Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MPU3113 Peranan bahasa sebagai alat perpaduan dalam sistem pendidikan kebangsaan

No description
by

Rachel Wee Jee

on 8 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MPU3113 Peranan bahasa sebagai alat perpaduan dalam sistem pendidikan kebangsaan

Peranan bahasa sebagai alat perpaduan dalam sistem pendidikan kebangsaan.
DEFINISI
PERPADUAN


Perpaduan merupakan satu proses yang menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama di kalangan mereka. Perpaduan merupakan satu komponen yang penting dalam membangunkan negara
Sistem pendidikan merupakan asas penting dalam membangunkan masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik.

Dasar yang dilaksanakan selari dengan keperluan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia.

Ia bukan sahaja untuk memberi pendidikan tetapi sebagai alat merealisasikan perpaduan dan memupuk integrasi antara kaum.
KESIMPULAN
Bidang pendidikan merupakan bidang yang paling penting dan sesuai untuk mencapai hasrat kerajaan menyatupadukan dan mengintegrasikan pelbagai kaum.

Perlu dilaksanakan secara berperingkat-peringkat sesuai dengan suasana dan keadaan semasa untuk mencapai matlamat tersebut.

untuk mencapai perpaduan kaum secara mutlak semua pihak perlu meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri dan kaumnya.


Eng Wee Jee J13011816
Lim Evon J13011808
Chan Kee Chong J11009080
Lee Kok Yi J11008681
Goh Poh Zhang J15018839
Q&A
CADANGAN UNTUK MEMUPUK PERPADUAN
DALAM SISTEM PENDIDIKAN
Berani berinteraksi dengan kawan yang berbeza kaum dan bangsa
Mengalakkan pelajar mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti kelab ataupun persatuan Melayu
Pihak sekolah harus menitikberatkan penguasaan Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar
Pihak sekolah boleh memberi anugerah kepada sesiapa yang mendapat keputusan cemerlang dalam subjek Bahasa Melayu
Pihak sekolah juga boleh menentukan peratuan di mana pelajar hanya boleh bertutur dalam Bahasa Melayu antara sama lain
Kebanyakan orang (67%) menggunakan Bahasa Melayu kurang daripada 3 kali sehari manakala peratus yang menggunakan Bahasa Melayu lebih daripada 5 kali sehari adalah 33%


Pada hari biasa, berapa kalikah anda menggunakan Bahasa Melayu?

76% orang telah menyatakan bahawa Bahasa Melayu dapat memupuk perpaduan.
Kita tidak dapat menafikan bahawa sebuah negara yang maju harus mempunyai sekumpulan rakyat yang bersatu padu.

Adakah anda bersetuju bahawa Bahasa Melayu dapat memupuk perpaduan?

Kebanyakan orang menyatakan bahawa Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi
Ini kerana apabila kita dapat berkomunikasi dalam Bahasa Melayu antara satu sama lain, perpaduan secara langsungnya juga dapat dicapai kerana semua kaum berkomunikasi dengan satu bahasa

Pada pendapat anda, yang manakah peranan utama Bahasa Melayu?

63% orang memberi respon ‘Tidak’
Bahasa Melayu susah untuk dipelajari, maka adalah sama ada individu mempunyai hati atau tidak untuk belajar Bahasa Melayu dengan rajin.

Adakah Bahasa Melayu senang dipelajari?

kebanyakan orang mempelajari Bahasa Melayu adalah kerana Bahasa Melayu merupakan subjek wajib dalam sistem pendidkan Malaysia.
menyebabkan pelajar terpaksa belajar bahasa Melayu

Mengapakah anda mempelajari Bahasa Melayu?

39% orang yang kurang berminat untuk belajar Bahasa Melayu kerana perbezaan bahasa, kepercayaan, kebudayaan dan keturunan yang mempengaruhi sikap dan nilai sesuatu kaum dan menyebabkan kaum Cina dan India tidak berminat untuk belajar Bahasa Melayu dengan cemerlang.

Adakah anda berminat terhadap pembelajaran Bahasa Melayu?

52% orang mengatakan bahawa penguasaan Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan Malaysia ini dapat memupuk perpaduan antara kaum.
Pada pendapat kita, setiap negara di dunia ini ada bahasa kebangsaan mereka sendiri dan wajib dikuasai.


Adakah anda bersetuju bahawa penguasaan Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan Malaysia ini dapat memupuk perpaduan antara kaum?

Lebih daripada separuh menyatakan bahawa pembelajaran Bahasa Melayu itu penting dalam sistem pendidikan
Walaupun pelajar tidak fasih dalam pertuturan dan penulisan Bahasa Melayu, kebanyakan mereka masih mempunyai kesedaran bahawa Bahasa Melayu itu penting untuk kita belajar.

Adakah pembelajaran Bahasa Melayu penting dalam sistem pendidikan?

- 66% orang yang berkata bahawa Bahasa Inggeris lebih penting dalam hidup mereka.
- pelajar beringat Bahasa Inggeris lebih penting daripada Bahasa Melayu kerana Bahasa Inggeris telah dikenali sebagai bahasa antarabangsa di mana Bahasa Inggeris dapat difahami oleh orang di kebanyakan negara manakala Bahasa Melayu tidak.

Bahasa manakah yang lebih penting dalam hidup anda?


Soal selidik kita mempunyai responden sebanyak 50 orang

- Antara 50 responden ini, hanya 22.4% orang yang menyatakan bahawa gred Bahasa Melayu adalah cemerlang, 46.9% yang grednya sederhana manakala seramai 30.6% orang mendapat gred yang kurang baik.

Pembahagian Responden Mengikut Bangsa dan Umur

PENGENALAN
ANALISIS
BERDASARKAN
SOAL
SELIDIK
Hubungan Etnik MPU3113
Full transcript