Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Praktijkorientatie

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Praktijkorientatie

Competentiegericht onderwijs- en toetsbeleid in hogeschool De Harp 1. Conceptueel kader
2. Methodologie
3. Resultaten
4. Besluit en kritische reflectie Inhoud 1. Conceptueel kader
1.1 The triumph of a fuzzy concept (Kirschner & Thijssen, 2005, p. 70)1.2 Decreet betreffende de lerarenopleiding1.3 Competentiegericht opleiden en toetsen Beroepsprofiel + basiscompetenties voor beginnende leerkrachten
Referentiekader voor curriculumontwikkeling
Referentiekader voor gestandaardiseerd toetsbeleid
Geen concrete richtlijnen voor implementatie


Principle of constructive alignment (Biggs, 2003)

2. Methodologie

2.1 Onderzoeksvragen

2.2 Dataverzameling en - analyse

Hoe krijgt het opleiden en toetsen concreet vorm binnen de Harp?
In welke mate zijn de opleidings- en toetspraktijk binnen de opleiding BaSO
van de Harp congruent?
Lectoren:
Focusgesprekken
12 van de 15 vakgroepen
Betekenisgeving van de betrokkenen
2 algemene open vragen (opleiden/toetsen)

Studenten
Vragenlijst
Derdejaars: 108 van de 189 studenten
Stellingen: Likertschaal
+/- 4 studenten: consensus
Invullen voor 1 vooraf opgegeven onderwijsvak

3. Resultaten

3.1 Beschrijvende analyse: Opleiden


3.2 Beschrijvende analyse: Toetsen

3.3 Barrières

3.4 Congruentie

Wat fitness betreft, probeer ik altijd te kijken in de praktijk. Wat moeten studenten exact in de praktijk doen? (…) Wat heeft mijn student nodig om straks in de fitness te staan? (Bewegingsrecreatie). Ik geef bijvoorbeeld de theorie van bevolkingsgeografie, toerisme en industrie. Rond die thema’s moeten ze dat gaan toepassen op hun eigen streek (Aardrijkskunde). Ze moeten op onderzoek kunnen uitgaan, levenslang leren leren, omdat er in vele opzichten snel van alles verandert. Ze moeten dat niet alleen kunnen, maar ook willen (Informatica). Vertrekken vanuit het werkveld
Kennis, vaardigheden en attitudes

Werkvormen

Over sturen en loslaten

Leerlijnen

Vakoverschrijdend werken en overleg
Competentiematrix
Bijvoorbeeld hoekenwerk en rollenspelen, die worden toch wel meer gebruikt (…) ook gewoon andere manieren van visualiseren, debat, stellingenspel. Debatten, we werken veel met gesprekstechnieken en discussies (Geschiedenis). Ja, over een aantal dingen mogen ze kiezen maar over theorie, daar beslissen wij welke leerstof er aan bod komt. (…) Brussel verwacht dat, wij moeten dat doorgeven want ja, de studenten moeten later ook echt les gaan geven hé. (…) En vooral de scholen verwachten dat ze toch echt wel achtergrondkennis hebben hé (Geschiedenis). Een ex-studente van ons zei: “Wat ik zelf als studente erg apprecieerde, was de lijn die erin zat. In het 1e jaar luister je en maak je oefeningen, in het 2e jaar schuift de nadruk meer naar het met andere studenten kunnen samenwerken aan practica, aan wat grotere projecten en in het 3e jaar zoek je en doe je dingen samen met je docenten rond thema’s waar de docenten het antwoord ook niet hebben. Dan ga je echt op onderzoek uit.” Ze vond dat een hele goeie leerlijn die haar echt motiveerde (Informatica). Hoe graag we dat ook zouden willen, hoeveel mensen er ook bereid zijn omdat te doen, dat brengt veel te veel programmatorische problemen met zich mee. Het is eigenlijk de flexibilisering die gemaakt heeft dat het eigenlijk niet meer mogelijk is. Als studenten vrijgesteld worden voor opvoedkunde, maar niet voor didactiek en je hebt een geïntegreerde taak voor beide, dan kan je dat dus niet doen (Opvoedkunde). Ja, we hebben in de matrix wel ons ding kunnen vinden. Ik denk dat we alles er wel in hebben kunnen plaatsen (Aardrijkskunde). Evaluatievormen
Toetsmomenten
Stage competentiegerichtheid opleiden
>
competentiegerichtheid toetsen
Gebrekkige materiële omstandigheden
Tijdsgebrek
Groepsgrootte
Weinig flexibele examenrooster
4. Besluit
Heeft u nog vragen? Positionering van elke vakgroep
in schema's opleiden en toetsen
(Dochy & Nickmans) Frequentietabellen Vergelijking Beschrijving opleidings- en toetspraktijk
Congruentie Aanzet tot beleidsevaluatie
in 'Hogeschool de Harp'
Full transcript