Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Realismen & Naturalismen

No description
by

Nils Jonsson

on 4 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Realismen & Naturalismen

Litteraturhistoria: Realismen eller de stora romanernas tid
De stora romanernas tid
(~1830 - 1890)

Realismen som litterär epok varade från omkring 1830 till 1860. Den betecknas av en strävan efter att skildra omvärlden så realistiskt som möjligt, det vill säga ur ett mer eller mindre objektivt och vetenskapligt perspektiv.
Industrialiseringen
Västvärlden präglas av snabb utveckling och snabba pengar. Under 1800-talet genomgick Västeuropa och Nordamerika en dramatisk förändring, nämligen industrialiseringen.
Värden ifrågasattes
1800-talet var en dynamisk tid. Det var inte enbart tekniken som revolutionerades, utan även i idéernas värld skedde stora omvälvningar.
Det lugna och ombonade hemmet blir livsstilsidealet för 1800-talets borgarklass. Kvinnan dyrkas som oskuldsfull maka och mild moder. Denna livsstil slår igenom på olika sätt i tidens romaner.
Romanens folkliga genombrott
Romanen börjar att publiceras i följetongsform i tidningsskrifter. Både Charles Dickens och Fjodor Dostojevskij drev egna litterära tidskrifter, där flertalet av deras romaner publicerades.
Viktigt att påpeka är att realismen inte enbart är en litterär epok, utan gäller även konst och musik.
Nya samhällsklasser skapas.
Extrema klasskillnader.
Kristendomen och kyrkan förlorade i inflytande. Det "sociala problemet" engagerade politiker och samhällsvetare - och romanförfattare
Vissa författare skönmålar familjelivet medan andra författare dissekerar det borgliga äktenskapets problem. Vad som dock bör påpekas är att 1800-talet var en tid av dubbelmoral och hyckleri. Bakom den vackra fasaden döljer sig prostitution och ett förtryck av kvinnor, barn, fattiga och icke-vita.
Kvinnorna, som sedan länge varit flitiga romanläsare, slog nu igenom som uppskattade författare - dock under pseudonym.
Framtiden hör till de egendomslösa, proletärerna, sade tysken Karl Marx.
Densamme lade grunden till arbetarrörelsen.
Två centrala ämnen under realismen och naturalismen - barn och kvinnor.
Fjodor Dostojevskij - En av Realismens stora författare!
Dostojevskij hade inte mycket till övers för den realism som Emile Zola skildrade i sina böcker, utan intresserade sig mer för en annan sorts realism - de själsliga och inre sanningarna hos människan.
Naturalism & Symbolism
Den naturvetenskapliga världsbilden, med Darwin som frontfigur, triumferade på 1800-talet. Gud dödsförklarades. Mänskligt beteende uppfattas som en produkt av arv och miljö.
Emile Zola - En sann naturalist!
Zolas skildringar är fulla med samhällskritik. Han utmanade alla slags makthavare och auktoriteter. "Thérèse Raquin" gavs ut år 1867, som för övrigt var Zolas debutroman. Vad som kanske utmärkte Emila Zola mest var hans enorma detaljrikedom i skildringarna.
Charles Baudelaire - Symbolistpoeten
"Det ondas blommor" (1857). Baudelaire åtalas för rutten moral och skändande av heliga värden. Han beskrev det hemska som något vackert.
I alla sina dikter strävar Baudelaire efter att tränga under verklighetens yta för att finna djupare sanning.
Han laborerar med symboler, dvs. ord och uttryck som inte bara har en konkret innebörd utan även en djupare.
Nu sätter medelklassen normerna istället för adeln.
Arbetarklassen sätts i fokus.
Charles Dickens
Samhällsskildrare
Tuff uppväxt
Skrev verk som "Oliver Twist", "Pickwickklubben" och "David Copperfield".
Romantiska drag hos Dickens hjältar.
Det bör dock påpekas att det finns äldre litteratur som också har inslag av realism, exempelvis hos Homeros, Shakespeare och Bellman. Men 1800-talsrealismen är speciell. Här vill författarna dra fram vardagsliv och vanliga människor i ljuset. Udden är riktad mot romantikens verklighetsflykt och dess känslosamma hjältar och demoniska skurkar.
Gustave Flaubert
Naturalist
Madame Bovary
Utan moral
Språklig exakthet
"Madame Bovary, c´est moi!"
Full transcript