsefesi artık sorgulanır hale geldi.
>Dine dayalı devlet yönetimlerinin başarısızlığı,ve kilisenin baskıcı despot tutumları.
>Bilim ve teknolojideki gelişmelerle ,kilisenin söylediklerinin birbiriyle uyuşmaması.
>Fransız devrimi ile gelişen ,akılcı,gerçekci fikirlerin destek bulması ve düşünürlerin bu konuya sahip çıkmaları. Nedir ? Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönem, aydınlanma felsefesinin 18. yüzyılda doğup benimsenmeye baladığı dönemdir.
Batı toplumunda 17. ve 18. yüzyıllarda
gelişen ve akılcı düşünceyi eski, geleneksel, değişmez kabul edilen varsayımlardan, önyargılardan ve ideolojilerden
özgürleştirmeyi ve yeni bilgiye yönelik
kabulü geliştirmeyi amaçlayan düşünsel
gelişimi kapsayan dönemi tanımlar. Sonuçları >Bilim sanat edebiyat siyaset ve sosyal alanlarda önemli eserler verildi.
>Bilimsel ve teknolojik gelişmeler Sanayi
İnkılâbı’nın temellerini oluşturdu.
>Siyasi ve sosyal geşlimeler ABD’nin
kurulmasında ve Fransız İhtilali’nin çıkmasında
etkili oldu.
>Avrupa’da akılcı düşünce sistemi gelişmiştir. >Newton: Fizik ve matematik alanında çalıştı.
>Copernik: Evrende Güneş merkezli bir sistem olduğunu ve Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünü kanıtladı.
>Galileo: Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatladı.
>Descartes: Analitik geometriyi geliştirdi.
>Jean Jacgues Rousseau: Toplumsal alanda önemli eserler verdi.
>Mozart Bach: Müzik alanında önemli başarılar elde etti. AKIL >Aydınlanma çağında yaşanan astronomi alanındaki gelişmeler olmasaydı belki uzaya gitmak hala hayal olacaktı. >Aydınlanma çağında modern yaşamın temelleri atılmıştır. >Aydınlanma çağında önce yaşayan düşünürlerin düşünceleri genişledi ve Aydınlanma Çağı'nda doğanların düşünce sistemleri gelişti. Böylece modern felsefenin temelleri de atılmış oldu. François Marie Arouet (21 Kasım 1694 - 30 Mayıs 1778), Fransız yazar ve filozof. Daha çok mahlası Voltaire olarak tanınmıştır. Fransız devrimi ve Aydınlanma hareketine büyük katkısı olmuştur. Din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra, insan hakları konusundaki düşünceleri ve felsefi yazınları ile ünlenmiştir. Eserlerinde Kilise doğmaları ve döneminin Fransız müesseselerini yoğun olarak hicvetmiştir. Zamanın en etkili isimlerinden biri olarak tanınır. Jean Jack Rousseau 28 Haziran 1712 yılında İsviçre’nin Cenevre şehrinde doğdu. 18. yüzyıl felsefesine katkıda bulunmuştur. 10 yaşında eğitimine bir din adamının yanında eğitimine başladı. 1728-1738 yılları arasında sekreterlik müzik hocalığı ve tercümanlık yaparak Fransa, İtalya ve İsviçre’ye gitmiştir. Asağıdaki Gibi Adamlar
Full transcript