Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Komunikasyong Di-Berbal

No description
by

Gei Vernice Quiogue

on 3 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Komunikasyong Di-Berbal

Ang mga kilos ng katawan ay nagpapakita ng mga ekspresyong berbal tungkol sa nadarama.
Ito ay distansiya na hindi mo na gaanong nakikita ang ilang mga detalye tungkol sa kausap.
Ang layong ito ay maaari mong maging proteksiyon sa alinmang mga banta na nakaumang sa iyo.
Ang pagtingin o pagtitig ay ang paraan kung paano natin pinagmamasdan ang ating kausap (Badayos, 2000)
Ang kilos ng katawan ay nagsisilbing kasangkapan sa pagsasagawa ng isang bagay.
Ang mukha ng tao ay isang mabisang daluyan ng mensaheng di berbal. Sa pamamagitan ng mga kombinasyon ng mga kalamnan o muscle sa mukha ng tao, naipapakita ang mga batayang emosyon ng tao.
Komunikasyong
Di-Berbal
Katawan (Kinesics)
1. Sagisag (emblem)
3. Pagkontrol ng berbal na interaksyon
4. Pandamdam (affects display)
Espasyo o Distansya (proxemics)
3. Espasyong Sosyal
4. Espasyong Pampubliko
Ang Mata
5. Kasangkapan sa Pagsasagawa ng bagay (adaptors)
Ang Mukha
2. Tagapaglarawan (illustrators)
Ito ang mga di verbal na ginagamitan natin ng ating mga daliri o kamay upang maglarawan o magbigay-diin sa nais nating ipahayag
Ang espasyo ay nagpapahayag din ng mensahe. Minsan, mas malakas pa ito kaysa sa mga sinasambit na mga salita.
Ang mga di-berbal na kumakatawan o direktang pamalit o panghalili sa mga salita o parirala.
Ginagamit natin ang kilos ng katawan upang i-monitor o kontrolin ang daloy ng usapan.
Ang di berbal ay isang sistema ng komunikasyon na hindi gumagamit ng salita. Gumagamit tayo ng mga kilos ng katawan o kalidad ng tinig upang magpahayag ng mensahe sa halip na wika.
Ayon sa pag-aaral, ang mga ekspresyon ng mukha ay hindi unibersal o hindi pare-pareho ang pagpapakahulugan ng mga ito sa bawat kultura
(Maggay, 2002)
1. Espasyong Intimate
2. Espasyong Personal
May apat na uri ng distansiya na siyang tumutukoy sa uri ng relasyon mayroon sa pagitan ng mga partisipant sa isang sitwasyong pangkomunikasyon.
Hall (1976)
Ito ay distansiya mula sa halos magkadaiti na ang mga balat sa katawan. Ito ay ginagamit sa pagpapakita ng pagmamahal o pag-aaruga at kadalasang mahalay sa paningin ng mga tao kapag ginawa mo ito sa publiko.
Ito ay tumutukoy sa di-nakikitang bula na bumabalot sa isang tao at itinuturing na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang nasabing bula ay tinatawag na "comfort zone" na nagsisilbing proteksiyon.
Nangyayari lamang ang komunikasyon kapag may isang taong nagdadala ng mensahe at may isang tumatanggap. Ang mga di berbal na mensahe ay nakakapagpahayag ng mga kahulugang tulad ng nagagawa ng mga salita ng isang wika.
Ginagamit ang di berbal para makatulong upang lalong luminaw ang mensaheng nais iparating. Meta-communication o Second order message. Dito ginagamit ang di berbal para makatulong upang lalong luminaw ang mensaheng nais iparating. Ayon kay Birdwhistell, 30% lamang ang berbal at 70% naman ang di berbal na elemento sa isang sitwasyon ng komunikasyon.
Maaari rin namang kontrolin ng mga di berbal ang daloy ng usapan.
Maaari rin namang ulitin ng mga di berbal ang mga mensaheng berbal.
Sinasabing sa mga paraan ng pagpapahayag ang kilos ng katawan o di berbal ang pinakamahirap matanto ang kahulugan.
Nakakatulong ang mga di berbal sa pagbibigay-diin sa mga mensaheng berbal.
Ginagamit natin ang di berbal bilang komplemento sa ating mga mensaheng berbal. Ito ay nakapagdarag ng ibang kahulugan na hindi ipinapahiwatig sa berbal na mensahe.
Maaari rin namang sadyang kontrahin ng mga di berbal na signal ang mga ipinapahayag ng mensaheng berbal.
Ang mga Artifact
Ang mga bagay na gawang tao ay magagamit rin sa komunikasyon. Hinuhusgahan tayo ng mga tao sa paligid natin batay sa itsura o damit na ating suot-suot.

Paghipo (Haptics)
- Pinakaprimitibong anyo ng komunikasyon.
- Ito ay nakakapaghatid ng iba't ibang mensahe.
- Naghahayag ng positibong pakiramdam.
- Nagkokontrol ng kilos o gawi ng iba.
Paralanguage
Mga tunog na di verbal na nagsasaad kung paano sinasabi ang bagay.
(Badayos, 2000)
Pananahimik
Ang pananahimik ay nagpapahayag din ng mga kahulugan. Kadalasan itong nagpapahiwatig ng mga emosyong ayaw nating bigkasin tulad ng galit, pagtatampo, at pagtitimpi. Nagpapahiwatig rin ito ng pag-iisip at pagbibigay galang.
Oras o Panahon (Chronemics)
-Ang pag-aaral ng komunikasyong temporal (chronemics) ay nauukol sa pag-aaral sa kung paano ginagamit ng tao ang oras sa komunikasyon.
-"Social Clock" Ito ang nagtatakda ng wastong oras kung kailan dapat isinasagawa ang mga bagay na inaakalang mahalaga sa isang kultura.
-Ang bawat kultura ay may kani-kaniyang konsepto ng panahon.
-" Filipino Time" Laging huli, mabagal, at walang pakialam kung matapos man ang gawain sa nakatakdang oras.
-"American Time" Impunto, maaga at walang pagsasangalang-alang kung may mahuli o maiwan.
Pang-amoy
(Komunikasyong olfactory)
Ang paggamit ng pang-amoy sa pagpapakahulugan ng mensahe.
Daluyan o Tsanel ng Di Berbal na Komunikasyon
1. Katawan
2. Mukha
3. Mata
4. Espasyo
5. Artipaktuwal
6. Hipo
7. Paralanguage
8. Pananahimik
9. Oras
10. Pang-amoy
De Vito (2000)
Mahalaga ang paggamit ng tingin hindi lamang pamamaraan ng komunikasyon kundi bilang kasangkapan sa pag-pagsasaayos ng ating lipunan.
Full transcript